Anpassning i kärlek eller anpassning i rädsla

Funny young couple man and woman having a fight

Anpassning i kärlek och anpassning i rädsla är helt olika saker. Anpassning i rädsla vidmakthåller destruktiva och osunda förhållanden. Anpassning i kärlek skapar skönhet och gör livet stort och vackert. Anpassar du dig i kärlek eller rädsla?

Anpassning i rädsla är det då du exempelvis är rädd och anpassar dig till en person som misshandlar dig eller behandlar dig illa. Det  kan vara:

 • Rädsla för att personen ska lämna dig.
 • Rädsla för att det ska bli en konflikt
 • Rädsla för psykiskt eller fysiskt våld

Då du anpassar dig i rädsla kan du känna dig:

 • FÖRTRYCKT
 • TILLPLATTAD
 • MAKTLÖS
 • LITEN

Anpassning i kärlek är frivilligt och du känner dig:

 • FRI
 • GENERÖS
 • MAKTFULL
 • STOR

Då du anpassar dig i kärlek gör du det frivilligt och du kan då också välja att inte anpassa dig. Du känner dig helt fri att välja en annan väg. Du väljer i kärlek att aktivt och ur fri vilja anpassa dig till en viss situation. Det känns därför sant och helt och det finns ingen rädsla.

Rädsla är FÅNGENSKAP: Fångenskapen vill låsa in och begränsa

Kärlek är FRIHET: Friheten gör dig större

Rädsla för att inte bli älskad

Man med två schäfrar som hoppar på honom i kärlek.
Gör du saker för att bli älskad? Så gör ett barn. Du är vuxen nu. Inse att du är fri och inse att du är omgiven av kärlek hela tiden. Gör saker för att det känns SANT och RÄTT för DIG.

Det kan också handla om rädsla för att inte bli älskad. Rädsla för att inte bli älskad styr människor:

 • På arbetsplatser
 • I familjer  

och i livet som helhet. Då vi skapades var ofta gruppen eller stammen livsnödvändig för vår överlevnad. Det kunde ofta innebära en säker död att bli utesluten ur gruppen mitt i vildmarken, omgiven av vargar och sabeltandade tigrar. Människor kan anpassa sig till både det ena och det andra för att inte riskera att bli utstötta.

Älska dig själv och andra

Då människor slutar agera i rädsla och överlevnad kan vi skapa ett samhälle, där vi i kärleksfull anpassning, står upp för varandra. Ett samhälle där du ser din nästa som lika viktig som du själv. Fast först behöver du se dig själv som viktig.

ÄLSKA din nästa såsom DIG SJÄLV

Missa inte NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Bryt mönstret och sluta anpassa dig i rädsla

Kvinna går försiktigt ut då dörren til buren hon varit inlåst i öppnas. Hon tror knappt att det är sant. Hon har slutat anpassa sig i rädsla. Hon är fri.
Du är fri redan. Den bur av anpassning du skapat är en illusion som din gamla hjärna skapat för den vill dig väl, den vill att du ska överleva. Tacka hjärnan, öppna buren och gå BORTOM anpassningen.

Gör löpande inventeringar av anpassning i ditt liv:

Vad finner du dig i för att du är rädd? På vilka sätt anpassar du dig just nu i livet?

Det kan finnas olika mönster med olika personer och sammanhang. Det kan ofta krävas mod då du står i begrepp att bryta dessa gamla inkörda mönster som i vissa fall kan stjäla extremt mycket livsenergi.

VAR MODIG

Börja anpassa dig i kärlek

Inventera också löpande vilka situationer och människor du innerst inne vill anpassa dig till i sann kärlek. Anpassa dig sedan och fortsätt löpande känna in huruvida du gör din anpassning i rädsla eller kärlek.

Lyssna och kommunicera dina behov

Då du känner att anpassningen börjar göras i rädsla är det viktigt att du kommunicerar dina behov. Först INOM dig själv och sedan till berörda parter

Skapa en värld i kärleksfull anpassning

En kvinna håller en liten jordglob med ett hjärta och en rosett på. En värld i kärleksfull anpassning är en sann värld.
En värld i kärleksfull anpassning är en SANN värld. En värld skapad ur och av människors sanna LÄNGTAN.

🐾 Kärleksfull anpassning

Då människor i alla länder på vår jord avslutar anpassning i rädsla slutar de vara medberoende till förtryck, maktmissbruk och andra manifestationer av rädsla. Istället kan den frigjorda energin som avsluten skapar användas till kärleksfull anpassning, där sann KÄRLEK får råda. Anpassning som är FRIVILLIG, där styrkan i kärleken skapar synergieffekter för alla utan undantag:

Detta för ALLAS bästa

Your vision will become clear only when you look into your heart
Carl Jung
Angry boy, with a gun

Kärleksfulla gränser

Vad tänker du på och vad känner du inför de unga och arga människor vi läser om i nyhetsrapporteringen? Kan rådande situation vara en konsekvens av tidigare begångna handlingar? Lever vi i ett kärlekslöst, medberoende och gränslöst samhälle?

Fortsätt läsa →
Scrabble letter spell Lack of Boundaries invites a lack of respect

Problem med gränser och gränssättning

Problem med gränser och gränssättning förorsakar medberoende, anpassning, relationsproblem och många andra problem. Om människor ifrån början lärde sig kärleksfulla gränser skulle världen se helt annorlunda ut och många relationsproblem (på alla nivåer) skulle inte existera.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster