Öppna upp och skapa flöde i livet

En man har slitit upp sina skjortknapper och istället för bröstet syns universum . . . en galax inom honom

Egots rädsla stoppar flöde, kreativitet och kärlek. Våga framträda och ta din rättmätiga plats. Skapa flöde och välstånd genom att välja LJUS och KÄRLEK. Gå bortom egot och tillåt flödet i ditt liv genom att öppna upp och släppa IGENOM kärleken.

Har du hört låten "Just idag är jag stark" med Kenneth Gustafsson eller "Kenta" som han också kallades? Kenta hejade på ett känt fotbollslag och därför brukar hejaklacken använda hans låt på matcherna. Egentligen handlar inte låten om den som sjunger den eller om det fotbollslag som blir inspirerat av den.

Egot, rädslan och flödet

En stor kraftverksdamm i bergen. Du ser den framför dig och bortom den sjön som bildats. Stillastående kraft och inget flöde.
Säger du ofta NEJ? Säger du NEJ till LIVET? Det finns en film som heter "Yes men". Den handlar om att säga JA och se vad som händer. Om du säger ja till allt kan du räkna med ett spännande liv. Det kräver stor ansträngning att hela tiden säga NEJ. Alla dina NEJ blir som en jättelik damm med stillastående, syrefattigt vatten där alla fiskar dött för länge sedan. En damm bestående av envist och fruktlöst motstånd mot verkligheten på denna plats. En damm byggd på rädsla för livet som strömmar fritt kring dig. SLÄPP TAGET och låt dig dras med av livet. Gå i TILLIT!

På ett vattenkraftverk hushålls det med vattnet så att det ska finnas vatten även under eventuell kommande torka. Detta tankesätt fungerar inte då vi talar om flödet och kärleken, eftersom det finns OBEGRÄNSAT med kreativitet och det finns OBEGRÄNSAT med kärlek. För att få flöde och kärlek behöver du öppna upp dammluckorna så att energin kan få strömma ut och du behöver inte vara rädd.

Det kommer MER!

Det handlar om att öppna upp och sedan hålla kanalen öppen genom att INTE stå i vägen. Det som står i vägen är egot. Egot föddes du med och det är den del av dig som handlar om överlevnad. Det är skapat för att du ska överleva under olika förutsättningar. Egot byggdes upp genom inlärning och denna inlärning skedde till största delen under uppväxten. Det är "din inre maskin" som  skapades för att försvara dig mot faror. Detta blir en sorts illusion.

Egot är som ytspänningen i vattnet. Egot kan hindra kreativitetens och kärlekens flöde och det kan skymma ljuset. Det täcker för ljuset så att det blir mörkt. När du slutar stå i vägen, upplever du plötsligt att ALLT är LJUST. Det har varit ljust hela tiden. Du har bara inte sett det. Då du öppnar upp är du fri för att du släpper igenom det som ska släppas igenom. Först tar du emot för att sedan släppa igenom och ge flödet vidare och ju mindre FASTHÅLLANDE du ägnar dig åt desto mer flöde får du. Det handlar alltså om att ge upp och  släppa igenom kreativiteten.

DET är KÄRLEK och kärleken måste delas och spridas annars dör den. Det är precis som med pengar. Att bara låta pengarna finnas fastlåsta på ditt bankkonto genererar inte flöde. Kapitalet måste användas och placeras för att kunna generera kärlek. Om du enbart tänker på dig själv och din vinst blir det också stopp. Det ska vara ett vinnande för alla parter och kanske ÄNNU fler.

Kreativitet, välstånd och flöde

Konstnär sitter med ryggen mot dig. Det är vernissage. Besökarna och konstkritikerna går runt och tittar på tavlorna. Kritiker och tyckare finns det många. Du kan inte fästa avseende vid dem. Bortse från dem och var i ditt eget flöde.
Har du träffat en kritisk människa på senaste tiden? Kritiker finns det många. Att kritisera är enkelt. Det är lika lätt som att förstöra en bensinmotor genom att hälla socker i tanken. Att bygga en bensinmotor kräver: VISIONER, ARBETE OCH KONTINUITET. Bortse från kritikerna och förlåt dem. De vet inte vad de gör. De är fast i rädslans illusioner och fastlåsta koncept kring "hur det ska vara" och vad som är "rätt och fel". Håll dem på AVSTÅND och slå dövörat till. Var i flödet, ta plats och ignorera med ett ärligt förlåtande LEENDE på dina läppar.

ALLT dömande av dig själv eller andra, är att vara i SEPARATION och i egots värld av rädsla och mörker. När du dömer andra dömer du dig själv - eftersom allt är ETT. Om du vill vara i flödet och om du vill vara kraftfull ska du älska det du skapar och det andra ÄR och GÖR. Om du är konstnär och målar tavlor ska du måla MASSOR med tavlor. Häng sedan upp tavlorna och visa världen dina tavlor och iakttag reaktionerna och var medveten om att många är det som dömer och den de dömer hårdast är sig SJÄLVA.

Detta eftersom ALLT ÄR ETT

Det är ditt val att vara i dömande eller i kärlek. Kärlek är ett aktivt val och inte något som bara händer. Våga älska dig själv och andra så kommer det mer. Ge kärleken och kreativiteten VIDARE. Det är din uppgift och det står i din makt. Om du försöker behålla kärleken för dig själv och om du inte visar upp dina skapelser och om du inte skänker tillbaka kreativiteten till universum och ger den vidare till dina bröder och systrar kommer du att stoppa den. Flödet kräver öppenhet. Om du stänger dig blir du som en damm som stoppar flödet. Egot existerar bara i illusionen om att det bara finns en viss mängd kärlek och att det bara finns en viss mängd pengar. I själva verket finns det obegränsat. Det finns en obegränsad reservoar av energi. Träna dig på att öppna upp och fokusera på att GE. Det står i din  makt och det kan du göra något åt.

MISSA INTE NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Kärlek eller rädsla och ljus eller mörker

Fyra kvinnor i underkläder står framför dig. En av kvinnorna har vita missfärgningar i ansiktet. Döm inte. Acceptera hennes skönhet som den är. Dömande och kritik stoppar flödet. Öppna upp och gör ditt liv rikt och stort.
DÖM INTE, var närvarande och UPPLEV istället. Lämna den gamla hjärnan och skapa ett liv i flöde och kärlek. Rädsla är stagnation och fastlåshet och kärlek är öppenhet, dynamik och flöde. Lämna rädslan bakom dig och sök kärlek och flödande liv.

Två saker i det fysiska universum kan inte befinna sig på samma plats samtidigt. Om du är full av:

 • Ditt eget EGO
 • Dina egna förutfattade meningar
 • Dina egna kritiska tankar
 • Din egen RÄDSLA
 • Dina egna FÖRSVAR

och ditt eget MÖRKER kommer inte kärleken att få plats där. Om du är full med blockeringar, förutfattade meningar och fastlåsta koncept kan inte flödet nå dig. Då kan inte kreativiteten och  kärleken STRÖMMA. Den kan inte blomstra för den har:

 • Inget SYRE
 • Inget VATTEN
 • Ingen JORD

Den DÖR för DIG för att du stängt dig. Det är enkelt. Det du behöver göra för att kunna vara i kreativitetens och välståndets flöde är att tillåta dig själv och andra att VARA.

Det krävs styrka att förhålla sig öppen och accepterande. Först då du är öppen kan det nya komma in. Då kan livsenergin flöda GENOM dig. Negativitet och kritik stoppar flödet.

Just idag är jag stark eller . . .

Kvinna sitter i en fönstersmyg. Hon ser ut över en bakgård och bort över de röda tegeltaken. Det är öppet och fritt. Hon låter sina tankar och kreativiteten flöda. Öppenhet och icke-dömande är grejen då du vill skapa flöde.
Var öppen med en förlåtande attityd. Alla dessa åsikter och fastlåsta gamla koncept om saker och ting. Att vara fast i dom är att vara fast i dödens klor. Dom där klorna blir svaga då du bejakar livets kraft. Du ska inte dö ÄNNU. Du lever så se till att leva full UT och till 100 PROCENT. På så sätt öppnar du upp för livets OMÄTLIGA flöde.

För att återgå till Kenta. Vi är inte starka I oss själva. Det är då vi öppnar upp för flödet som vi blir delaktiga i något som är SÅ mycket större än oss. Då du öppnar upp för kraften och flödet som alltid finns där blir även DU stark. Himlen finns ALLTID där ovan  molnen - hur än grått och ruggigt det känns. Skillnaden mellan himlen du ser och din "inre himmel" är att du med din inre himmel kan välja att skingra molnen. Du kan välja att säga NEJ till rädslan för att samtidigt säga JA till kärleken. Rädslan skymmer kärleken för att du tillåter det, precis som då du tillåter mörkret att skymma ljuset.

Agera för att  skingra den illusion som rädslan ÄR. Kärleken finns alltid där för den som är öppen och modig. Du behöver aldrig kämpa för att hämta, eller på något sätt ERÖVRA kärleken. Kärleken kan inte erövras för den finns alltid där. Du kan inte erövra och ta hem kärleken till ditt hus för att där låsa in den enbart för egen konsumtion. Du kan inte köpa kärleken för den kan inte köpas. Kärleken är ingen handelsvara. Sann kärlek finns i överflöd och den blir starkare ju mer den delas. Ju mer du GER desto mer får du från kärlekens outsinliga källa.

Tips för att skapa flöde och kärlek

Två skyltar. Den ena pekar till vänster för kärlek. Den andra pekar till höger för rädsla. Välj mellan kärlek och rädsla där kärleken innebär flöde i ditt liv. Rädslan innebär stagnation, stillastående och död. Du är fri att välja.
Välj RÄDSLA eller KÄRLEK, välj stagnation eller flöde och välj mörker eller ljus. Du kanske tänker att . . . ja men jag måste ju . . . Vad är det du MÅSTE? Det är DITT liv och se till att utnyttja möjligheterna som finns här i det upplevelsecenter som kallas för Jorden och Universum. WHO DARES WIN.

🐾 Hur du öppnar för kärlek och flöde

Hur gör du då för att skingra illusionen om att det inte finns någon himmel bakom molnen?

Du väljer alltid mellan:

Hur har du valt tidigare i livet och hur vill du välja nu?

Det du behöver göra är att medvetandegöra och rensa ut bland dina kritiska tankar:

 • Om dig SJÄLV
 • Om ANDRA
 • Om världen i STORT

Är du bra på att ge kärlek till dig själv och andra eller är det så att det finns en del mörker och rädsla där?

Iakttag dina egna tankar under en period - jobba på att förändra din varseblivning genom att ändra tankarna. Det är SÅ du släpper in kärleken och får nytt flöde. Det är maktfullt och vackert att ta ansvar för sin del i universum.

Lägg fokuset på att förändra DIG SJÄLV

SLUTA döma både dig själv och andra

Läs mer NEDAN eller på startsidan för MORRHÅRET ->

För de flesta människor är arbetet det enda tidsfördriv som de i längden står ut med
Dennis Gabor

Förverkliga dina drömmar

Vilka drömmar har du? Vad är det du skulle vilja förverkliga? Segla runt jorden? Bli en underbar förälder, partner, älskare, son, dotter, hantverkare eller semesterfirare? Här får du tips och inspiration för att förverkliga dina drömmar.

Fortsätt läsa →

Offerskap och martyrskap. Är du ett offer och en martyr?

Vad innebär det att vara ett offer och en martyr? Hur kan du ta dig ur offerrollen och martyrskapet? Detta tas upp här. Offerrollen och martyrskapet har som konsekvens en stor maktlöshet och frustration. Sluta vara offer och bli maktfull.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster