Det förflutna och särskilt barndomen påverkar dig i nuet

Skolbarn bråkar med varandra

Om barndomen och ditt inre barn. Det förflutna och särskilt barndomen påverkar dig i nuet. Detta blir särskilt uppenbart i mötet med andra människor. En nära kärleksrelation kan ofta locka fram sidor hos dig som du inte hade en aning om att du hade.

Ditt inre barn

Vad gör du om du ser ett litet barn som gråter? Ser du till att barnet förhåller sig tyst genom att skälla på det? Om det inte går - puttar du då in honom eller henne i en grå betongcell så att du slipper höra?

Så gör många med sina INRE BARN.

Det är din uppgift att ÅTERTA denna ytterst POTENTA del av dig själv.

Relationen med dina föräldrar

En pojke på 7 år sitter vid ett bord med händerna på kinderna. Han är uttråkat arg. Föräldrarna bråkar om något i bakgrunden. Hur var din barndom?
Hur var det då du växte upp? Vilka mönster har du fått i arv av dina föräldrar? Barn är beroende av sina föräldrar då de växer upp. Barn är oskyldiga. Jesus sade ungefär: -"Ge mig barnen". Vad han menade var att de var oförstörda - som vita blad - TABULA RASA. Via barnen kan vi förändra denna värld. På sin tid hade Hitler och andra likasinnade hade sina agendor med barnen. Hur vill DU förändra världen? Hämta hem! Gå tillbaka och återta DITT INRE BARN.

Dina förflutna relationer med dina föräldrar och de mönster och präglingar du fått i arv bygger mycket av:

 • Din SYN på dig själv
 • Din SYN på  andra
 • Din SYN på samhället
 • mm

Eftersom ni möts på en DJUPARE nivå i en kärleksrelation kommer "era inre barn att interagera med varandra" på ett annat sätt än vad som sker i professionella sammanhang på jobbet , eller med vänner. Kanske har du märkt att gräl med din kärlekspartner ibland kan vara rätt så BARNSLIGA? Detta beror på att ni vid tillfället befinner er på en barnnivå. Osett kommer du att:

 • BLI som din förälder av samma kön
 • Söka en PARTNER som liknar din förälder av motsatt kön

Detta handlar om överlevnad. Naturen har gjort det så för att du ska överleva. Det spelar ingen roll om du föds:

 • På Antarktis
 • På Saharas öken
 • I London

Du kommer att få till dig präglingar och mönster som gör att du överlever. Dessa präglingar förs, som sagt, över av dina föräldrar och i förekommande fall av andra vuxna. Nu är det tyvärr så att dina föräldrar INTE var PERFEKTA förebilder. De förde även över dysfunktionella präglingar och ibland rent ut sagt DESTRUKTIVA mönster som hindrar dig i livet.

Liknande förhållanden finns i samkönade relationer. Du kan själv ta hjälp och BEARBETA dina förflutna relationer med dina föräldrar för att på så sätt gå bortom mönster och präglingar som du vill bryta med. Om det skett grövre psykiska eller fysiska övergrepp behöver detta bearbetas. Detta för att du ska bli fri att skapa ditt liv så som DU vill ha det.

Projiceringar

Du ser in i en spegel. En man står bredvid dig. Ni ser båda in i spegeln. Du syns inte där. Bara han. Han ser förvånad och tankfull ut. Funderar på hur det hänger ihop. Det börjar gå upp för honom att det han ser enbart är projiceringar av honom själv.
Var inte så ARG! Hmm . . . vad är det som händer? Vad är detta? Jag ser min egen hand? Hmm . . . är det JAG som är arg? Då du projicerarar ser du inte klart, eftersom du ser in i en spegelbild av dig själv. Jobba på din MEDVETENHET.

Ett vanligt fenomen är att vi projicerar aspekter av vår barndom i situationer i nuet. Eftersom kärleksrelationen är en arena där det oftast finns mer känslor och mer kontakt med det inre barnet och barndomen blir projiceringarna FLER och STARKARE. Projicerandet i en kärleksrelation kan ställa till det rätt kraftigt. Här är det viktigt att:

 • Du ofta hämtar HEM och bearbetar
 • Du tar ANSVAR för dina projiceringar
 • Du ökar din MEDVETENHET och din KUNSKAP om dina EGNA präglingar

Medvetenhet om projiceringar (företrädesvis dina egna) löser många relationsproblem. Då du ökar din medvetenhet om dig själv och de mönster du bär på går du från maktlöshet till maktfullhet. Du blir en ansvarstagande och maktfull människa i löpande utveckling mot HÖGRE medvetenhet.

Du slutar vara OFER under din barndom

Det mest extrema exemplet på att vara offer under sin barndom är då du bär på ilska och hat mot dina föräldrar:

 • Hat är fastlåst ILSKA
 • Hat är fastlåsta KÄNSLOR
 • Hat skapar ett fastlåst LIV
 • Hat stoppar FLÖDE och UTVECKLING

Dina föräldrar påverkas så klart av detta hat. Samtidigt är det DU som påverkas allra mest. Då du skyller ditt beteende och dina problem på en taskig barndom blir du:

 • För det FÖRSTA ett maktlöst offer, oförmögen att skapa några som HELST förändringar
 • För det ANDRA kommer det inte att ske någon som HELST utveckling av dig och dina präglingar i detta liv

Därför: SLUTA hata dina föräldrar och BLI VUXEN

Kanske tycker du att jag låter hård nu?

Vet att uppmaningen mynnar ut i KÄRLEK till dig och kärlek kan ibland vara tuff.

Att vara vuxen innebär INTE att du dör och att inget mer händer i ditt liv fram till din slutliga död.

Är det så här det ska vara?

 • Du skaffar dig en utbildning
 • Du skaffar dig en titel
 • Du kanske reser runt jorden

För det ska du ju göra innan du ORDNAR in dig i FÅLLAN.

 • Du skaffar dig sedan ett arbete
 • Du kanske skaffar barn

Sedan sker allt automatiskt och på rutin enligt fastställda mönster . . . ELLER?

MISSA INTE NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Att vara vuxen och mogen

Far och son håller om varandra. Hela dina förflutna relationer med dina föräldrar och bli vän med dina föräldrar.
Dina föräldrar gjorde fel, misstag och dumheter och din barndom ligger i det förflutna. Det förflutna kan du inte påverka. Förändringar skapar du i nuet. Bollen är DIN nu. Ta tag i bitarna och bearbeta din barndom. Ansvaret ligger hos DIG. Eller ska du föra mönstren vidare till dina barn?

Det är upp till dig i maktfullhet och bortom offerskap, hur du vill ha det i ditt liv. Personlig utveckling kan du ägna dig åt PARALLELLT med det du tar dig för i livet. Det är upp till dig vilket slags liv du vill ha. Bearbeta dina gamla mönster och präglingar och bli en MOGET vuxen människa. På så vis skapar du ett meningsfullt liv i STÄNDIG och dynamisk utveckling. Genom att sluta skylla på din barndom och genom att inse att din utveckling inte upphör vid en viss ålder skapar du:

 • Ett liv i FÖRÄNDRING och UTVECKLING
 • Ett liv i linje med din inre LÄNGTAN
 • Ett liv med HUMOR och GLÄDJE
 • Ett liv med NYFIKENHET och UTFORSKANDE
 • FRED på Jorden

Fred på jorden skapar du för att du är delaktig i att förhöja medvetenheten på en planet som fortfarande på många plan befinner sig på en mycket låg och primitiv överlevnadsnivå. Kort sagt:

DU DRAR DITT STRÅ TILL STACKEN

Rädsla och svartsjuka

Enligt hjärnan lever du i en värld med brist på ALLT. Du måste kämpa för att erövra allt. Enligt denna primitiva överlevnadsdel av dig gäller detsamma med kärleken. Det är BRIST på kärlek och du måste kämpa och slåss för att erövra den. Detta är en helt galen perception av verkligheten. Kärlekens finns ÖVERALLT och den väntar på en öppning att få STRÖMMA IGENOM.

 • Du träffar en underbar människa
 • Du blir förälskad
 • Du vill vara nära denna människa

och du vill INTE FÖRLORA denna person som nu är symptomatisk med "kärleken" för dig. Du upplever faktiskt kärlek. Det är dock "SPECIELL KÄRLEK" riktad mot en enda enskild människa och du är livrädd för att förlora kärleken. Denna rädsla gör att situationen inte längre handlar om kärlek.

Den handlar om RÄDSLA

Eftersom kärlek och rädsla inte kan verka på samma plats ger kärleken vika för rädslan. Detta eftersom du stänger öppningen genom vilken kärleken skulle kunna strömma. Svartsjuka och kontrollbehov är SYMPTOM på denna rädsla.

Resan mot att komma ur svartsjukans mörker kräver:

 • Att du JOBBAR på dig själv
 • Att du arbetar på dina MÖNSTER kring kärlek
 • Att du arbetar med ditt förflutna och ditt INRE BARN

Då du gör det kan du ta dig bortom illusionen om SVARTSJUKA och SPECIELL KÄRLEK.

Avslutningsvis

Kvinna sitter på gräset i lotusställning. Du ser henne framifrån. Bakom henne ligger solen lågt. Hon mediterar. Hela dig själv.
Det stora komiken. Universum ler kärleksfullt åt mänskligheten, som är upptagen med den ena vansinnigheten efter den andra. Som en kärleksfull förälder som iakttar barnen i sandlådan. Denna kärleksplanet kommer att bestå även om vi går under.

🐾 Denna värld behöver växa upp

Som du kan se ställer dina mönster och präglingar till det i ditt liv och i dina relationer. Arbeta på att förändra dina präglingar och förändra din perception av dig själv och andra. Detta är en spännande resa som varar fram till din död.

Resan ger ditt liv en STORARTAD och KRAFTFULL mening.

Gör ditt jobb med dig själv

Det är VACKERT

Läs mer NEDAN eller på startsidan för MORRHÅRET ->

Nu är jag led vid tidens schism emellan jord och stjärnor. Vår idealism och realism, de klyva våra hjärnor. Det ljugs, när porträtterat grus får namn av konst och fägring. En syn, som svävar skön och ljus i skyn, är sann som hägring. Men strunt är strunt och snus är snus, om och i gyllne dosor, och rosor i ett sprucket krus är ändock alltid rosor.
Gustaf Fröding
En familj på 4 personer. far lär sonen att fiska och mor pratar med dottern.

Relationer mellan far och son, mor och dotter

Som kvinna är relationen till mor viktig och som man är din relation till far viktig. Högst 10 procent av oss har en vän-relation till sin förälder av samma kön. Detta är skrämmande siffror. Föräldern av samma kön bygger din identitet som man eller kvinna. Bearbeta och förändra din relation till mor och far.

Fortsätt läsa →
En blond tonårsflicka använder läppstift och skriver ordet HAT på en spegel

Sluta hata dina föräldrar och bli vuxen

Hatar du dina föräldrar? Vilka konsekvenser får detta hat? Bearbeta relationen med dina föräldrar, bli vuxen och öka din självkänsla. Hatet till dina föräldrar bor i dig och det är där det fräter sönder allt som syra. Sluta hata och skylla på dina föräldrar. Ta makten i ditt liv och vägra släppa den ifrån dig. Lämna hat och offerskap och var vuxen.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster