Känslor är naturliga energier

En människoliknande robot håller i ett stort rött hjärta på bröstet. Blå neutral bakgrund.

Känslor är naturliga energier och det är en del av att vara människa. Känslor signalerar även våra behov. Att bortse från känslorna är därför att bortse från sina behov. Ta känslorna i beaktande för ett lyckligt liv.

Känslor är naturliga

Känslor är energier som måste få fritt och naturligt spelrum i livet. Allt levande måste flöda för att förhålla sig friskt och sunt. Samma sak gäller människor och förhållanden. Jag vill här ge verktyg för att skapa flöde i dina relationer med dig själv och med andra. Grundkänslorna är:

 • Ilska
 • Smärta
 • Rädsla
 • Glädje
 • Kärlek

Känslor brukar benämnas NEGATIVA känslor och POSITIVA känslor. De NEGATIVA känslorna är:

 • Ilska
 • Smärta
 • Rädsla

De POSITIVA känslorna är:

 • Glädje
 • Kärlek

Huruvida de är "NEGATIVA" eller "POSITIVA" är helt beroende på situation. Det är exempelvis bra att kunna uppbåda VREDE då någon försöker sticka en kniv i dig. Det är positivt att du känner SMÄRTA då du lägger handen på spisplattan så att du tar bort handen från plattan. RÄDSLA är bra om du är på väg att kliva ut över ett stup. Det är inte bra att skratta och vara GLAD då du står på spåret när tåget kommer. Det är inte bra att vara FÖRÄLSKAD i någon som slår dig.

Ilska

Kvinna sitter på kontor. En mapp med papper och en så kallad smartphone i ena handen. Hon är full med ilska. Telefonen krånglar igen! Hon skriker och har lust att kasta telefonen i väggen.
En TILL överflödig app! Mer bloatware, malware, spyware och en massa kod som sabbar min telefon! Fed up! Sluta fyll min telefon med en massa skräp som jag inte bett om! F-N! Nu krånglar telefonen IGEN och det är väl självklart! Det är för mycket skit i den! Skräpkod och saker NI vill att jag ska ha! Min telefon är inget j-a TIVOLI! Det är ett arbetsverktyg! SLUTA! Snart kastar jag telefonen i VÄGGEN!

ILSKA benämns ovan som en "negativ känsla". Hjärnan jämför hela tiden och den delar upp saker i något vi kallar för motsatser:

 • Positivt och negativt
 • Plus och minus
 • Kallt och varmt
 • Hat och kärlek
 • mm

Detta är galenskaper som gör att vi inte kan varsebli verkligheten. Då du är arg ligger det ett BEHOV bakom. Om du har mycket präglingar med dig från din uppväxt kan dina känslor av ilska upplevas som MYCKET förvirrande och kaotiska. Dessa mönster handlar ofta om FÖRBUD. Två klassiska präglingar i vårt samhälle så här långt är:

 • Flickor ska vara SÖTA och SNÄLLA och de får INTE visa ilska öppet
 • Pojkar ska vara TUFFA och HÅRDA och de får INTE gråta

Känslor är naturliga delar av oss och då en känsla censureras av oss själva tack vare mönster från uppväxten måste energin komma ut i alla fall. Den blir då "OMKANALISERAD" till en annan känsla.

Har du sett ARGA människor som GRÅTER och LEDSNA människor som är arga och SKRIKER?

Impulsen till ilska kan också utmynna i en form som vi kallar för PASSIV ILSKA. Här finns det en uppsjö med yttringar att hålla utkik efter hos dig själv och andra. Ja, känslor är naturliga och de har nära anknytning till dina behov som levande människa i rörelse.

Det som lever RÖR sig och det som är dött är STILLA

Den gamla hjärnan

Vi har fått en hjärna och den är fullspäckad med strategier som handlar om att du ska BESTÅ. Att din fysiska kropp ska överleva. För denna del av dig handlar kärleksrelationer om att du ska föröka dig och att du ska tillse att avkomman överlever, liksom att du själv överlever. Villkorslös kärlek däremot, kräver:

Närvaro i nuet och modet att LEVA bortom överlevnad

Kärleken kräver att du vågar vara förälskad bortom rädslan i "din gamla hjärna". Om du har väldigt starka "överlevnadspräglingar" med dig från din barndom kan villkorslös kärlek bli en tuff resa med en hel del motstånd och en mängd kontroverser. Den gamla hjärnan är skapad för ÖVERLEVNAD och den nya hjärnan handlar om att LEVA.

Känslor signalerar dina behov

Du ser fötterna på en man. Han har kättingar kring sina fötter. Det står: "FÖRNEKELSE" med guldbokstäver på bojan som är sammankopplad med kättingarna.
Om du trycker tillbaka dina känslor förnekar du dina behov. Det kan gå för en period. Vid katastrofer, krig och andra extrema händelser förnekar du dina behov för att din hjärna ställt in dig på "fight or flight" och överlevnad. Dina behov är INTE relevanta då du befinner dig i extrema situationer som dessa. Dock - om du lever hela ditt liv så här kommer du att gå SÖNDER. Du är inte gjord för det. Gör som katten ibland. Lägg dig ner på rygg och SPINN!

Om du enbart lyssnar på hjärnan kommer du att få många matnyttiga impulser som handlar om överlevnad. Om livet faktiskt enbart handlar om överlevnad, exempelvis om du befinner dig vid frontlinjen i ett krig, så är alla behov förutom de basala, totalt irrelevanta därför att allt faktiskt HANDLAR om överlevnad.

Är det relevant att agera som om du befinner dig vid FRONTEN när du inte gör det? Räcker det för dig att överleva? Eller vill du faktiskt LEVA?

Om du väljer att leva kommer du att förhöja din livskvalitet. Då kan du börja lyssna på dina känslor som signalerar dina behov och din längtan.

- "Hur gör jag för att lyssna på mina känslor?"

Andas djupt ner i magen - näsa in och mun ut. DÄR, i magen, finns dina KÄNSLOR.

Att inte lyssna och hålla tillbaka sina känslor skapar trötthet, för att du går EMOT livets naturliga flöde. Du placerar dig själv i separation och du stänger av universums gränslösa reservoar av kraft och kärlek. Om du känner dig trött har du lyckats duktigt med uppgiften att separera dig själv från livet och helheten. Det kräver STOR ansträngning att klänga sig fast på botten av en stor flod och fruktlöst kämpa för att inte dras med av livets flöde som ständigt strömmar runt dig.

Det kräver mycket arbete att kämpa MOT livet

Känner du dig ofta trött?

Tröttheten kan botas genom att du lyssnar på dina behov, vilka du får till dig genom dina känslor. Se ovan hur du kan göra för att höra dina känslor. Om vi inte ätit på ett tag kan vi lätt bli lite sura och griniga. Kanske är detta en "stenåldersgrej" som naturen skapat för att vi ska bege oss ut och fälla en älg till middag.

Vi har många behov. Jag utgår här från Maslows behovstrappa där 5 är toppen på pyramiden:

 1. GRUNDLÄGGANDE behov: Mat, vatten, syre, sex
 2. Behov av TRYGGHET: Stabilitet, skyddsnät
 3. Behov av GEMENSKAP: Kärlek, vänskap
 4. Behov av UPPSKATTNING: Makt, uppskattning
 5. Behov av SJÄLVFÖRVERKLIGANDE: Att bli allt du kan vara

Jag tror att de sura gubbar och bittra kärringar du träffar på stan behöver lyssna på sina behov. Då de tagit plats i sitt eget liv och då de tar sig själva på allvar kommer de inte att vara sura och bittra längre.

Är du själv sur och bitter?

Är du bra på att lyssna på dina behov?

Känslan för dig själv

En man har sminkat sig i ansiktet. Han har ett sminkverktyg i ena handen.
Det kanske finns dom som hatar dig. De kanske skapar hatgrupper på sociala medier, du får hotfulla telefonsamtal, vissa föraktar dig och andra skäms för dig. Säg bara: - "FUCK IT", och gå vidare i din sanning i självkänsla. Sjutusen flugor kan ha fel. Bajs är inte gott! VAR den du ÄR! Dessa rädda mobbar har alltid funnits. Fortsätt att vara den du är. Ditt mod kommer att attrahera andra som du. Kärlek söker kärlek och rädsla söker rädsla. En god känsla för självet sprider global självkänsla eller "VÄRLDSKÄNSLA".

Känslan du har för dig själv är din SJÄLVKÄNSLA. Känslan för dig själv är INTE beroende av:

 • Hur KOMPETENT du är
 • Hur bra du PRESTERAR
 • Hur ERFAREN du är
 • Hur SNYGG du är

Självkänslan bygger du INTE genom att GÖRA saker till skillnad mot självförtroende som byggs upp genom göranden och utveckling av dina kompetenser mm. Självförtroende är därför förknippat med överlevnad och självkänsla hänger ihop med att faktiskt LEVA.

LÅG självkänsla förorsakar ofta STORA relationsproblem

Arbeta med att ÖKA din självkänsla så får du medkänsla med din partner och med andra människor. Ta dig själv på sunt allvar:

 • Lyssna på dina BEHOV
 • Lyssna på din LÄNGTAN

Ofta kan självkänsla och även NÄRVARO i nuet lösa många relationsproblem. Att målmedvetet arbeta på att öka känslan för dig själv är det bästa du kan göra för denna värld. Då du tar hand om den droppe du är i det stora hav som är mänskligheten blir du del i något som är mycket STÖRRE än dig och du är i linje med "kraften på jorden".

Magkänslan

Magkänslan är det som också brukar kallas för det SJÄTTE sinnet. Magkänslan får information från övriga sex sinnen. I magkänslan finns kontakten med din själ och det som brukar benämnas andligheten. Jag talar här inte om religion, som är koncept skapade av oss människor.

Gömma sina känslor och fly

En kvinna sitter ensam vid ett bord. En halvtom vinflaska står framför henne. Hon ser ensam och ledsen ut.
Han var otrogen och sedan lämnade han mig. Samma sak var det i min förra relation. Jag känner mig bortvald och värdelös. Skönt att bedöva dessa jobbiga känslor av smärta. Jag känner mig inte arg . . . bara denna smärtsamma tomhet och denna kvävande ensamhet. Jag har haft små tankar om självmord, fast det kommer inte att ske. Det vet jag i alla fall. Jag tar ett glas till. Skönt att få RESPIT.

Efter att ha läst ovanstående så verkar det väl som en god idé att lyssna på sina behov genom känslorna?

Fast . . .

vad gör vi människor istället?

1. Gömma känslor

En strategi vi kan anamma är att gömma UNDAN våra känslor inför oss själva och andra, vilket innebär att vi gömmer undan våra behov. En bra FRÅGA du kan ställa till dig själv för att komma ur detta livsfrämmande beteende och finna ut vilka sanna behov du har är:

- "Vad LÄNGTAR jag efter?"

Denna fråga tar inte hänsyn till någon av hjärnans alla:

 • TILLRÄTTALÄGGANDEN
 • FÖRKLARINGAR

och ANLEDNINGAR till varför du måste bortse från dina behov i livet. I fallet med frontlinjen ovan är det RELEVANT att bortse från nöjen och behov. Fast troligen befinner du som läser detta, dig inte i en krigszon, och för det mesta kan du välja att gömma dina känslor eller vara i kärlekens längtan. Sluta gömma dina känslor inför dig själv och andra så kommer dina medresenärer i livet att höra dina behov och du blir sedd både av dig själv och andra.

2. Fly från känslor

Ett annat sätt att "undkomma" är FLYKT. Känslor (dina behov) kan vara mycket jobbiga. Den mest extrema flykten är att ta sitt liv. Att faktiskt ta död på den kropp du upptar. Det är HARDCORE. Det finns dom som gör det. Andra sätt att fly kan vara:

Då du flyr från dina känslor flyr du från dina behov och du flyr från dig själv och livet.

SLUTA FLY och sök INNEHÅLL istället

Missa inte NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Projiceringar

En annan strategi för att "SLIPPA jobbiga känslor" är at PROJICERA dom på någon annan. Vi människor är varandras ständiga spegelbilder. Det är vår verklighet på denna plats. Det är något vi har att förhålla oss till. Dessa speglingar sker på alla nivåer. Alltså även:

 • I kärleksrelationer
 • I grupper
 • Inom länder
 • I världspolitiken

Du blir arg för att du ser egenskaper du INTE gillar hos dig själv utanför dig själv i de speglar som står uppställda. Du blir rädd för att du ser egenskaper (vilka du förnekar inom dig) i spegelbilden i en broder eller en syster. Det är här viktigt att:

 • Ta ANSVAR
 • FÖRHÖJA medvetenheten

och ÖKA förståelsen och kunskapen om dig själv. Det är det bästa du kan göra för att vara del i förhöjningen av medvetenheten på planeten.

Känslor då "kärleken tar slut"

Du ser händerna från ett halvdussin personer. Alltså ett dussin händer tätt intill varandra. Handflatorna är vända uppåt. Någon har målat rödfärg på handflatorna på allihop. Symbol för den allomfattande kärleken som alltid finns där. Detta även då du förlorar den "speciella kärleken" då din kärleksrelation tar slut.
Lugn, det går över, det är din gamla överlevnadshjärna som spelar dig spratt för att den ser någon som är HELT som separerat. Du är en del av helheten och kärleken finns överallt i ÖVERFLÖD. Öppna upp och gå bortom rädsla och överlevnad, in i kärlek och LIV.

Vi människor har skrivit mycket om känslor kring förälskelsen, eller den "speciella kärleken" som är kärlek projicerad på en enda person. Att vara förälskad i en människa har de flesta vuxna människor upplevt. Då vi är yngre kan känslorna då denna kärlek avslutas vara fruktansvärt jobbiga. Det kan kännas som att hela VÄRLDEN går under.

Det är klart att förälskelse är en del av kärleken. Dock ser inte den speciella kärleken HELHETEN. Då relationen med den person på vilken du projicerat all din kärlek avslutas upplevs det som att ALL kärlek avslutas i ditt liv och att du är lämnad ensam med din GRÄNSLÖSA sorg. Med denna perception av situationen är det självklart att det blir jobbigt.

Detta är INTE sant. Kärleken finns ÖVERALLT. Både inom dig och utom dig. Kärleken är inte beroende av enskilda individer. Då vi blir äldre brukar vi ha en klarare varseblivning av detta och avslut av kärleksrelationer brukar vara smidigare. Därmed inte sagt att det inte blir sorg hos äldre och (förhoppningsvis) mognare personer.

Balans

Då har vi tagit upp olika aspekter kring känslor. jag avslutar med att ta upp BALANS. Känslor och intellekt behöver vara i balans.

Känslor

Känslor brukar ofta liknas vid vatten. Vatten kan inta olika former:

 • Rinnande
 • Droppande
 • Dimma
 • Storm

Tankar

Tankar är som prasslande löv och vindens lek med trädets grenar.

Dessa aspekter bara finns där. Lär dig att vara en iakttagare av dessa processer inom dig. Iakttag dig själv i medvetenhet om att:

Du inte ÄR dina tankar och känslor - du HAR tankar och känslor

Då du tillförskansar dig detta förhållningssätt blir inte känslor lika skrämmande. Du kan fortfarande drabbas av känslor. Skillnaden är att det finns någon HEMMA, med insikten om att känslor är en del av att vara människa. Du är inte rädd för dig själv och du accepterar:

 • Alla galenskaper
 • Alla utflippade fantasier
 • Alla mardrömmar
 • Alla monsterkänslor

ALLA KÄNSLOR

För du kan vara en IAKTTAGARE av dig själv - total öppen, totalt icke-dömande och utan fasthållande.

Det skapar INRE HARMONI

🐾 Avslutning

Efter att ha läst detta kanske du upplever förvirring och MAKTLÖSHET?

Maktlöshet och förvirring kan kännas jobbigt. Låt det vara och tillåt förvirringen för ett tag:

Ur kaos skapas ordning

Andas djupt, känn dina behov som finns där i form av känslor, ta ansvar för ditt och väx som människa för att komma ur förvirringen, kaoset och maktlösheten som lätt skapas.

Var INTE rädd

Var i KÄRLEK

Gör DIN del

Den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll
Okänd
En ilsken och vredesfylld man slår sönder en laptop med en slägga

Ilska och vrede. Vad blir du förbannad på?

Här tar jag upp ilska och vrede. Vad triggar din ilska? Ilska är en naturlig känsla. Ilska förorsakar dock problem för många människor. Här följer reflektioner kring vrede och ilska samt tips kring hur du kan förhålla dig till ilskan när den svämmar över och förgör likt Chivas eld.

Fortsätt läsa →
En arg man i skuggorna. Bara en del av ansiktet är synligt - ögonen är synliga. Symboliserar passiv och dold ilska.

Passiv ilska - att skada andra utan att synas

Passiv ilska genomsyrar samhället. Konsekvenserna är omfattande och det skadar dig själv, företag, organisationer och länder. Passiv ilska får djupgående och ofta mycket kostsamma konsekvenser. Passiv ilska skadar och förstör under ytan.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster