Bryta medberoende

Man står på ett järnvägsspår. Du ser vita gymnastikskor och underben.

Vad innebär det att vara medberoende? Känner du dig kraftlös och känns det som om besluten i ditt liv tas av andra människor ovanför ditt huvud? Här resonerar jag kring destruktivt medberoende och din makt att våga leva det liv du innerst inne vill ha.

Tänk dig att du står i regnet på ett järnvägsspår. Känn doften av tjära och kreosot. Se spåret och se de rostiga skenorna som är blanka, glänsande och regnvåta där tågens hjul nött ner metallen. Tänk dig att ett godståg närmar sig i hög fart. Hör den stora dieselmotorns dova vrål. Hör hjulens smällar i skenskarvarna. Tänk dig att du står helt fritt utan fysiska bindningar. Du är alltså inte bunden rent fysiskt utan du kan i praktiken röra dig bort från spåret. Inom dig finns dock andra bindningar.

STARKA BAND

Banden upplevs som HÖGST verkliga och du känner dig handlingsförlamad och du är oförmögen att röra den minsta lilla fena. Du känner hur skräcken ökar då tåget närmar sig med dundrande motorer och i mycket hög fart. Känn hur skräcken ekar kring dig och känn hur de våta kläderna KLISTRAS mot kroppen där du står. För en utomstående ser situationen med människan på spåret ABSURD ut. Den utomstående skriker kanske:

- "Jamen gå NER från spåret människa! Du blir ÖVERKÖRD!"

Det är lättare sagt än gjort, eftersom medberoendet och anpassningen har skapats INOM personen på spåret. Gå in i dig själv . . .

Kan du (mer eller mindre) känna igen dig i beskrivningen ovan? Finns det situationer i ditt liv då du själv befinner dig i liknande situationer?

Kanske känner du igen känslorna av:

 • Rädsla
 • Bedövning
 • Handlingsförlamning

Medberoende och destruktiv anpassning

En kvinna och en man sitter i soffan. Kvinnan får några sedlar av mannen som har mer pengar än henne. Destruktiv anpassning och medberoende.
Hur länge ska det få fortgå? Hur länge ska du vara medberoende till skiten? Är det dags att BRYTA det IDAG eller är det?

Tåget och regnet i inledningen kan vara metafor för mindre och större medberoenden och högre eller lägre grad av destruktiv anpassning. Det kan vara:

 • En annalkande utbrändhet
 • En partner som misshandlar dig fysiskt och/eller psykiskt (kanske under påverkan av alkohol)
 • Handlingsförlamning
 • Låg självkänsla
 • En ekonomi på väg mot ruinens brant

Ofta är det en kombination och ett nätverk av medberoenden och beroenden som i längden suger ut all energi och lust. Ett tecken på att du befinner dig i medberoende och anpassning är ofta en känsla av:

MAKTLÖSHET

Denna känsla är en logisk konsekvens av destruktiv anpassning. Om du lämnar över makten i ditt liv till utomstående och till företeelser utanför din kontroll blir du ju faktiskt just maktlös.

Bryta medberoendet genom att påverka det du kan påverka

Man sitter och pratar med ett par. Han säljer lån. Bryt medberoendet.
Känner du dig duperad? Snacket är ju så bra. Det känns ändå inte bra i ditt inre. Lita på KÄNSLAN där dina behov känns och utrön vad som finns där. Skriv ner och verbalisera inför dig själv.

Det är vanligt att människor i denna situation lägger sitt fokus på saker och företeelser utanför deras kontroll. Detta säger jag ur erfarenhet av tusentals timmar coaching och utbildning med par, enskilda och grupper. Om vi tar exemplet med tåget - tänk dig att personen på spåret skriker och skäller på tåget att stanna (vilket det förmodligen inte ens hinner p.g.a. den långa bromssträckan).

Känner du igen dig? Brukar du tjata och gnata utan resultat?

Det är faktiskt möjligt att kliva AV spåret. Sedan kan tåget passera. Om du inte vill flytta på dig kan du alltid växla över tåget till ett annat spår. Det möjligt att uttrycka sina behov och ge ultimatum som sedan hålls. Det är möjligt att släppa relationer som inte håller.

Det är möjligt för dig att:

 • Uttrycka dina BEHOV
 • Ge ULTIMATUM som sedan hålls
 • SLÄPPA relationer som inte håller

Du behöver inte släppa in människor i ditt liv som du inte vill ha där.

Ge människor en chans innan du bryter  

Det är samtidigt viktigt att ge människor en ordentlig chans till eget arbete genom att sätta en kraftfull och tydlig gräns. Särskilt om det exempelvis gäller en långvarig vänskap eller en långvarig kärleksrelation.

Fortsätter personen att ignorera dig?

AVSLUTA RELATIONEN

Då kan du klippa helt i vetskap om att du gett personen en chans.

Hur skulle du själv vilja bli behandlad i liknande fall?

Missa inte NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Medberoende eller ömsesidigt beroende och acceptans av det opåverkbara

Ett pingvinpar. Pingviner lever i livslånga relationer. Se till att du anpassar dig medvetet i kärlek. En sådan relation kan vara hela livet.
Du är medveten om dina behov och du anpassar dig, efter övervägande, till olika ting. Se till att du anpassar dig medvetet i KÄRLEK. En sådan relation kan vara hela livet.

Jag talar här inte om ÖMSESIDIGT beroende som är en sund form av beroende där du aktivt valt att vara beroende av något eller någon. I ömsesidigt beroende finns friheten att upphöra med beroendeförhållandet om så önskas. I en sund kärleksrelation finns ömsesidigt beroende.

Exempelvis:

- "Jag har ett behov av närhet och eftersom vi beslutat att leva monogamt (i tvåsamhet) så går jag inte till någon annan. Jag håller mig till dig älskling."

Sedan finns det ju vissa ting som ej är påverkbara. Sådana saker är vädret och din barndom. Här har du dock möjligheten att välja ditt förhållningssätt till dessa ting.

 • Bär regnkläder och fäll UPP ditt paraply
 • BEARBETA det som skett i din barndom

Om att bryta medberoende och anpassning i praktiken

Kvinna gör anteckningar kring sina medberoenden. En handlingsplan för att bryta dem.
Använd hjärnan för en stund. ANALYSERA dina medberoenden. Sedan kan du gå tillbaka till kärleken som sker i NUET.

🐾 Bryt medberoenden och anpassning

Är det DU som tar besluten i ditt liv? Hur mycket ANPASSAR du dig till ANDRAS behov? Tar du med dina EGNA behov som en viktig faktor i ditt beslutsfattande? Känner du TILL dina egna behov?

Har du lätt för att kommunicera dina behov med:

 • Omgivning?
 • Familj?
 • Partner?
 • Nära?
 • Kära?

Arbeta hela tiden aktivt . . .

Det kan ibland vara svårt att se klart och du kan känna stora motstånd inom dig. Börja därför med små medberoenden och avsluta lindrig anpassning (vad detta kan handla om är olika för alla människor). Det  kan vara så enkla saker som mat:

- "Älskling, jag tycker egentligen inte om surströmming! Skulle vi inte kunna äta räkor istället?"

För vissa kan detta vara ett stort steg. För andra är det självklart att uttrycka sina matpreferenser. Större medberoenden och mer omfattande anpassning kan ofta vara svårare att se för att de är så stora. Börja med de små medberoendena och den lilla "vardagsanpassningen", så kommer livet att visa dig nästa steg på vägen.

AVSLUTA destruktiva medberoenden

Först när man kan förlåta sina föräldrar är man vuxen
Jean-Jacques Rousseau
Arg pojke riktar en pistol mot dig

Kärleksfulla gränser

Vad tänker du på och vad känner du inför de unga och arga människor vi läser om i nyhetsrapporteringen? Kan rådande situation vara en konsekvens av tidigare begångna handlingar? Lever vi i ett kärlekslöst, medberoende och gränslöst samhälle?

Fortsätt läsa →
Klossar med bokstäver formar meningen: "Brist på gränser bjuder in brist på respekt"

Problem med gränser och gränssättning

Problem med gränser och gränssättning förorsakar medberoende, anpassning, relationsproblem och många andra problem. Om människor ifrån början lärde sig kärleksfulla gränser skulle världen se helt annorlunda ut och många relationsproblem (på alla nivåer) skulle inte existera.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster