Alkohol, alkoholproblem och inspiration till förändringar

7 nykterhetsmedaljer i olika färger är arrangerade som en blomma

Alkohol är en  del av vårt samhälle. Har du erfarenheter av alkoholproblem? Det kan vara egna problem eller andras. Här resonerar jag kring alkohol och alkoholmissbruk. Bli inspirerad till förändringar och få tips kring alkoholproblem.

Längst ner finns UPPGIFTER att göra för dig som BEROENDE och för dig som MEDBEROENDE.

Att dricka alkohol är ofta en del av ett större socialt sammanhang där man har trevligt tillsammans. För de flesta är inte alkohol något problem och troligen upplever du dig som en av de PROBLEMFRIA brukarna av alkohol.

Har du någon gång funderat kring - eller oroat dig för din eller andras relation till alkohol?

Om så är fallet bjuder jag in dig till att ta del av informationen nedan. Jag har själv haft alkoholproblem och jag har både klienter och vänner som har det eller har haft det. Därför är denna text delvis sprungen ur empirisk kunskap.

Hur känns det? Hur är din relation till alkohol?

Poliskontroll och alkoholtest. Polismannen se sträng ut då kvinnan blåser för alkoholtest.
Nej! Poliskontroll! Nu ska vi se . . . tömde hela min "bag and box" igår kväll. Hur mycket drack jag egentligen? Hur lång tid har det gått sedan senaste glaset? Min "bag and box" har varit räddningen den senaste tiden. Det är stress på jobbet och jag och Bosse bråkar. Min son har problem i skolan. Jag har varit arg, ledsen och jag känner mig faktiskt uppgiven. Hoppas att den här manicken inte ger utslag . . .

Sätt dig ner i lugn och ro. Tänk på de konsekvenser som blivit följden av att du druckit alkohol:

Har du skadat andra fysiskt eller psykiskt? Har du sagt elaka och sårande saker på fyllan?

Ord och handlingar du minns och annat som andra berättat för dig i efterhand eftersom du själv just då befann dig i en så kallad MINNESLUCKA. Du kanske ha ramlat och skadat dig eller så har du hamnat i bråk där du blivit misshandlad eller så har du misshandlat andra.

Har du kört rattonykter? Har du blivit gripen för rattfylleri? Eller ännu värre - kört på någon i onyktert tillstånd?

Sällskapet Länkarna i Sverige har utifrån praktisk erfarenhet kring alkoholmissbruk sedan mitten av förra seklet satt upp 13 generella steg som en alkoholmissbrukare genomgår:

 1. Du börjar som de flesta att dricka - måttligt och på ett sällskapligt sätt. De flesta människor går aldrig utöver detta steg.
 2. Minnesluckor uppträder. Du börjar upptäcka din oförmåga att komma ihåg allt som hänt efter en särskilt blöt kväll.
 3. Spriten börjar betyda mer för dig än för folk i din omgivning. Du dricker mer och du dricker oftare.
 4. Du börjar förlora kontrollen. Du tänker ta dig ett glas eller två, men det slutar ofta med att du dricker dig ordentligt berusad.
 5. Du börjar tänka ut ursäkter för ditt drickande.
 6. Du börjar ta återställare - dricker sprit på morgonen för att klara av den kommande dagen.
 7. Nu dricker du gärna ensam och föredrar din egen förvridna fantasivärld.
 8. Du blir osällskaplig - ägnar dig ofta åt självömkan. Du blir inbunden och irriterad på det mesta vilket många gånger går ut över dina närmaste.
 9. Nu är du riktigt illa ute. Det kommer perioder av hejdlöst supande, då du gör praktisk taget vad som helst för att få tag i sprit.
 10. Du drabbas av djup ånger och bitterhet - du dömer dig själv hårt och börjar sedan anklaga din omgivning.
 11. En djup namnlös ängslan, en obestämd fruktan för vedergällning kommer över dig, känslor som du inte kan befria dig från.
 12. Till sist inser att du är fast i missbruket. Du godtar inte ens själv dina ursäkter för ditt supande. Du kämpar för att komma tillrätta med dina problem.
 13. Du får hjälp - eller går  fullständigt under.

Hur gick det? Hur ser dina alkoholvanor ut? Var befinner du dig? Känner du igen vännen eller den nära anhöriga du oroar dig för?

För lindrigare problem kan det räcka att själv ändra vanor. Iakttag hur mycket du dricker och begränsa drickandet. Om du inser att du har allvarligare problem kan det bli nödvändigt för dig att söka professionell hjälp.

Vänta INTE. Du är värd ett BRA och GLÄDJEFULLT liv.

Det finns som sagt ideella organisationer såsom länkarna och även Anonyma Alkoholister (AA) som erbjuder hjälp för dem som har viljan.

Alkoholism - ett andligt sökande

Berusad kvinna ligger på soffan halvsovande. Hon spiller ut rosa champagne. Söka andlighet genom alkohol.
Jag påstår att alkoholism och annat drogmissbruk ofta är ett andligt sökande. Omåttligt intagande av alkohol ger inga andliga upplevelser. Ofta skapar du istället ett liv du inte vill ha. Detta eftersom du flyr från dina känslor där du får kontakt med den du ÄR. Alkohol skapar då ångest eftersom du inte är den du är.

Att söka mening, innehåll och harmoni genom att droga ner sig är dömt att misslyckas. Detta eftersom drogerna stänger av sinnena och skapar konstlade upplevelser som för alkoholisten till slut bara upplevs som ett töcken av. obestämbara fyllor och bakfyllor och fyllor och bakfyllor. Detta bara för att nämna de direkta symptomen. Det som söks går att finna genom meditation och andligt arbete på sig själv.

Alkoholism - en diagnos

Alkoholism går att ses som en diagnos. Du behöver alltså inte känna dig skyldig eller sämre än andra människor för att du har dåligt ölsinne, får minnesluckor och gör konstiga saker på fyllan. Däremot har du definitivt ANSVAR för att vidta lämpliga åtgärder. Detta kan innebära att begränsa drickandet eller att fullständigt avstå alkohol. Om du var allvarligt fysiskt funktionshindrad och oförmögen att köra bil, vore det ditt ansvar att inte köra bil, eftersom det blir trafikfarligt. Alternativt kunde du låta någon annan köra eller få din bil handikappanpassad. En person som ha alkoholproblem har på samma sätt ansvar att hålla koll på sitt drickande eller alternativt avstå helt.

Alkohol, självförakt, skuld och ångest

Ett par i köket. Båda är fulla. Det ligger tomma vinflaskor runt dem. Han ligger och sover. Hon sitter lutad mot köksbänken med sår i ansiktet. Han har misshandlat henne.
Där ligger han. Nu har han somnat. Han slog mig faktiskt, och det är inte första gången det händer. Jag älskar honom när han är nykter. När han dricker blir han ett monster. Det är mitt fel. Jag borde inte ha tagit upp det där med vårdnaden om barnen.

SKULD, SJÄLVFÖRAKT och ÅNGEST är centrala begrepp för en person som missbrukar alkohol. Tidiga tecken på alkoholism är MINNESLUCKOR. I samband med dessa minnesluckor är det vanligt att personen begår olika övergrepp, eller ställer till med besvär i sin omgivning. Det kan vara verbalt eller i värsta fall fysisk misshandel. Dessa handlingar skapar självförakt och SKULDKÄNSLOR. Till att börja med går det att be om ursäkt. När övergreppen fortsätter blir ursäkterna dock tomma och innehållslösa. Du tror inte ens på dom själv längre. I takt med att du ställer till det i din omgivning drar sig människor undan.

Till slut står du där ENSAM utan vänner. De enda så kallade vänner som finns kvar är de andra missbrukare som du nu omger dig med. Om du tagit dig så här långt ner mot botten krävs det definitivt krafttag. Det är fullt möjligt om du verkligen vill. Jag har sett mirakel ske med mina egna ögon.

Alkohol och skambaserad ilska

Ofta finns det skambaserad ilska med i bilden. Det kanske börjar som LÅG självkänsla och BLYGHET, vilken kompenseras genom att personen berusar sig med alkohol. Det kan börja tidigt som ett mönster att dricka sig berusad så fort det är fest och firande. Den låga självkänslan utvecklas  till SKAM och självförakt i takt med att personen gör bort sig och beter sig illa på fyllan. Det kan också vara så att det av olika anledningar finns skam och självförakt från början. Att projicera ut sin ilska och skam på andra genom att göra illa de du älskar mest ökar bara på skammen. Ilskan riktas också inåt mot dig själv. Det kan komma ut som passiv ilska. Du kanske förstör för dig själv på olika sätt:

 • Du missar möten
 • Du gör ett dåligt arbete

Det blir som en ond cirkel. Denna onda cirkel kan brytas genom att du ändrar dryckesvanor och samtidigt tar hand om den sårade självkänslan.

Vändpunkten - erkänn att du har alkoholproblem

Man sitter vid bord. Framför honom står ett halvfullt glas och två whiskyflaskor. En tom och en halvfull. Han gråter av förtvivlan. Fast i alkoholmissbruk.
Fan - jag har sabbat allt i mitt liv. Jag håller på att förlora min lägenhet för att jag skriker på nätterna. Delirium - galenskap, ångest och mardrömmar. Idag fick jag sparken från jobbet för att de upptäckte att jag var full då jag jobbade hemifrån. Vet inte var jag ska ta vägen - vill inte vara i min egen kropp. Jag behöver göra något åt min situation - men vad?

För vissa krävs större konsekvenser än för andra:

 • Ett kraschat äktenskap
 • Ett företag i konkurs
 • Allvarliga skador på dig själv och andra

Hur länge vill du vänta innan du tar tag i bitarna?

Förutsättningen för all förändring är att ur fullständig ärlighet och ur skrupellös självrannsakan se verkligheten och nuet sådant det är. Först då är det möjligt att förändra och skapa nytt. För en person som gått  ner sig i alkoholism innebär detta att erkänna vidden av missbruket och konsekvenserna som blivit följden för dig själv och din omgivning. Detta handlar om rakhet, ärlighet och kärleksfullhet med riktning mot självkänsla och en god känsla för självet.

Förlåtelse

Om du skadat nära, kära och andra följer ett arbete i att erkänna det du gjort och att ärligt be om förlåtelse. Du kan aldrig kräva detta av andra. Bara be om det. Lika viktigt är att du förlåter dig själv.

Vad är det som gör att du dricker alkohol?

Att sluta dricka kan vara mycket svårt. Det kan krävas att du vågar gå till roten med dig själv för att där titta på anledningarna till att du dricker för mycket alkohol.

Är alkoholen en ersättning för någonting annat? Går det att föra in detta andra i livet och byta ut alkoholen mot det?

Det kan vara bra att ta en titt på orsak och verkan.

Att vara medberoende till en beroende missbrukare

Kvinna står i köket och pysslar om sin man. Han är full och hänger över bordet. Hon är medberoende till en alkoholist.
Jag är värdelös. Såå värdelös! Pappa hatar mig, mina barn hatar mig och livet är fullkomligt meningslöst. Sedan gick bilen sönder igår - varför drabbas just JAG av allt detta? Är DU ett offer och en martyr? I så fall är du inte ensam. Det är en vanlig ingrediens vid drogmissbruk. Hur kan du som medberoende vän och anhörig förhålla dig till detta?

När vi talar om alkoholmissbruk handlar det inte bara om missbrukaren själv. Det handlar även om dennes nära och kära.

Hur gör du om du är tillsammans med en beroende missbrukare?

Då du anpassar dig till den alkoholberoendes destruktivitet är du MEDBEROENDE till dennes beroende. Detta medberoende förstör både för missbrukaren och dig själv. Genom att BRYTA medberoendet och anpassningen hjälper du både dig SJÄLV och MISSBRUKAREN.

Jag kommer nu att ta upp en del statistiska fakta kring alkoholmissbruk:

Dödsfall relaterade till alkohol

Alkohol är en allmänt accepterad drog i vårt samhälle. Detta trots de bevisat stora skadeverkningar som ett omåttligt intag av alkohol ger. Enligt Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker för år 2020 dog 2058 personer med en dokumenterad alkoholdiagnos. Detta motsvarar 24 dödsfall per 100 000 invånare, 15 år och äldre.

 • Dödligheten var tre gånger så hög för män jämfört med kvinnor
 • Fler lågutbildade än högutbildade dog
 • Dödligheten för personer födda utanför Europa var 2020 cirka en femtedel av den bland personer födda i Sverige

"Alkohol är en riskfaktor för flera olika skador och sjukdomar och är en av de främsta orsakerna till en för tidig död i Sverige och världen. Vid en viss konsumtion av alkohol ökar risken för skador och sjukdomar märkbart på befolkningsnivå. Vissa typer av skador orsakas i samtliga fall av alkohol, exempelvis:

 • Alkoholrelaterade beteendestörningar och alkoholrelaterad levercirros

Andra typer av skador orsakas i en del fall av alkohol, exempelvis:

 • Cancer
 • Våldsrelaterade skador
 • Fallolyckor

Indikatorn dödlighet enligt alkoholindex följer antalet dödsfall med ett specifikt set av diagnoser. Alkohol har för dessa diagnoser antingen varit en underliggande dödsorsak, dvs. den orsak som inledde det förlopp som direkt ledde till döden, eller en bidragande dödsorsak."

 Alkohol i trafiken

Ung man har kört på ett litet barn i onyktert tillstånd. Han sitter och gråter lutad mot bilen. Rattfull körde han på barnet som satt på sin barncykel.
Alkohol och/eller droger var orsaken till 22 PROCENT av alla dödsolyckor i trafiken. Om alla skulle tillse att de var nyktra då de gav sig ut i trafiken skulle vi kunna minska antalet döda i trafikolyckor.

I genomsnitt kör en av femhundra bilister rattfull (0,2 procent av trafiken). År 2021 dog 210 personer i vägtrafiken. Alkohol och/eller droger var orsaken till 47 av dessa dödsolyckor (detta motsvarar 22 PROCENT). 31 personer dog i olyckor som var enbart alkoholrelaterade, 11 personer dog i olyckor som enbart var drogrelaterade och 5 personer dog i olyckor som var både alkohol- och drogrelaterade.

Källor och citat: Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten (2020) samt Trafikverket (2021)

MISSA INTE NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Alkoholreklam

Jag har arbetat med problematik kring alkoholmissbruk. En  person som kämpar för att sluta dricka motarbetas definitivt av att ständigt mötas av välmående och leende människor som glatt dricker alkohol.

Hur skulle  det vara att se samma personer röka marijuana eller ”snorta kokain”?

Alla tre är beroendeframkallande droger med skadeverkningar. Det är bara det att en av dem blivit accepterad som en del av samhället. Kanske skulle det bästa vara att fullständigt ta bort all drogreklam i media.

Länkarnas 7 punkter

Sällskapet Länkarna och AA hjälper missbrukare. Som en introduktion och en föraning om vad det kan handla om följer här först Länkarnas 7 punkter och sedan Anonyma Alkoholisters 12 steg. Under detta kommer UPPGIFTER att göra för dig som beroende och för dig som medberoende.

Kvinna blir omhändertagen av två män. Hon är ledsen och de lyssnar på henne. Fast i alkoholmissbruk? Det finns hjälp att få.
Hur vill du ha det? Det är ditt liv som fortgår mot sin egen död . . .

Nedanstående sju punkter utgör det grundläggande och principiella rättesnöret för Sällskapet Länkarna i Sverige:

 1. Du måste erkänna att Du är alkoholist. Detta innebär inte bara att Du inte kan sköta sprit, att livet blivit outhärdligt för Dig och Din omgivning och att Du inte kan sköta Dig själv, utan det viktigaste är att när Du en gång är alkoholist kommer Du i all framtid att vara det. Du skall möjligen så småningom kunna kalla Dig för nykter alkoholist. Om vi så håller upp i tio år, så kvarstår fortfarande vår sjukliga känslighet för sprit. Vi betraktar alkoholismen som en sjukdom mot vilken läkarvetenskapen ännu inte lyckats frambringa någon antikropp. Enda möjligheten för oss är alltså att fullständigt och för all framtid sluta upp att använda sprit.
 2. Om du inte – liksom vi övriga i det här sällskapet – redan har förstått att Du inte av egen kraft kan bli kvitt Ditt spritbegär, så måste Du snarast möjligt bli absolut övertygad om detta faktum. Den kraft som hjälper oss är naturligtvis mycket starkare än vår egen. Och erfarenheten gör att vi obetingat tror på den. Du själv måste själv komma till absolut tro på denna kraft antingen Du tror att kraften kommer från någon högre makt, från den varma gemenskapen i detta sällskap eller från Länkarnas erfarenheter.
 3. Du måste ändra Din livsinställning. Detta betyder inte att Du skall ändra Dina politiska åsikter eller något dylikt. Nej, ändringen ligger betydligt djupare än så. Det skulle föra alltför långt att gå in på alla detaljer. Så småningom får Du del av och kommer att förstå denna viktiga punkt i sin helhet. Nu skall vi bara beröra en detalj; Alkoholisten är bland de största egoister som finns. Det låter kanske hårt, men om Du tänker efter skall Du säkert finna att detta är sanning och Du måste ändra på denna Din egoistiska inställning. Tänk inte bara på Dig själv utan tänk mycket mer på andra. Ställ inte högre krav på dina medmänniskor än vad du ställer på dig själv.
 4. Företag en grundlig granskning av Dina moralbegrepp. Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet, och kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.
 5. Dryfta Dina missförhållanden och erkänn Dina fel och brister för någon annan medmänniska. Detta har vi funnit vara en av de viktigaste punkterna. Gå inte själv och bär på något som är det minsta tvivelaktigt. Dina kamrater i Länkarna vill ingenting hellre än att dela Dina bekymmer och genom sina erfarenheter hjälpa Dig att bära dem och hjälpa Dig att lösa Dina problem. Om Du ”gömmer” någonting så går Du och bär på en onödig börda som drar ner Dig och då kommer fienderna; harm, hat, oro, fruktan, självhävdelse och spritbegär. Tala med någon kamrat som Du särskilt mycket sympatiserar med och Du skall finna att det lättar.
 6. Gör upp med alla personer till vilka Du står i något missförhållande. Det kan vara någon som gjort Dig orätt i handling eller ord och det kan vara någon som Du själv förorsakat skada på ena eller andra sättet. Gör upp en lista för Dig själv på dessa personer. Begrunda noga varje persons beteende mot Dig och tänk efter om Du inte själv också i någon mån varit orsak till missförhållandet. Om Du skulle ha rent samvete och den andre alltså har fel så glöm för all del inte att denne liksom Du, kanske också är en lidande människa vilket Du aldrig tänkt på. Det kan vara fråga om t.ex. mindervärdeskomplex, självhävdelse, maktbegär eller dylikt. Behandla då honom eller henne som en sjuk människa och visa överseende och villighet att ursäkta. Tänk efter vilken betydelse dessa oförrätter har för Dig och om Du över huvud taget kan göra något åt dem. Om Du inte kan det så gå inte och bär på något agg. Det kostar Dig bara energi och den kan Du ha bättre användning för. De personer, som Du har gjort orätt skall Du göra upp med. Om detta dämpar Din egen självhävdelse så är det bara nyttigt mot spritbegäret. Gäller det pengar som skall betalas igen så gör det så långt Du förmår. Så mycket pengar som Du får i händerna när Du slutat dricka sprit har Du nog inte haft på mycket länge. Gäller det någon annan oförrätt Du gjort någon så tillstå för denne Ditt fel. Det räcker inte bara med att be om ursäkt. Du måste försöka gottgöra vad du brutit.
 7. När Du kommit ifrån spriten och det har Du om Du arbetar efter de här punkterna så har Du upplevt någonting som Du inte kan tacka enskilda människor för. Du får tacka genom att hjälpa andra alkoholister, och det är det enda vi begär av Dig.

Anonyma alkoholisters 12 steg

Vi människor kan missbruka ALLT.

Tolvstegsprogrammet används av många missbrukare:

 • Anonyma Alkoholister, Anonyma Narkomaner (NA), Anonyma Kokainister (CA), Anonyma Matmissbrukare (FAA), Anonyma överätare (OA), Anonyma Spelare (GA), Anonyma arbetsnarkomaner/Workaholics Anonymous (WA), Al-Anon/Alateen, Emotions Anonymous (EA), Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer (ACA), Anonyma sex- och kärleksberoende (SLAA), Drug Addicts Anonymous (DAA), Anonyma tillfrisknande par (RCA), Co-Anon Familjegrupper, Criminal and gangmembers anonymous (CGA), Debtors Anonymous (DA) Anonyma Gäldenärer, Business Debtors Anonymous (BDA), Underearner Anonymous (UA).

Anonyma Alkoholister arbetar efter följande  tolvpunktsprogram:

 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att våra liv hade blivit ohanterliga.
 2. Vi kom till tro att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.
 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade Honom.
 4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.
 5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.
 6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
 7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.
 8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.
 10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel.
 11. Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi uppfattade Honom - varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
 12. När vi, som resultat av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.

Instruktionerna hur man gör dessa steg finns i boken Anonyma Alkoholister, även kallad "Stora Boken".

Gränser och kärlek till dig själv

Tärningar i formen av bokstäver som formar men ingen: "Varje dag har jag makten att välja". Du har makten att lämna alkoholproblemen bakom dig för ett liv i flöde och kärlek.
Du har fått dig ditt liv givet. Det är DITT liv. Du väljer ditt liv genom de handlingar du gör i nuet. För att få ett nytt resultat behöver du göra något nytt NU och idag. Detta gäller både för dig som beroende och för dig som medberoende. Vad vill du tillföra? Vad vill du förändra? Vad vill du säga? Vad säger din LÄNGTAN?

🐾 Till dig som beroende

Sanna lösningar och sanna förändringar är logiskt sett grundade på en ärlig och sann utgångspunkt. Därför - svara på denna fråga:

Vilka KONSEKVENSER skapar mitt beroende för mig själv och min omgivning?

Inventera ärligt ditt liv ärligt utifrån denna fråga under en tid:

NOTERA . . .

Finner du att beroendet skapar större eller mindre problem för dig själv och andra? I så fall . . . hur mycket ska du förstöra och hur mycket ska du göra illa dig själv och andra innan du är mogen att ta steget? Vad behövs för dig för att bli villig att komma ur beroendet?

🐾 Till dig som medberoende

Hur medveten är du om ditt medberoende och dess följdverkningar? Medberoendet stöder den beroendes missbruk och det är INTE kärlek. det är:

RÄDSLA

För att du ska kunna förändra livet i kärlek och sanning behöver du utgå från det som ÄR. Svara därför ärligt på följande fråga:

Vilka KONSEKVENSER skapar mitt medberoende för mig själv, den beroende och min omgivning?

Inventera ärligt ditt liv utifrån denna fråga under en tid:

NOTERA . . .

Minns att gränser är en viktig del av kärleken. Kärleken till DIN del av helheten. Den del du har allra störst möjlighet att ge kärlek till. Du är ju med dig själv dygnet runt.

Därför:

Information och hjälp

Det finns mycket mer att säga om missbruk och varje person  är unik. Som personlig coach kan jag hjälpa dig som tagit ställning och definitivt bestämt dig för att sluta dricka eller dig som är anhörig och medberoende till en missbrukare.

Läs mer NEDAN eller på startsidan för MORRHÅRET ->

Det finns bara en verklig framgång - att kunna tillbringa sitt liv på det sätt man själv vill
Christopher Morley
Klossar med bokstäver formar orden GÖR DET BARA ANNORLUNDA

Att bryta mönster och skapa ditt liv som du innerst inne vill ha det

Har du märkt att livet ofta går på rutin? Dessa rutiner är uppbyggda av mönster. Dessa mönster skapade du i det förflutna. För att kunna skapa det liv du innerst inne vill ha behöver du BRYTA de mönster som om och om igen skapar OM ditt liv.

Fortsätt läsa →
En äldre asiatisk kvinna avslutar precis en löptävling. Hon ser glad ut.

Har du avslutat? Avsluta och återfå kraft och kärlek

Det är viktigt att avsluta saker i livet. Har du för vana att inte avsluta? Alla oavslutade ting samlas i en ryggsäck som du tvingas släpa på. Att avsluta är att förenkla och det ger dig kraften åter. Du avslutar och ger plats för verkligheten och kärleken i nuet.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster