Juridiska Dokument

ANVÄNDARVILLKOR

Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor ska du inte använda webbplatsen. Din tillgång till- och användning av denna webbplats, liksom alla relaterade webbplatser som drivs och ägs av CarpeLeo som omfattar https://www.carpeleo.com , bland andra (tillsammans “Webbplatsen” ) är föremål för följande villkor (“Villkor för användning”) och alla tillämpliga lagar. Genom att besöka och surfa på webbplatsen, godkänner du, utan begränsning eller förbehåll, användarvillkoren och bekräftar att alla andra överenskommelser mellan dig och webbplatsen ersätts och blir utan verkan:

1.Du godkänner att webbplatsen själv, liksom allt innehåll, videor, utbildningsmaterial, produkter, tjänster och/eller andra material, görs tillgängliga på webbplatsen av oss eller annan tredje part, liksom utseendet och känslan av alla av ovanstående (gemensamt benämnda “Innehållet”) bibehålls för personligt bruk och uppgifter från https://www.carpeleo.com - CarpeLeo (“Bolaget”) och är företagets egendom och/eller dess tredjepartsleverantörer. Du samtycker till att Innehållet omfattar alla egna videor, HTML/C, javascript, grafik, röst-och ljudinspelningar, konstverk, bilder, dokument och text samt allt annat material som ingår i webbplatsen. Exkluderat är endast material som du tillför. Under förutsättning att du följer dessa användarvillkor, beviljar bolaget dig härmed en begränsad licens, som är icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-underlicensierbar. Enligt licensen får du tillgång att visa och använda webbplatsen endast för personligt bruk. Företagets innehåll får ej kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, skickas, överföras, distribueras, används för offentliga eller kommersiella syften, eller laddas ner på något sätt, om inte skriftligt tillstånd och uttryckligt beviljande från bolaget finns. Ändring av innehållet eller användning av Innehållet i något annat syfte är ett brott mot upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i bolaget, liksom andra författare som skapat material och kan bli föremål för skadestånd och sanktioner. Du får inte distribuera, ändra, överföra eller använda innehållet på webbplatsen eller något innehåll, inklusive all programvara, verktyg, grafik och/eller ljudfiler, för offentliga eller kommersiella syften utan skriftligt tillstånd från bolaget.

2. Allt material, såsom text, data, bildfiler, filmer och ljudfiler, och annat innehåll som ingår i webbplatsen är upphovsrättsskyddat om inget annat anges och är företagets egendom och/eller leverantör till bolaget. Inga material likt dessa kan användas, utom enligt vad som anges i dessa användarvillkor.

3. Alla varunamn, varumärken, bilder och biografisk information om människor som används i bolagets innehåll och som ingår i webbplatsen, inklusive utan begränsning namnet och varumärket “CarpeLeo”, är antingen bolagets egendom, eller används med tillstånd av bolaget. Användningen av innehåll är strängt förbjudet, såvida inte uttryckligen tillåtet av dessa användarvillkor. All otillåten användning av innehåll kan bryta mot upphovsrätten, varumärkesskydd och andra äganderätter i bolaget och/eller hos tredje part, liksom lagar om sekretess och offentlighet och andra regler och stadgar. Ingenting i detta avtal eller på webbplatsen skall tolkas som beviljande, underförstått eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något varumärke eller annan patentskyddad information utan skriftligt medgivande från bolaget eller dess ägare. Bolaget respekterar upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter som tillhör andra. Bolaget har rätten, men har ingen skyldighet, att ta bort innehåll och konton som innehåller material som det efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, kränkande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor. Om du tror att dina immateriella rättigheter kränks och/eller att något arbete som tillhör dig har reproducerats på webbplatsen, kan du meddela bolaget via kontaktformuläret.  Ange ditt namn och kontaktuppgifter, vilken typ av verk det gäller och hur det överträds, all relevant information om upphovsrätt och/eller information om varumärkesregistrering, plats eller URL där kränkningen av dina immateriella rättigheter finns, och all annan information som du tror är relevant.

4. Bolaget anstränger sig inom rimliga gränser för att ha korrekt och aktuell information på webbplatsen. Samtidigt ger bolaget inga garantier eller utfästelser om dess riktighet. Bolaget tar inte ansvar för eventuella brister och fel i innehållet på webbplatsen.

5. När du registrerar dig som kund eller då du anmäler dig till nyhetsbrev mm med bolaget och/eller denna webbplats ger du uttryckligen samtycke till att få meddelanden med avtal, rapporter, dokument, information om nya produkter eller tjänster. Du kan även få annan korrespondens frånbolaget. Du samtycker till att få meddelanden elektroniskt genom att överföra meddelandet till dig via e-post.

6. Om du skickar kommentarer eller gör inlägg  på webbplatsen till bolaget, inklusive, men inte begränsat till, anteckningar, text, teckningar, bilder, mönster eller datorprogram, kommer dess inlagor bli och så förbli, företagets egendom. Inga uppgifter skall omfattas av någon skyldighet från bolaget. Bolaget kommer att äga alla rättigheter till (inklusive immateriella rättigheter till dessa), och skall ha rätt till obegränsad användning, publicering och spridning av alla sådana bidrag för alla ändamål, kommersiella eller på annat sätt, utan någon bekräftelse eller ersättning till dig.

7. Bolaget skall använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att begränsa obehörig åtkomst till våra data och filer. Samtidigt kan inget system, lösenordskyddat eller ej, vara helt ogenomträngligt. Du bekräftar att det kan vara möjligt för en obehörig tredje part att komma åt, visa, kopiera, ändra eller distribuera data och filer du lagrar då du använder webbplatsen. Användningen av webbplatsen är helt på egen risk.

8. Bolaget kommer inte avsiktligt avslöja någon personlig information om dig till tredje part, utom när bolaget i god tro, anser sådant avslöjande är nödvändigt för att följa lagen eller för att verkställa dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatsen godkänner du bolagets integritetspolicy. Om du inte håller med om denna integritetspolicy, helt eller delvis, ska du inte använda denna webbplats.

9. VARKEN BOLAGET eller någon annan part inblandad i att skapa, arbeta med- eller underhålla webbplatsen och/eller innehållet på webbplatsen kommer att vara ANSVARIGA, UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, FÖR NÅGRA DIREKTA, TILLFÄLLIGA, indirekta eller skadeståndskrav TILL FÖLJD AV DIN åtkomst till eller användning av webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE- ALLT innehåll på webbplatsen TILLHANDAHÅLLS “SOM DEN ÄR” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Bolaget GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN I UTFÄSTELSER AVSEENDE ANVÄNDNING AV materialet på webbplatsen, RESULTAT AV användningen av materialet, lämpligheten av MATERIALET FÖR VISSA användares behov eller sannolikheten att deras användande KOMMER ATT UPPFYLLA EN VISS användares förväntningar, ELLER DERAS RIKTIGHET, ELLER TILLFÖRLITLIGHET. Bolaget GARANTERAR INTE OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER om att du kommer att tjäna några pengar genom ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER BOLAGETS teknik och/eller tjänster. DU ACCEPTERAR ATT DU HAR ALLT ANSVAR FÖR att förbättra din intjäningspotential- LIKSOM ansvar för verkställandet av din egen verksamhet och tjänster. Din intäktspotential är helt beroende av dina egna produkter, idéer, tekniker; DITT GENOMFÖRANDE AV DIN AFFÄRSPLAN; Den tid du ägnar åt de PROGRAM, idéer och tekniker som erbjuds; Liksom din EKONOMI, dina kunskaper och din skicklighet. Eftersom dessa faktorer skiljer sig mellan alla individer, kan CarpeLeo inte OCH GER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER avseende din framgång eller inkomstnivå. Bolaget GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNING AV MATERIALET KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT DENNA WEBBPLATS, innehållet och/eller material som finns på denna webbplats är FRIF RÅN BUGGAR ELLER VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. Du tar allt ansvar för kostnaden för alla nödvändiga reparationer eller andra konsekvenser.  BOLAGET SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA PRESTANDA- ELLER SERVICE-PROBLEM som orsakas av TREDJEPARTS WEBBPLATS eller tredjeparts tjänsteleverantör. SÅDANA PROBLEM SKA uteslutande regleras av avtalet mellan dig och leverantören. Observera att tillämplig lagstiftning inte tillåter uteslutande av underförstådda garantier. Därför kan det hända att några av ovanstående undantag inte gäller dig.

10. Bolaget skall INTE VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA SOM HELST PRESTANDA ELLER SERVICE-PROBLEM som orsakas av TREDJEPARTS WEBBPLATS ELLER tredjepartsleverantör (inklusive, till exempel, din webbleverantör, internetleverantör, Stripe betaltjänster, din programvara och/eller eventuella uppdateringar eller uppgraderingar till dessa program).  SÅDANA PROBLEM SKA uteslutande regleras av avtalet mellan dig och dessa leverantörer. Bolaget förbehåller sig rätten att avgöra, efter eget gottfinnande, om bolaget är ansvarigt för sådana FEL eller avbrott. Bolaget förbehåller sig också rätten att begränsa användningen av webbplatsen och/eller dess innehåll. Om du har brutit DESSA ANVÄNDARVILLKOR, eller om du har brutit mot några andra bestämmelser eller VILLKOR FÖR CarpeLeo, förbehåller sig Carpeleo rätten att avgöra, efter eget gottfinnande, om bolaget är ansvarigt för sådana FEL eller avbrott. Bolaget kan efter eget gottfinnande återbetala INITIAL avgift för ALL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH/ELLER NÅGOT INNEHÅLL ELLER proportionell DEL av resultat i överensstämmelse med bolagets återbetalningsregler. Bolaget skall vägra ÅTERBETALNING TRETTIO (30) dagar efter din betalning för användning av webbplatsen och/eller NÅGOT INNEHÅLL, VARE SIG I ENLIGHET MED BOLAGETS KUND-LICENSAVTAL ELLER ANNAT, OAVSETT ORSAK TILL störningarna.

11. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL Bolaget VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, SLADESTÅNDSKRAV, TILLITSBROTT ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM de är förutsägbara eller ej, inklusive MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, skada eller förlust av materiella, INFORMATION ELLER DATA, FÖRLUST VINST, INTÄKT ELLER GOODWILL, KOSTNADER FÖR KAPITAL, kostnaden för att ersätta TJÄNSTER, ELLER ANSPRÅK FÖR avbrott eller ÖVERFÖRINGSPROBLEM, på grund av NÅGON DEFEKT på webbplatsen, innehållet och/eller relaterat material, oförmågan att använda tjänster levererade nedan eller NÅGON ANNAN ORSAK medavseende därpå, OAVSETT ANSVAR. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN OM Bolaget HAR INFORMERATS ELLER ÄR MEDVETEN OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

12. Du accepterar att gottgöra och hålla bolaget och var och en av dess chefer, tjänstemän, anställda och agenter, skadeslösa från alla eventuella skulder, fordringar, skador och utgifter, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppstår ur eller i samband med (i) ditt brott mot detta avtal, (ii) varje överträdelse av dig av lag eller rättigheter för tredje part, (iii) material, information, fungerar och/eller annat innehåll av något slag eller media som du lägger upp eller dela på- eller via webbplatsen, (iv) din användning av webbplatsen eller några tjänster som bolaget kan tillhandahålla via webbplatsen, och (v) ditt uppförande i samband med Webbplatsen eller tjänsterna eller till andra användare av webbplatsen eller tjänsterna. Bolaget förbehåller sig rätten att överta det exklusiva försvaret av alla krav som vi har rätt till ersättning för enligt detta avsnitt. I sådana fall ska du lämna bolaget med ett sådant samarbete som rimligen begärs av Bolaget.

13. Bestämmelserna i dessa användarvillkor är till fördel för bolaget och dess dotterbolag, dotterbolag och dess tredje parts innehållsleverantörer och licensgivare, och var och en har rätt att hävda och genomdriva sådana bestämmelser direkt eller för egen räkning.

14. Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, utan hänsyn till eventuella principer och konflikter i lagen. Om någon bestämmelse i detta avtal skall vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, då den bestämmelsen anses avskiljas från detta avtal, skall det inte påverka giltigheten och genomförbarheten av de återstående bestämmelser.

15. Dessa användarvillkor kan revideras från tid till annan genom att uppdatera dem. Du är bunden av sådana ändringar och du bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de aktuella användarvillkoren som du är bunden till.

CarpeLeo • Box 540 • 116 74 Stockholm • Sverige • kontaktformulär -->

Senast uppdaterad: 4 maj 2023

Toppen av sidan -->

INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (till exempel skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Vad innebär behandling av personuppgifter och vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information som kan kopplas till en levande person. Exempelvis: Bilder och ljudupptagningar i en dator. Krypterade uppgifter och elektroniska uppgifter såsom IP-nummer mm är personuppgifter om de kan kopplas till verkliga levande personer. Varje åtgärd (manuell eller automatisk) som görs med personuppgifter är en behandling av personuppgifter. Exempelvis insamling, behandling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, radering och överföring.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvariga kan exempelvis vara myndigheter, organisationer, kommuner och företag. Den personuppgiftsansvarige bestämmer på vilket sätt och varför en personuppgift ska behandlas. CarpeLeo är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de uppgifter vi lagrar. Adress: Box 540, 116 74 Stockholm. Vid frågor om personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktformuläret.

Ändringar av denna integritetspolicy

Det kan ske ändringar i denna integritetspolicy. Aktuell policy finns på följande URL: https://www.carpeleo.com/legal#IP  Vid större uppdateringar av denna policy, på sätt som påverkar dig på avgörande sätt, kommer du att få information med detaljer om ändringen. Detta sker per e-post i god tid innan uppdateringen träder i kraft.

Vad är syftet och vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter då du prenumererar på nyhetsbrev och då du blir kund hos oss. Vissa av dina personuppgifter lagras i vårt kundregister för att administrera ditt köp hos oss. Lagrade personuppgifter kan vara:
• För- och efternamn
• Kontaktuppgifter (exempelvis adress, e-post och telefonnummer)
• Uppgifter för fakturering: (exempelvis företag, organisationsnummer, fakturaadress, e-post och telefonnummer)
• Användarnamn och lösenord
• Profilinställningar
• Kommunikationen med oss
• Bokningsuppgifter
• Övriga Uppgifter för användande

De behandlingar som utförs är:
• Inloggningshantering (identifiering och registrering)
• e-postadresser (e-postadresser samlas in för att skicka ut nyhetsbrev och information om utbildningar och coaching mm.)

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera serviceärenden. Detta ligger i ditt och vårt intresse. Detta, tillsammans med det ingångna avtalet, är den rättsliga grund utifrån vilken vi behandlar dina personuppgifter. När du blir kund får du information om vår personuppgiftshantering. Uppgifterna sparas i tre år efter det att du slutar vara kund hos oss. Uppgifterna sparas utifall du återkommer som kund och för att ha historik i systemen.

Vid anmälan till event, utbildning eller coaching

För att kunna hantera bokning, anmälan och betalning av en aktivitet som vi anordnar samlas personuppgifter in. De registreras i vårt kundsystem och i vårt bokföringssystem. Din e-postadress behövs för bokningsbekräftelser och information kring bokningen.

Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna utföra våra åtaganden då du deltar på event, utbildning och/eller coaching anordnad av oss.

Vi lagrar: Namn, Kontaktuppgifter (såsom adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer), fakturerings- och betalningsinformation och information du själv anger (exempelvis önskemål om kost).

Uppgifterna sparas i tre år. Önskemål om kost och annan extra information sparas endast i själva bokningen.

Vid anmälan får du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Då du deltar i utbildningar, gruppcoaching och event

NORMALT FÖRFARANDE på utbildningar, gruppcoaching och event är att det INTE filmas eller tas bilder. Du ombeds även att stänga av dator, telefon eller annan enhet under själva utbildningen/gruppcoachingen/eventet. Detta finns även med på det AVTAL du skriver på inför utbildning/gruppcoaching/event. Detta för att upprätthålla integriteten för alla deltagare och för att vi ska kunna jobba med känsliga och privata frågor.

Om avsteg sker UTANFÖR det normala och om fotografering och filmning SKER informeras du om detta vid anmälan till utbildning/gruppcoaching/event. Om du INTE vill vara med på bilder eller filmer, kontaktar du oss INNAN utbildningen/gruppcoachingen/eventet och meddelar detta. Du behöver också säga till fotografen att du inte vill medverka på bilder/filmer så att du går att identifiera.

Om du i efterhand upptäcker att du finns med på bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller sociala medier, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.

Användande av personuppgifter för löpande utvärderingar av arbetet

Vi utvärderar löpande vårt arbete för uppföljningar och förbättringar. Det kan handla om enkäter där vi samlar in åsikter och förslag på förbättringar. Ibland använder vi de uppgifter vi redan har om dig för att förbättra utbud och tjänster. Baserat på de uppgifter vi samlar in (till exempel befattning, region och bokningshistorik), gör vi en analys som kan resultera i att du sorteras in i en grupp (medlemssegment), men analysen görs aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger bland annat som grund för vilka tjänster som erbjuds.

De personuppgifter vi lagrar är:
• Befattning
• Organisationstyp
• Postadress
• Korrespondens och feedback avseende våra tjänster
• Bokningshistorik
• Information om hur du fått vetskap om tjänsten

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system. Vi sparar dina uppgifter i 36 månader från insamling och analys.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part.

Mottagande av e-post

Då vi tar emot e-post från dig hanterasinnehållet enligt vår e-postpolicy:

• E-postmeddelande med personuppgifter som ska sparas förs över till lämpligt system och meddelandet raderas sedan.

• E-postmeddelande med känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om politisk åsikt, religiös åskådning eller uppgifter om hälsa tas omedelbart bort och sparas ej.

• Om du spontant kontaktar oss via e-post, och om du inte finns i våra register, blir du tillfrågad om du samtycker till att vi sparar dina uppgifter.

Med vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter

Om det är nödvändigt delas dina personuppgifter med våra underleverantörer. Dessa kallas då personuppgiftsbiträden och de behandlar informationen enligt instruktioner från oss. Exempel på personuppgiftsbiträden är:

• Tjänster för IT (företag för hantering av underhåll, drift och teknisk support av de IT-lösningar vi valt).

• Tjänster för betalningar (banker, andrabetaltjänstleverantörer och kortinlösande företag).

• Event och utbildningar.

Då personuppgifter delas medpersonuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har angivit. Alla personuppgiftsbiträden kontrolleras för säkerställande av att de kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Skriftliga avtal finns med alla personuppgiftsbiträden. I dessa garanteras säkerheten för behandlade personuppgifter. Där finns även deras åtagande att följa våra säkerhetskrav, samt begränsningar och krav som gäller internationella överföringar av personuppgifter. Dina personuppgifter förmedlas aldrig till någon annan tredje part.

Var i världen behandlas dina personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i Sverige. I de fall detta inte går, väljer vi i första hand lösningar inom EU. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge hanterar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt. Se ovan under de olika rubrikerna för info om lagringstid.

Vilka rättigheter har du?

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsmyndighetens webbplats: https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

Vill du ha registerutdrag?

Du får gärna kontakta oss för tillgång till dina uppgifter. Du får då ett registerutdrag med beskrivning av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in. Vid förfrågan kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter. Detta för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om personuppgifterna är felaktiga kan du begära att de rättas och du har rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Som medlem kan du även ändra dina uppgifter själv i din profil hos oss.

Radering av personuppgifter

I följande fall kan du begära radering av personuppgifter:

• Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

• Du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning.

Rätt till begränsning

Du kan begära att vår rätt att behandla dina personuppgifter begränsas. Denna begäran kan göras av olika anledningar.

• Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

• Om du bestrider att vi raderar dina uppgifter. Det kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.

• Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att tacka nej tilldirektmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. En invändning kan göras utifrån två grunder:

• Intresseavvägning: i de fall vi använder en intresseavvägning som rättslig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

• Direktmarknadsföring: du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, till exempel via post, e-post och sms.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet och upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skyddasekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter motolovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgångtill dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervakatillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter.

Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident ifall händelsen leder till obehörigt röjande av- eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det den upptäcktes.

Vid frågor gällande vår integritetspolicy och dina uppgifter kan du kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter:

CarpeLeo • Box 540 • 116 74 Stockholm • Sverige • Kontaktformulär -->

Senast uppdaterad: 4 april 2023

Toppen av sidan -->

KÖPEVILLKOR - BÖCKER

Tack för att du beställer böcker

1. Köp

Vid bokbeställning är ett avtal om köp träffat när kontaktuppgifterna är ifyllda och beställningen är skickad över nätet.

2. Leveransinformation

Alla försändelser som väger under två kilo (2kg) skickas som brev med A-post. Brev tar normalt en till tre arbetsdagar att nå mottagaren.

De försändelser som väger över två kilo (2 kg) skickas som företagspaket eller privatpaket med Posten.

Postens Företagspaket tar normalt en till två dagar att nå kunden. För att Posten ska kunna leverera ett Företagspaket behövs en gatuadress. Det går alltså inte att skicka Företagspaket till boxadresser.

3. Betalning

De beställda böckerna betalas normalt mot faktura med 10 dagars betalningstid.

4. Priser

Priserna som visas på hemsidan är med moms. Fraktkostnader, såsom porto och emballage, ingår i visade priser och är specificerade på fakturor.

5. Porto/frakt

Kostnaden för porto/frakt följer Postens tariffer.

6. Ångerrätt

Privatpersoner har 14 dagar på sig att ångra sitt köp efter att ha mottagit varan, enligt distansköplagen. Varan ska då återsändas i oförändrat skick och oskadat skick. Distansköplagen gäller endast privatpersoner.

7. Fel vid leverans

Skulle något ha blivit fel i leveransen, exempelvis en skada på boken eller fel antal böcker, kontakta CarpeLeo så åtgärdar vi felet omgående.

8. Frågor

Om du har någon fråga är du alltid välkommen att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

CarpeLeo • Box 540 • 116 74 Stockholm • Sverige • Kontaktformulär -->

Senast uppdaterad: 23 Mars 2023

Läs mer om: Boken Kärlek och Rädsla -->

Toppen av sidan -->

UTBILDNINGSVILLKOR

Anmälan

Anmälan betraktas som bindande när den kommit till CarpeLeo. Du kan anmäla dig genom att ringa, e-posta eller skicka brev. Efter anmälan bekräftas din beställning via e-post. Då får du också reda på tid, plats och andra praktiska detaljer. Faktura skickas till dig via e-post eller post.

Avbeställning

Anmälan är bindande. Utbildningsavgift ska vara betald innan utbildningsstart och erläggs vanligen genom Bankgiro mot faktura med en fakturatid på 10 dagar (om ingen annan överenskommelse träffats).

Ersättare

Om avbokning av anmälda utbildningsdeltagare sker äger beställaren rätt att överlåta bokad utbildningsplats till annan deltagare. Vänligen meddela CarpeLeo vem som kommer i ditt ställe.

Kaffe, te och frukt ingår i priset för utbildningen.

Priser

Priset för respektive utbildning framgår på CarpeLeos webbplats.

Övrigt

CarpeLeo reserverar sig för eventuella ändringar som måste göras sedan utbildningen publicerats. I den mån någon ändring påverkar utbildningens innehåll kommer alla deltagare att underrättas.

Utbildningarna är alkohol- och drogfria. Vår inställning är att deltagarna respekterar varandra. Företaget kan avskilja deltagare från utbildningen vid situationer och händelser som uppenbart bryter mot denna inställning. Vi eftersträvar en trygg lärandemiljö för personlig utveckling.

##########

Utdrag från integritetspolicyn:

Då du deltar i utbildningar, gruppcoaching och event

NORMALT FÖRFARANDE på utbildningar, gruppcoaching och event är att det INTE filmas eller tas bilder. Du ombeds även att stänga av dator, telefon eller annan enhet under själva utbildningen/gruppcoachingen/eventet. Detta finns även med på det AVTAL du skriver på inför utbildning/gruppcoaching/event. Detta för att upprätthålla integriteten för alla deltagare och för att vi ska kunna jobba med känsliga och privata frågor.

Om avsteg sker UTANFÖR det normala och om fotografering och filmning SKER informeras du om detta vid anmälan till utbildning/gruppcoaching/event. Om du INTE vill vara med på bilder eller filmer, kontaktar du oss INNAN utbildningen/gruppcoachingen/eventet och meddelar detta. Du behöver också säga till fotografen att du inte vill medverka på bilder/filmer så att du går att identifiera.

Om du i efterhand upptäcker att du finns med på bilder/filmer som publicerats på vår hemsida eller sociala medier, har du rätt att få dessa borttagna. Kontakta oss i så fall så ordnar vi det.

Läs hela integritetspolicyn -->

##########

CarpeLeo • Box 540 • 116 74 Stockholm • Sverige • Kontaktformulär -->

Senast uppdaterad: 4 april 2023

Till utbildningar & coaching -->