Problem med gränser och gränssättning

Klossar med bokstäver formar meningen: "Brist på gränser bjuder in brist på respekt"

Problem med gränser och gränssättning förorsakar medberoende, anpassning, relationsproblem och många andra problem. Om människor ifrån början lärde sig kärleksfulla gränser skulle världen se helt annorlunda ut och många relationsproblem (på alla nivåer) skulle inte existera.

Kärlek

Kärlek är ett av de där orden vi slänger ur oss lite nonchalant. Fast vad menas egentligen med kärlek? Allting hänger ihop. Rädsla och kärlek är centrala begrepp. Rädsla och kärlek är inte motsatser. Det är två HELT olika förhållningssätt till livet. I rädsla stänger du dörren till livet genom att du låter ditt överlevnadsorgan HJÄRNAN styra med resultatet att du förhoppningsvis överlever. I kärlek släpper du in livet genom att vara närvarande och tillåta dig själv att bli berörd av allt som livet bjuder på. Eftersom kärleken även innefattar DIG kan du inte tillåta dig att bli illa behandlad. Det vore anpassning och rädsla.

 • Kärleken kan kräva kärleksfulla gränser
 • Detta kan ibland vara TUFFT

Rädsla, beroende/medberoende, anpassning, gränser

Ett blått papper är uppspänt. En arm sticker ut genom papperet. En annan arm håller tillbaka den första armen. Symbol för beroende och medberoende.
NEJ, NEJ, NEJ! Var tror du att du är på väg? Stopp! Jag BEHÖVER dig, jag ÄLSKAR dig och du FÅR INTE gå. Om du går tar jag LIVET av mig! Är du fast i medberoende? Bygg din självkänsla och lär dig sätta kärleksfulla GRÄNSER.

Många av oss skapar olika beroenden eller taskiga beteenden. Det kan vara:

 • Alkohol
 • Narkotika
 • Arbetsnarkomani
 • Omåttligt internetsurfande
 • Sexmissbruk
 • Matmissbruk
 • mm

Sedan står vi ibland ut med andras beroenden och detta kallas helt enkelt för MEDBEROENDE. Slutprodukten av denna onda spiral heter ANPASSNING och anpassningen förorsakar inte bara relationsproblem utan många andra icke önskvärda ting.

Vid en första anblick kan det verka enklast att:

ANPASSA SIG

I det långa loppet blir det dock en lång plåga och kanske dör du bitter och missnöjd. Därför är det ofta livsviktigt att BRYTA medberoenden du inte vill ha.

Spiralen är alltså:

 1. Rädsla
 2. Beroende och/eller medberoende
 3. Anpassning

Till sist följer relationsproblem och andra problem som exempelvis utbrändhet och annat. Som du kan se är relationsproblem ofta ett symptom sprunget ur ett mycket större sammanhang. Millimeterrättvisa går aldrig att genomföra. Dock behöver det vara hyfsad balans på ge och ta.

För att bryta den onda spiralen krävs GRÄNSER. Det finns olika bakgrunder till gränser:

 • I RÄDSLA sätter du gränser för att du är rädd och skräckslagen
 • I KÄRLEK sätter du gränser av kärlek till dig själv och helheten

Du bryter spiralen och anpassningen genom att föra in kärleksfulla gränser:

 1. Rädsla
 2. Beroende och/eller medberoende
 3. Anpassning
 4. KÄRLEKSFULLA GRÄNSER

Eftersom rädsla och kärlek inte kan existera samtidigt gör dessa kärleksfulla gränser att du kan ta dig från rädsla till kärlek. Kärlek kan ibland vara tufft, som sagt.

Anpassning i kärlek

I sängkammaren. En kvinna med vit dräkt står upp och vill höger sitter hennes man på dräktens släp. Kvinnan håller handbojor i händerna och mannen har en stor fotboja fastsatt med kättingar i vänster ben. Han är klädd i svarta kinky kläder. Symbol för problem med gränser och gränssättning.
Å älskling, du är så vacker. Jag gör allt för dig. Vad vill du ha idag? Jag är din ödmjuka tjänare och jag lyder minsta vink från dig. Jag föddes för att tjäna dig. Är du en formlös MASSA utan kontur? En INGENTING? En AMÖBA utan ryggrad? Det finns vägar ut. Vägarna leder mot känsla för självet och kärleksfulla gränser för kärleken att få finnas.

Du kan anpassa dig i KÄRLEK och du kan anpassa dig i RÄDSLA. Vid kärleksfull anpassning behövs inga gränser. Du har här nogsamt lyssnat in dig själv och kommit fram till att just denna anpassning är OK för dig. Var dock uppmärksam så att den kärleksfulla anpassningen inte övergår till anpassning i rädsla.

- "Hur ska jag veta om jag anpassar mig i rädsla?"

DET KÄNNS

Först vet du bara att det inte känns bra. En obestämd känsla av obehag. Forska vidare och koppla ihop känslan med intellektet och se vad du finner. Låt det klarna inom dig. Låt det gå en tid . . . sedan kan du kommunicera och ta steg för att sluta anpassa dig i rädsla och optimera ditt liv för kärlek istället.

Utmaningar

Innan du sätter igång med gränssättningar - var klar med dig själv så att du är sann med dig själv. Du måste ingenting för du är fri.

- "Det enda du måste göra är att välja och att dö och att inte välja är ett val"
/Jean Paul Sartre

Om du inte älskar dig själv vill du att andra ska älska dig. Du hamnar DÅ i:

"GILLAFÄLLAN"

Du söker andras gillande. Detta kan innebära att du blir:

 • LÄTTSMÄLT
 • KONTURLÖS

och UTAN ryggrad. Curling av barn och andra blir ofta konsekvenser och resultat av bristande självkärlek. För att komma ur denna situation behöver du komma till insikt om att du är en del av den allomfattande kärleken och att du inte är ett offer för livets nycker.

Du är INTE maktlös. Du blir maktfull då du blir delaktig i livet med självkärleken i behåll, vilket är styrka manifesterat genom den sanning du blir del av då du är sann mot dig själv och tar ANSVAR för den droppe du är i mänsklighetens hav. Om du är i självkärlek med ett HÖGT FOKUS, blir inte gränser lika svårt.

 • Du ser ett HÖGRE syfte
 • Du ser HELHETEN

Huruvida andra gillar dig eller inte blir inte relevant längre och du kommer att våga vara ogillad och svårsmält utan problem. Om vi nu går till ditt liv som det ser ut idag. KÄNN IN:

Hur känns  sakernas ordning? Är det inte bra?

Använd blinkers, kommunicera och skapa förändring.

- "Är det alltid lätt?"

NEJ, Det kan vara väldigt jobbigt och du kan initialt känna dig mycket ensam och sårbar.

LUGN - det går över

MISSA INTE NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Arbetsnarkomani, balans och gränser

Man sitter vid sitt skrivbord i en mörk kontorslokal. Han har högar med papper omkring sig. Han jobbar över. Han har somnat på sin post. Arbetshästen sover. Symbol för problem med gränser och gränssättning.
Du har GOD disciplin och du är en av företagets trognaste ARBETSHÄSTAR. En rejäl och stryktålig Nordsvensk. Hade det varit i forna Sovjet hade du blivit vald till veckans arbetare MÅNGA av årets veckor och de hade haft ett porträtt av dig vid infarten till fabriken. Du är STENHÅRD mot dig själv. Du behöver egentligen ingen chef som säger till vad du ska göra. Du är din egen slavdrivare och du har SISU. Faktum är att chefen kallat in dig och du har fått tillsägelse om att INTE jobba över. Vad ska en arbetshäst göra med fritid?

Är du en av dessa omtyckta anställda som:

 • Alltid kommer i tid
 • Inte tvekar att arbeta övertid
 • Tar med dig jobbet hem
 • Svarar på arbetsmejl då du är ledig
 • mm

I början var det roligt att göra det. Du kände dig:

 • UPPSKATTAD
 • OMTYCKT

Sedan är det ju viktigt att göra ett bra jobb. Om en eller till och med båda parter i en kärleksrelation har problem med gränser, blir ofta olika grader av utbrändhet logiska följder och det påverkar naturligtvis er relation, eftersom kärleken kräver närvaro och ett varande i nuet. Om ni båda är HÖGPRESTERANDE och "DUKTIGA" kan ni hjälpa varandra att komma ur beroendet och de medberoenden som finns.

Prestation och oförmågan att vara i nuet är förödande för kärleken. Fråga dig:

 • - "Är jag ANVÄND eller är jag UTBRÄND?"
 • - "Har jag balans i livet?"
 • - "Behövs  gränser?"

Kärlek, gränser och ryggrad i grupper och på arbetsplatser

Aspekterna rädsla, medberoende/beroende, anpassning och kärleksfulla gränser återkommer på alla nivåer:

 • Inom människor
 • I kärleksrelationer
 • Inom organisationer
 • På arbetsplatser
 • I världspolitiken
 • Inom ekonomin

Ja, inom allt människan tar sig för. Världen har globalt, ofta stora relationsproblem. Kanske för att de som tar besluten inte behöver uppleva konsekvenserna av besluten.

Har du någon gång arbetat på en arbetsplats fylld med rädsla eller befunnit  dig i en ”rädd organisation”?

En ryggradslös grupp som styrs av:

 • Rädsla
 • "Management by fear"
 • "Stalin light"

Där är alla RÄDDA för STRAFF. Stalin och kommunistdiktaturens Sovjet var rädda för att militärmaktens officerare skulle göra uppror. Därför avrättades många officerare. Människor blev livrädda för att ta beslut och detta handikappade hela Röda Armén å det  grövsta. Officerarna befann sig i rädsla för sitt eget liv och därmed knäcktes deras ryggrad. Rädda grupper behöver tillföra ryggrad och kärleksfulla gränser för att kunna arbeta effektivt i kärlek. Rädslan genomsyrade för övrigt hela Sovjet.

Kärlek är TILLIT och rädsla är KONTROLLBEHOV

🐾 Kärlek är TILLIT och rädsla är KONTROLLBEHOV

I kärlek går du i tillit och du blir delaktig i helheten. Denna delaktighet gör att du blir självklar och ärlig.

Gränser blir en SJÄLVKLAR sak

Då du gör dig TILL i rädsla, anpassning och medberoende blir du delad och disharmonisk. Denna fragmentering gör dig:

 • LITEN
 • SVAG

och RÄDD för att du placerar dig själv i den illusion separationen är. Vi är ALLA delar i den stora helheten. Ditt ansvar är att älska den droppe du är i mänsklighetens hav. En viktig del av kärleken är:

GRÄNSER

Läs mer NEDAN eller på startsidan för MORRHÅRET ->

Det är bättre att ha älskat och förlorat än att inte ha älskat alls
Lord Tennyson
Ett ungt par skrattar och slåss med varandra på låtsas. Skojbråk .

Anpassning i kärlek eller anpassning i rädsla

Anpassning i kärlek och anpassning i rädsla är helt olika saker. Anpassning i rädsla vidmakthåller destruktiva och osunda förhållanden. Anpassning i kärlek skapar skönhet och gör livet stort och vackert. Anpassar du dig i kärlek eller rädsla?

Fortsätt läsa →
Arg pojke riktar en pistol mot dig

Kärleksfulla gränser

Vad tänker du på och vad känner du inför de unga och arga människor vi läser om i nyhetsrapporteringen? Kan rådande situation vara en konsekvens av tidigare begångna handlingar? Lever vi i ett kärlekslöst, medberoende och gränslöst samhälle?

Fortsätt läsa →
Man står på ett järnvägsspår. Du ser vita gymnastikskor och underben.

Bryta medberoende

Vad innebär det att vara medberoende? Känner du dig kraftlös och känns det som om besluten i ditt liv tas av andra människor ovanför ditt huvud? Här resonerar jag kring destruktivt medberoende och din makt att våga leva det liv du innerst inne vill ha.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster