Passiv ilska - att skada andra utan att synas

En arg man i skuggorna. Bara en del av ansiktet är synligt - ögonen är synliga. Symboliserar passiv och dold ilska.

Passiv ilska genomsyrar samhället. Konsekvenserna är omfattande och det skadar dig själv, företag, organisationer och länder. Passiv ilska får djupgående och ofta mycket kostsamma konsekvenser. Passiv ilska skadar och förstör under ytan.

Passiv ilska har många ansikten. En person med passiv ilska vill skada andra UTAN att märkas och synas. Ofta är personen inte ens medveten om sin ilska. När någon frågar om han är arg svarar hon bara:

 • - "Jag ARG? Nej jag är INTE arg!"

Detta eftersom hon inte är medveten om sin ilska. För henne är det ett helt sanningsenligt svar. Passiv ilska används av den som upplever sig som för svag för att kunna ta konflikter och öppet uttrycka sina behov. Det finns alltså starka samband mellan konflikträdsla och passiv  ilska.

Passiv ilska, krig och sabotage

I ett större och kollektivt perspektiv kan vi se civil olydnad såsom maskningsaktioner och gerillakrigföring och andra handlingar med syfte att skada utan att synas. Under andra världskriget hällde ett mindre antal tågarbetare sand på kullagren i hjulen på nazisternas godsvagnar. Detta gjorde att transportsystemet tog allvarlig skada. Speciellt eftersom de allierade bombat de tyska kullagerfabrikerna. Bristen  på kullager gjorde att man var tvungna att sätta vagnarna med förstörda kullager ur trafik.

Detta ödelade nazisternas transportsystem och detta blev en av många faktorer som sammantaget ledde till den nazistiska regimens undergång. I ett ockuperat land kan befolkningen göra motstånd på många sätt. Eftersom ockupationsmakten har militärt och fysiskt övertag, måste motståndet göras så att det inte kan bemötas med direkt vapenmakt. I vårt grannland Norge (bland många länder) genomfördes motståndet genom små sabotage av produktionen på många ställen.

 • Hamnarbetarna MASKADE och arbetade långsamt
 • Kranar, fordon och annan utrusning bara RÅKADE gå sönder

Tänk dig ett helt FOLK i passiv ilska. Vad som helst kan pågå under ytan och inom människor. En lågintensiv krigföring som skadar MYCKET.

Roten till mönstren med passiv ilska

En pojke på 7 år står mot en vägg till höger. Till vänster står en flicka, några år äldre. Flickan måttar ett slag mot pojken. Kanske är de syskon. Vilka mönster kring ilska har du fått från barndomen?
Vilka barndomsminnen har du kring ilska? Vilka manifestationer av ilska uppvisade dina föräldrar och andra viktiga vuxna då du var liten? Barn gör som vuxna GÖR. Du tog över dina föräldrars och andra vuxnas sätt att handskas med sin egen och andras ilska. Att titta på dom här bitarna är ett spännande arbete som snabbt kan ge märkbara resultat i form av ökad medvetenhet och brytande av mönster.

De mönster du har kring dina känslor bygger du framförallt under barndomen. Vi tar över de mönster våra föräldrar och andra viktiga vuxna hade under vår uppväxt. Vi präglas till mycket stor del under vår tidiga uppväxt och vi lär oss då sätt att förhålla oss till känslor som:

 • Ilska
 • Gråt

och annat. Kulturellt har vi historiskt velat skapa:

 • TUFFA och HÅRDA pojkar
 • SNÄLLA och SÖTA flickor

Pojkar tillåts vara arga och skrika men de får INTE vara ledsna och gråta. Flickor tillåts gråta men de får INTE visa öppen ilska och de tillåts INTE att skrika. Detta skapar stora problem eftersom det egentligen är naturligt att uttrycka ALLA känslor. Då en känsla inte får uttryckas förnekas den eller också kanaliseras den om till en annan känsla. Säkert har du varit med om arga personer som egentligen är ledsna och gråtande dito som egentligen är rasande. Här kan vi se roten till (bland annat) de mönster med passiv ilska som diskuteras här. Att låta den instängda ilskan komma ut i små doser ur en stor:

SURDEG

av massiva blockeringar är passiv ilska. Eftersom ilskan förnekas (medvetet eller omedvetet) och inte tillåts, så pyser den sakta . . . sakta . . . sakta ut i form av SMÅ sabotagehandlingar och nålstick där det sårar omgivningen som MEST.

Gömma sig genom att förvilla

Vi kommer nu att gå igenom några vanliga uttryck för passiv ilska. Det känns viktigt att inledningsvis poängtera att det i följande exempel även verkligen KAN röra sig om sanna behov och FAKTISKA förhållanden. Det kan också röra sig om missförstånd och misstag. Det är samtidigt detta som gör följande strategier så SMARTA för den konflikträdde.

INGET kan bevisas och rak kommunikation kan därmed UNDVIKAS

Elakheter och sarkasmer

Två pojkar. Pojken till höger pekar på pojken till vänster. Han hånar honom - är elak och sarkastisk.
Eva: - "Ja, du vet Ola är inte så bra på att backa med bilen. Förra helgen repade han bilen då han skulle backa in i garaget". Denna kommentar kanske lockar fram skratt på festen. Ola känner sig sårad och i situationen kan han liksom inte försvara sig. Vad handlar Evas ilska om? Har hon osedda behov där inne? Föraktar hon sin man? Vad handlar detta om? Att reda ut detta öppet skapar ett närmande dem emellan.

Elakheter och sarkasmer är ofta passiv ilska. Det kan vara skämt som är avsedda att såra en person. Bra tillfällen att skada sin partner eller sina vänner kan vara då ni är bland vänner och bekanta där hon eller han inte kan försvara sig. Helt plötsligt dyker det upp en kommentar som:

 • - "Är du född IGÅR?"
 • - "LILLA gubben"

eller något annat lagom förödmjukande. Personen känner sig förödmjukad men det kan vara svårt att sätta fingret på vad som händer.

Har du varit med om par som beter sig så här mot varandra i umgänget med andra? Hur känns det att iaktta dem och vad  tänker du?

Kanske har du själv varit delaktig i något liknande?

Skada genom att inte ge det andra vill ha

Ett sätt att skada andra är att inte ge det som du vet att de vill ha:

 • Om du vet att din partner vill ha sex kan du NEKA det.
 • Om du vet  att din partner vill att du ska lyssna kan du låtsas att du inte hör eller helt enkelt IGNORERA.

Att komma sent till en avtalad tid kan också handla om passiv ilska. Det smarta för den som vill skada utan att märkas är som sagt att det inte går att bevisa att nekandet inte handlar om sanna behov (vilket  givetvis kan vara fallet), eller att underlåtenheten att lyssna handlar om upptagenhet, eller att den sena ankomsten verkligen förorsakades  av ett verkligt problem eller av destruktiva mönster kring tidpassning.

Skada andra genom att tiga och ignorera

En yngre man håller fast sin sambo i benen. Hon är på väg ut - har handväskan hängande. Han vill ha sex.
Snälla! Kan vi inte lägga oss och MYSA innan du går? Blir du sugen? Får du lust? Ibland handlar ett nekande inte om passiv ilska och det är detta som är så smart för den passivt arge som vill verka med sin ilska utan att det blir direkta konflikter.

Ett sätt att skada är TYSTNAD. Om någon ringer, skickar mejl, sms eller annat kan du helt enkelt låta bli att svara. Det går definitivt inte att bevisa att detta handlar om ilska och det behöver ju inte vara så heller.

 • Du kan bara säga att du inte FÅTT något sms eller mejl
 • Du kan säga att du inte haft TID mm

Om någon du vill skada vill få tag på dig så biter ett sådant handlande bra och du kan nu såra den andre utan att han/hon förstår vad det handlar om.

Hur skulle det vara att verkligen rakt och ärligt kommunicera din ståndpunkt och dina behov?  

Vi lever inte under en ockupationsmakt och din barndom ligger i det förflutna. Givetvis kan det vara så att människor beter sig illa och att det är lönlöst att svara. I sådana fall handlar det om kärleksfulla gränser. Det är bara du själv, med handen på hjärtat, som vet hur det ligger till.

MISSA INTE NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Konflikträdsla - snacka skit bakom ryggen

Alla de manifestationer som föds ur passiv ilska är sätt att göra illa utan att behöva ta en rak konflikt. Det finns alltså av olika anledningar en rädsla för raka och ärliga konflikter. Roten till problematiken står, i vårt demokratiska samhälle, ofta att finna i den tidiga barndomen. Visst kan du temporärt skada andra genom att avslöja saker de sagt till dig i förtroende. Det går att, temporärt, göra sig själv större  genom att snacka skit om andra bakom ryggen.

Fast hur påverkas du av att göra dig själv intressant på andras bekostnad?

Passiv ilska inom företag, organisationer och grupper

En yngre kvinna, nybliven chef, står närmast dig. I bakgrunden står en grupp människor i oskärpa. De tisslar och tasslar. De snackar skit om henne. Hon tittar snett nedåt. Hon är medveten om vad som sker.
SKITSNACKARE finns på många företag och i många organisationer. I större skala kallas de för mobbar eller mobbare. Den de snackar skit om vågar de inte ta en rak konflikt med. Det kan vara en chef eller liknande. De tisslar och tasslar bakom ryggen, som kråkorna kraxande och retsamt flyger kring katten, på behörigt avstånd. Att ta upp detta kan kräva mod. Skaffa dig MOD och ta konflikten. Då SLUTAR kråkorna kraxa och mobben TYSTNAR.

Något som får stora konsekvenser i ett större perspektiv är när passivt arga:

 • Medarbetare
 • Ansvariga
 • Anställda
 • Familjemedlemmar

och samarbetspartners (ofta med ett leende) inte gör det de ska göra, glömmer saker, slarvar och maskar i största allmänhet. Om du befinner dig i ledande ställning är du förmodligen intresserad av framsteg, lönsamhet och effektivitet. Det finns många sätt att förstöra för:

 • Sin ARBETSGIVARE
 • Sin REGERING

eller ANDRA i ledande ställning. Sätt som inte syns och SKADAR.

Sanningen skall göra er fria

Visdom går att hitta på många platser. I detta fall innebär det att människorna som arbetar tillsammans kommunicerar öppet och i sanning utan rädsla. En sådan arbetsgrupp kan genom sitt flöde av kommunikation hålla allas inneboende potential, styrka och frihet öppen. Vinsterna med en öppen kommunikation är mycket stora.

Hur kan det då komma sig att det inte ser ut så här i praktiken?

Jag skulle vilja säga att det ofta beror på att det är rädda och fega personer som sitter i ledande ställning på många ställen. De är helt enkelt rädda för sina anställda, precis som:

 • Diktatoriska regeringar
 • Envåldshärskare

och despoter är rädda för sitt eget lands folk. Lösningarna för rädda ledare med ett destruktivt kontrollbehov är ofta starkare kontrollverktyg:

 • Stämpelklockor
 • Övervakningskameror
 • GPS-övervakning
 • Polis
 • Militär

Ovanstående är alla exempel på resurser som går att användas för att ur rädsla styra och kontrollera människor. Med dessa metoder förlorar vi dock de största begåvningarna och människor kommer att göra MOTSTÅND på alla de passiva sätt de kan hitta på. Om du som chef och ledare har vinst och produktivitet som mål tjänar du på en arbetsmiljö med högt till tak, där medarbetarna är fria i att uttrycka sig och där dialogen faktiskt resulterar i förändringar som gynnar alla. Förändringar som märks i praktiken.

 • Det är bättre att ha anställda som då och då öppet uttrycker sitt missnöje
 • Det är bättre att ha medborgare som fritt kan komma  med sina förslag till förbättringar

Dessa anställda och dessa medborgare känner sig DELAKTIAGA och de känner sig HÖRDA. De trivs och arbetar bra. Rädda medarbetare som i rädsla är tysta tar lätt ut sin ilska och sin frustration genom att:

 • Sabotera
 • Förstöra
 • Maska

Anar du vidden av dessa problem? Har du någon gång varit på arbetsplatser med dålig stämning eller har du varit med om människor som sugit ut din energi?

Vilka erfarenheter har du?

Alla trappor städas uppifrån och detta gäller på alla nivåer. De förhållanden jag beskriver här blir ytterst svåråtkomliga och svårgripbara då vi betänker att människor ofta är OMEDVETNA om mönstren kring sin passiva ilska. Första steget med mönster kring passiv ilska är därför att bli medveten om att mönstren faktiskt FINNS.

FOKUSERA på förändringen av dig SJÄLV. Det är ofta lättare att projicera och se andras passiva ilska. Det är samtidigt INTE möjligt att förändra andra. Fokusera därför disciplinerat på att omvandla din EGEN passiva ilska till handling och förändring. Det mest kraftfulla sättet att förändra andra är att vara ett gott föredöme genom att visa i handling vad du menar.

Kan du känna igen dig kring beskrivningarna i denna artikel?

Medvetenhet om passiv ilska

En man har händerna knutna och han håller dem mot munnen. Han har fått insikt om sina egna mönster kring passiv ilska.
Att medvetandegöra sina egna mönster kring passiv ilska, öppen ilska och annat i livet är häftigt. Du stannar upp och plötsligt förstår du och den insikten kan du aldrig glömma. Du kanske halkar dit igen. För så är det med mönster. Vi halkar dit igen. Dock kan du aldrig glömma din insikt. Sedan är valet DITT. Hur vill du HA det? Vem vill du VARA?

Vad händer om du/ni strävar mot att lösa relationsproblem samtidigt som passiv ilska får råda?

Ilskan står IVÄGEN för ett öppet möte. Diskussionerna och grälen mellan dig och din partner handlar då inte om KÄRNAN till problemet. Om din partner skulle berätta för dig att hon är ARG, skulle du förmodligen agera och känna annorlunda, än då hon på kvällen säger att hon inte vill ha sex för att hon är trött och vill sova. Om din partner berättar att han är förbannad, istället för att titta på TV då du vill prata om något viktigt, agerar du likaså annorlunda än då du enbart ser arrogansen och kylan hos en person som ser på tv istället för att prata då du har viktiga saker att lufta.

Hur  känns det egentligen i dig när du sårar andra med sarkastiska kommentarer och elakheter? Är det smart att hämnas genom att neka andra det de vill ha? Vinner du på att som hämnd för någon händelse i det förflutna TIGA och låta bli att svara i telefonen?

Hur mår du INNERST inne av dessa handlingssätt?

🐾 ALLT är ETT

Att vara i passiv ilska suger framförallt ut din EGEN energi. Detta för att du bidrar till att göra livet MINDRE. Du agerar i  rädsla och fragmenterad litenhet eftersom ditt handlingssätt speglar en omedvetenhet om helheten. ALLT är ETT. Då du sårar någon annan sårar du dig själv. Att snacka skit om andra gör dig liten och svag eftersom allt är ETT. Du sårar dig SJÄLV då du försöker såra andra.

ALLT det du ger ut återbördas FÖRR eller SENARE till dig SJÄLV

Läs mer NEDAN eller på startsidan för MORRHÅRET ->

In the long run, a short cut seldom is
Malcolm Forbes
En ilsken och vredesfylld man slår sönder en laptop med en slägga

Ilska och vrede. Vad blir du förbannad på?

Här tar jag upp ilska och vrede. Vad triggar din ilska? Ilska är en naturlig känsla. Ilska förorsakar dock problem för många människor. Här följer reflektioner kring vrede och ilska samt tips kring hur du kan förhålla dig till ilskan när den svämmar över och förgör likt Chivas eld.

Fortsätt läsa →
En människoliknande robot håller i ett stort rött hjärta på bröstet. Blå neutral bakgrund.

Känslor är naturliga energier

Känslor är naturliga energier och det är en del av att vara människa. Känslor signalerar även våra behov. Att bortse från känslorna är därför att bortse från sina behov. Ta känslorna i beaktande för ett lyckligt liv.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster