Kärleksfulla gränser

Arg pojke riktar en pistol mot dig

Vad tänker du på  och vad känner du inför de unga och arga människor vi läser om i  nyhetsrapporteringen? Kan rådande situation vara en konsekvens av tidigare begångna handlingar? Lever vi i ett kärlekslöst, medberoende och gränslöst samhälle?

Vad är kärlek?

Vad innebär kärlek då vi talar om gränser i RELATIONER?

Jag börjar genom att ställa två frågor till dig:

1.

ÄR DET KÄRLEK att i gränslöshet skydda en alkoholist genom att inte sätta gränser och stanna kvar i relationen trots att denna människa om och om igen bryter de överenskommelser ni gjort upp om att han/hon ska sluta dricka?

2.

ÄR DET KÄRLEK att i gränslöshet låta en ung människa begå brott och låta bli att ta ansvar för sitt liv, genom att tro sig "skydda" personen genom att inte sätta gränser, samt ljuga för samhället och därigenom skjuta upp de konsekvenser som förr eller senare kommer att drabba personen?

Kärleksfulla gränser

Kvinna står och gråter. Hon är inlåst bakom stängsel. Bakom henne står hennes man och dricker sprit. Här behövs kärleksfulla gränser.
Hur hamnade du där du är? Vilka beslut har du tagit i det förflutna som gjort att du är kvar? Vad skulle kärleksfulla gränser innebära för dig? Vad skulle hända? Hur vill du ha det?

Det är INTE kärlek att "skydda" en alkoholist. Det är rädsla och kärleksfulla gränser behövs. Det som händer då du i rädsla underlåter att sätta gränser är att du mår dåligt och att den alkoholiserade personen inte tar ansvar för sitt liv.

Det är INTE kärlek att "skydda" en ungdom som begår brott. Du som förälder eller medmänniska blir förtryckt och den unga människan lär sig inte i TID vilka spelregler som gäller i samhället. Om vi i medberoende underlåter att i tid sätta kärleksfulla gränser skapas grogrund för allvarliga brott. Den unga människan får till slut utstå de konsekvenser som kan följa. Exempelvis:

 • Inget lämplighetsintyg för körkort
 • LVU hem
 • Ungdomsvårdsskola
 • Fängelse
 • Skador på sig själv

Detta bara för att nämna några av konsekvenserna som unga arga och gränslösa människor kan få mottaga i vårt samhälle. Om vi i medberoende underlåter att i tid sätta gränser skapas grogrund för ALLVARLIGA brott.

Bil brinner för fullt. Bilen är antänd. Kärleksfulla gränser är lösningen.
Slapphet och släpphänthet gör att allt far åt alla håll. Det är lättare att släcka en brand i en papperskorg än det är att släcka en brand i en hel stadsdel. Sätt gränser NU

I ovanstående situationer är alkoholisten och den unga människan de BEROENDE. Partnern till alkoholisten och föräldern till den unga arga människan är de MEDBEROENDE.

För att en sund och kärleksfull utveckling ska ske måste ovanstående BEROENDEFÖRHÅLLANDEN mellan de beroende och de medberoende brytas genom att de medberoende lär sig KÄRLEKSFULL GRÄNSSÄTTNING.

Kvinna stå mot dig. Hon har ritat ordet "STOPP" i handflatan. Stop för gränser. Bakom henne sitter hennes pojkvän och dricker sprit i soffan.
När är det "läge" att sätta gränser? Tillfället är NU . . . då övergreppet sker. Inte om en timme, en vecka, en månad, ett år. NU

Ofta är de kompletterande rollinnehavarna (de beroende och de medberoende) inte medvetna om sakernas tillstånd. Det finns en bedräglig TRYGGHET i de gamla invanda mönstren där alla vet sin "gamla vanliga plats". Min erfarenhet i praktiken är att den medberoende många gånger kan vara förhållandevis stark och faktiskt på andra områden i livet medveten. Samtidigt SER inte den medberoende beroendeförhållandet klart. Inte ens när omgivningen påtalar det vill hon/han lyssna. Beroendeförhållandet är då en:

AKILLESHÄL (en svag punkt)

Att det finns en akilleshäl visar även att den medberoende bär på en RUSTNING där han/hon skyddar sig. För att medvetandegöra innehållet i akilleshälen måste rustningen tas av. Att TA AV rustningen innebär att du som medberoende tar kontakt med dig själv. Det innebär att du utforskar och bearbetar de MÖNSTER som gör att du har svårt för att sätta gränser. Det handlar om att du arbetar på din känsla för dig själv (självkänslan) och utifrån denna kan du sedan bryta ditt medberoende genom att sätta GRÄNSER i KÄRLEK.

Varför sätter inte den medberoende gränser?  

Handbojor sätts på intern på fängelse. Sätt kärleksfulla gränser innan det går så här långt.
Är du rädd och delad som Karin Boyes droppe på kvisten? Så är livet. Efter vinter kommer vår. När vill du ha vår? Våren kräver värme liksom kärleken för dig kräver GRÄNSER.

Den medberoende tror sig SKYDDA den beroende genom att inte sätta gränser. Detta handlar om rädsla. Hur rädslan skapas och manifesterar sig finns det otaliga kombinationer av. För människan med en alkoholiserad partner och för föräldern med en kriminell ungdom kan det vara:

 • Rädsla för vad GRANNARNA ska  säga
 • Rädsla för att vara ENSAM
 • Rädsla för fysiskt våld
 • Rädsla för att den beroende ska  råka ILLA ut

Den beroende råkar ÄNNU mera illa ut när omgivningen stödjer beroendet eller beteendet genom att INTE sätta gränser.

Missa inte NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Kärlek och gränser i grupper

Överfört på större grupper, som organisationer och företag, kan beroende- och medberoendeförhållanden ofta vara ytterst komplexa och svårgripbara. Allra  mest för de inblandade själva. De är ofta så vana vid förhållandena att de inte längre ser det falska spelet som tar individernas energi och kreativitet. Att bryta medberoendeförhållanden genom att sätta kärleksfulla gränser i en arbetsgrupp kan definitivt vara:

Mycket LÖNSAMT

Både för företaget och medarbetarna. När kärleksfulla gränser sätts kan individernas kreativitet och potential få blomstra utan de BLOCKERINGAR som annars hindrar utvecklingen.

Kärleksfulla gränser är kärlek

Det är INTE kärlek att låta bli att sätta gränser, eller låta andra människor köra över dig och din omgivning för att du är rädd. Det är:

RÄDSLA

Denna rädsla hindrar kärlekens flöde. Låt inte rädsla och gränslöshet styra ditt liv. Du blir en fånge i medberoendets träsk. Kärleksfulla och tydliga gränser är:

KÄRLEK

Vill du leva i RÄDSLA eller KÄRLEK?

Kärleksfulla gränser idag i ditt liv?

Någon slår mot någon annan som blockerar slaget med handen. Sätt gränser!
Det är som att hoppa från en trampolin. Dina rädslor för konsekvenserna av att sätta gränser styr dig. Vilka konsekvenser får det för ditt liv att INTE sätta gränser?

Ta en titt på dina relationer med utgångspunkt från ovanstående beskrivningar. Ställ dig själv följande tre frågor:

- "Vilka medberoendeförhållanden finns?"

- "Behövs det gränser?"

- "Vad är det som gör att jag inte sätter gränser?"

Ta en titt på dina relationer:

När har du svårt för att sätta gränser? Vilka konsekvenser får denna gränslöshet? När vill du implementera kärleksfulla gränser i ditt kiv? Hur länge planerar du att göra dig TILL i anpassning?

Om du väntar blir frånvaron av gränser ett problem. Ordet "problem" kommer ur grekiskans PROBLÊMA som består av två ord:

 • PRO = Före
 • BLÊMA = Lösningen

Att ha ett problem är alltså att befinna sig "före lösningen". Detta innebär att problem är något skjutet på framtiden.

🐾 Kärlek

Vänta inte. För in kärleksfulla gränser i beroendeförhållandena och medberoendeförhållandena NU. Det ger dig livsglädjen och energin åter - både som befriad beroende och befriad medberoende. Som du säkert förstår efter att ha läst ovanstående kan det vara av högsta värde med en professionell, kompetent, oberoende och utomstående person för att få hjälp med gränser och kärlek.

”Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us.”
- Marianne Williamson 1952 –

Du är inte maktlös. Jobba med dig själv och börja sätta kärleksfulla gränser IDAG.

Bli MAKTFULL i situationen

Om situationen är mycket HOTFULL och om det förekommer VÅLD eller hot om våld, kan du få hjälp av samhället genom att KONTAKTA POLISEN mm.

Love arises in the moment you make friends with whatever you have been struggling with within you. This is important to understand for those of you who have done a lot of therapy, because in therapy people tell you, 'Love yourself'. It's a good beginning . . . but eventually you have to understand that it's not 'love yourself’, it's 'relax' - into what is. And love arises by itself because this is who you are. There is no effort.
Rahasya 2006
Man står på ett järnvägsspår. Du ser vita gymnastikskor och underben.

Bryta medberoende

Vad innebär det att vara medberoende? Känner du dig kraftlös och känns det som om besluten i ditt liv tas av andra människor ovanför ditt huvud? Här resonerar jag kring destruktivt medberoende och din makt att våga leva det liv du innerst inne vill ha.

Fortsätt läsa →
Klossar med bokstäver formar meningen: "Brist på gränser bjuder in brist på respekt"

Problem med gränser och gränssättning

Problem med gränser och gränssättning förorsakar medberoende, anpassning, relationsproblem och många andra problem. Om människor ifrån början lärde sig kärleksfulla gränser skulle världen se helt annorlunda ut och många relationsproblem (på alla nivåer) skulle inte existera.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster