Kärlek, rädsla och att Älska dig själv

Little girl joyfully hugging a roaring lion with love

Kärlek, rädsla och att älska sig själv

Om kärlek, rädsla och att älska sig själv. Vilka roller har kärlek och rädsla i våra liv? Rädsla och kärlek är helt olika förhållningssätt till livet. Kärlek handlar om att leva och rädsla handlar om att överleva. Måste du älska dig själv?

Fortsätt läsa →
Aged woman is opening the curtains, letting the day light in and smile

Rädsla och Kärlek

Vilka roller har rädsla och kärlek i ditt liv? Ett resonemang kring detta följer här. Är du rädd ibland? För vad? Har du upplevt villkorslös kärlek någon gång? Rädslan kan manifestera sig på miljoner sätt medans villkorslös kärlek bara är.

Fortsätt läsa →
A notebook with word SELF and a round small mirror that is reflecting the notebook but showing word LOVE

Älska dig själv

Älskar du dig själv? Har du någon gång sagt till någon att du vill att denne ska älska dig? Hur har det gått? För att i sanning ha förmågan att kunna älska någon annan behöver du ”hämta hem” och först av allt älska dig själv. Ta hand om kärleken inom dig och påverka det du har stört makt att förändra.

Fortsätt läsa →
Lovely curly woman embraces herself with pleasure, tilts head and smiles positively, with eyes shut, poses over purple wall, blank space

Älska din nästa såsom dig själv

I bibeln står det att du ska älska din nästa såsom dig själv. I detta har vi glömt bort självet och det har i stället blivit ”älska din nästa men hata i dig själv”. Hur komma till rätta med denna felaktiga varseblivning och inkludera dig själv? Att älska dig själv såsom din nästa.

Fortsätt läsa →

Relaterade kategorier

BOKEN

Kärlek och Rädsla

Varje dag kan du själv välja rädsla eller kärlek. Boken "Kärlek och rädsla - våga skapa det liv du innerst inne vill ha" ger MOTIVATION, INSPIRATION och praktiska verktyg att gå från rädsla till KÄRLEK.

Läs
Mer