Vill du ha en ny början? Tillåt dig då att vara nybörjare & amatör

En nybörjare lär sig att lägga ett pussel med former och han gör misstag

Om du vill ha en ny början i livet kan det ofta krävas att du tillåter dig att vara nybörjare och en amatör. Det är enda sättet att växa som människa och det kräver ofta MOD att vara nybörjare. Våga vara NYBÖRJARE och tillåt dig att vara en AMATÖR.

Jag börjar med lite lingvistik:

Ama-tor = Amatör

Ama-re = Älskare

Som du kan se ovan är dessa ord besläktade. Ordet amatör beskriver alltså en person som gör något han/hon älskar.

Tänk om bebisar och barn anammade samma förhållningssätt som de flesta av oss vuxna har när det gäller att prova nya aktiviteter och nya tankesätt? Tänk om bebisar VÄGRADE vara nybörjare?

Då skulle mänskligheten på jorden bestå av ett gäng nappförsedda BLÖJBARN som saknade talförmåga och istället för att be om det vi ville ha, eller alternativt göra det som krävs i situationen, skulle vi skrika och sprattla med benen. Då skulle vi förmodligen inte ha befolkat jorden - till förmån för:

 • ILLRAR
 • ÖDLOR

och andra ÖVERLÄGSNA livsformer.

Asfalt. En maskros skjuter upp genom asfalten. Växandets kraft är enorm. Att vara nybörjare och amatör innebär växande. Om du vill ha en ny början - anamma ditt mod. Det får gå som det vill.
Se dig omkring. Se kattungar, hundvalpar och små människobarn. De KASTAR sig ut i livet med en ostoppbar kraft bakom sig. Själv kastade jag mig ut i vattnet trots att jag inte kunde simma. Det var tur att jag hade föräldrar som kunde hämta mig. Sådan är de mycket ungas kraft. Det är så det SKA vara. Hur ska dom annars kunna lära sig allt som behöver läras? Det är vad som krävs som nybörjare - VILJA, MOD, och TILLIT.

Nu är det så att naturen gjort det så att det finns en oemotståndlig KRAFT som tvingar oss att växa när vi är barn. Se hur växter forcerar betong och asfalt. Även om en otrygg och dysfunktionell uppväxt skadar oss så växer vi ändå upp och vi kan som människor anpassa oss till EXTREMT svåra situationer. Det är dessa faktum som gjort att människan spridit sig på hela jorden. På gott och ont.

Betyder ordet ”VUXEN”  att du slutat växa som människa?

Vad är det som händer när vi blivit vuxna och vad är det som gör att vi slår oss till ro i konformitet med ringa eller ingen vilja till att vara nybörjare? Vad är det som gör att ett positivt ord som amatör tolkas negativt och nedvärderande? Är en amatör sämre än ett proffs för att denna har mer erfarenhet och utbildning för uppgiften?

Betyder "färdigutbildad" att någon dött?

Två robotar. En människa och en hund. Människoroboten har handen på hundrobotens huvud.
Du har diplomen, betygen och dina titlar färdiga och klara. Är livet SLUT nu? Har du blivit en del av alla mekaniska processer som fortgår? Är din uppgift att sitta där i SJÄLVGODHET och prata om det förflutna då du faktiskt levde eller är det dags att ge sig på något helt NYTT bara för att meningen med livet är att leva och utvecklas HÄR och NU?

Vi går i skolan och utbildar oss och sedan är vi färdigutbildade med samma eller liknande arbete och liknande uppgifter livet ut. Människor arbetar med det de lärt sig och fortsätter med det livet  ut. Är det konstigt att människor blir UTTRÅKADE?

Är det farligt att vara nybörjare?

Medelålders man övar med en nylonsträngad gitarr. Våga vara nybörjare och amatör. Det gör ditt liv rikt och spännande.
Det är inte farligt att vara nybörjare. Det gör ditt liv RIKT och SPÄNNANDE. Var modig och prova nya saker. Det håller dig levande och vital. Hoppa fallskärm bara för att utmana dig själv. Börja köra folkrace eller lär dig sticka bara för att lära dig något NYTT. Möjligheterna för dig som vill vara nybörjare är oändliga. Var nybörjare och LEV!

Allt detta har att göra med den ”gamla hjärnan". Det är den delen av dig som varken mer eller mindre är inriktad på överlevnad. Ur ett ”överlevnadsperspektiv” är det FARLIGT att vara nybörjare. För en bebis och ett barn är det naturligt att vara nybörjare. Ur ett ”överlevnadsperspektiv” är det INTE ok för en vuxen individ att visa "svaghet". Det får bara barn göra. Att vara nybörjare och amatör kan kännas sårbart och utlämnande. Särskilt om omgivningen utnyttjar situationen. Detta är vanligt under vår uppväxt då vi är SMÅ och SÅRBARA varelser, utlämnade till föräldrarnas och andra vuxnas försorg.

Hur verklig är din varseblivning av situationen? Vad går du miste om då du i rädsla undviker att vara nybörjare och amatör?

MISSA INTE NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Att våga vara nybörjare och amatör

Man är nybörjare på jobbet. Kvinna instruerar honom. Han har börjat på ett nytt jobb.
Undvik inte att vara nybörjare. Sök UPP det - för då du är nybörjare växer du. Det om växer är i dynamisk RÖRELSE och det döda är i statisk tomhet. Då du tillåter dig att vara nybörjare lever du. Då du sitter självgott liknöjd är du död. LEV.

🐾 Hur du får nystart genom att vara nybörjare

Att tillåta sig att vara nybörjare och amatör är VIKTIGA delar i att växa som människa. Om du vill prova nya saker ingår alltid ett stadium då du är nybörjare. Tillåt dig att vara nybörjare trots att du är 99 ÅR. Så får du ett liv i NUET och du håller dig ung och närvarande. De flesta tillåter sig inte att vara nybörjare. Att agera som att livet bara skulle handla om överlevnad skapar stagnation och ett stillastående liv.

 • Byt ARBETE var 7e år
 • Gör något NYTT

Detta gör att du håller dig själv VAKEN. Detta kan självklart vara svårt om du skapat en situation där du tvingar dig själv att ha en viss inkomstnivå. Om du är slav under prylarna och det materiella kanske det är svårt att helt byta jobb på en gång. I sådana fall kan du alltid förkovra dig eller utföra förändringarna mera stegvis. Fundera över hur många av de ”tvingande aspekterna” som är realiteter och hur många som har illusoriska inslag. Ofta ser vi inte klart för att vi byggt upp våra egna illusoriska kartor av verkligheten.

Vad finner du?

Man på 80 år går på en målerikurs. Han blir instruerad av yngre instruktörer. Våga vara nybörjare även om du är 80 år. På så vis håller du sig ung.
Håll dig ung genom att agera som en ung. Tillåt dig att vara nybörjare fast du är 90 år. Vad är problemen med det? Den finns inga. Sätt igång . . .

Tillåt dig att vara öppen, mjuk och följsam.

 • Låt det NYA få komma in
 • Ta emot och bearbeta
 • Låt det nya bli BEFRUKTAT
 • Tillåt dig att vara BEHÖVANDE

Att tillåta sig att vara nybörjare är att:

 • Ta BORT barriärerna
 • RIVA murarna
 • SÄNKA visiret

Tillåt dig att vara sårbar och osäker. Var en STOLT amatör och en NYFIKEN nybörjare. Närma dig det nya som en sniffande och sårbart närvarande liten HUNDVALP. Livet är oändligt spännande och magiskt. Tillåt dig att vara nybörjare och amatör i kärlek till det sanna mirakel som livet faktiskt är.

Läs mer NEDAN eller på startsidan för MORRHÅRET ->

Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking
Albert Einstein

Offerskap och martyrskap. Är du ett offer och en martyr?

Vad innebär det att vara ett offer och en martyr? Hur kan du ta dig ur offerrollen och martyrskapet? Detta tas upp här. Offerrollen och martyrskapet har som konsekvens en stor maktlöshet och frustration. Sluta vara offer och bli maktfull.

Fortsätt läsa →

Öppna upp och skapa flöde i livet

Egots rädsla stoppar flöde, kreativitet och kärlek. Våga framträda och ta din rättmätiga plats. Skapa flöde och välstånd genom att välja ljus och kärlek. Gå bortom egot och tillåt flödet i ditt liv genom att öppna upp och släppa IGENOM kärleken.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster