Hur påverkas du av projiceringar och speglingar?

En kvinna ligger på marken med smutsigt ansikte och smutsiga armar. Hon håller i en spegelskärva och projicerar sig själv där. Omkring henne ligger flera spegelskärvor.

Hur påverkas du av projiceringar och speglingar? Vi projicerar ständigt och dessa speglingar gör att livet blir en illusion. Hur sluta projicera det förflutna och se verkligheten i NUET? Läs om speglingar, projiceringar och ditt frigörande ansvar.

Tänkt dig att du står vid en sjö och tänk dig att du ser dig själv i vattenytan. Du kanske inte gillar delar av det du ser:

  • Det kan vara en finne eller några extra kilo runt midjan
  • Du kanske ser ovårdad ut
  • Du kanske anser att ett besök hos frisören skulle kunna vara på sin plats

Samma sak händer då du projicerar dig själv i andra människor. Andra människor blir din spegelbild.

De blir som VATTENYTAN

Skillnaden är att du nu reagerar på det du ser som ett OFFER. Det känns faktiskt som om dina känslor faktiskt SKAPAS av den där andra personen. Du kanske blir arg och skäller ut denne. Sett från lite distans verkar detta galet. Faktum är samtidigt att detta oansvariga projicerande ständigt pågår och att det löpande tillåts skapa långtgående konsekvenser på alla nivåer i samhället.

Är du omgiven av galningar och/eller är du galen själv? Är du omgiven av idioter och/eller är du en idiot själv? Vad är det som skapar ditt liv?

Du och dina medmänniskor är som DROPPAR i ett stort HAV. Ni innehåller varandra och du ser dig själv i de andra dropparna eftersom du är havet liksom de är havet.

BEARBETA det förflutna, det som har hänt och det som har skapat din perception av världen. Då du gör detta märker du att dina reaktioner minskar och en konsekvens av många blir att antalet idioter MINSKAR. Du kommer inte längre att se dem som idioter. Då du reagerar på någonting i någon annan finns det på något sätt även i DIG. Annars skulle du inte kunna se det på det sättet. Då du fördjupar och breddar din medvetenhet om detta faktum förstärker du förutsättningar att förhöja din egen medvetenhet. Ta en titt på VAD det är du REAGERAR på. Det säger något om dig själv. Det är en spegling och detta är inget nytt. Det upplevs som nytt för att du nu ser det som var där innan i en spegel, i form av en annan människa.

Vi känner till dessa mekanismer för de finns i  vardagsspråket och i äldre litteratur:

- "Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?"
/Bibeln - Matteus 7:1-5

Eller mera vardagligt:

- ”Han som sa det han var det”

Ta ansvar för dina speglingar och projiceringar

En man ser på dig och han ser förvånad och anklagad ut. Medvetenhet om dina egna projiceringar underlättar allting. I medvetenhet blir du inte förvånad - du förstår mekanismerna kring dina egna speglingar i andra.
Det är lättare att se andras projiceringar. Du är framförallt ansvarig för att utforska dina EGNA mönster och präglingar som skapar de projiceringar du ser i andra människor. Samtidigt som du ökar din egen medvetenhet om dina egna projiceringar kommer din medvetenhet om andras projiceringar öka.

Din omgivning är FULL av speglar där du kan spegla dig själv. Du kan välja att slå sönder speglarna eller undvika att vara i närheten av speglar. På så sätt kan du undvika reaktionerna inom dig och du kan TRO att allt är bra. Samtidigt sker då ingen utveckling med dig. Allt förblir som det alltid varit och du kan fortsätta tro att du är omgiven av idioter. Ett annat val du kan göra är att ta ANSVAR för dina projiceringar. För att ett helande ska kunna ske måste reaktionernas källa identifieras. Källan till dina reaktioner finns givetvis INOM dig till att börja med. Du har skapat materialet till projiceringarna genom det liv du levat och de val du gjort fram till idag. Du kan idag bestämma dig för att börja ta ANSVAR för din del i havet. Att bli en droppe som förstår att den är en DEL av havet, och som en följd därav, lämnar separationen, ensamheten och rädslan till förmån för:

  • HELANDE
  • SAMHÖRIGHET
  • KÄRLEK

Varför projicerar vi?

En projicering är en TOLKNING av en händelse, en tolkning av en persons egenskaper och det är en tolkning som bygger på någonting du varit med om i det förflutna. Det förflutna projiceras på händelsen i nuet och det du upplever är en ILLUSION, eftersom nuet ses genom  ett filter som ditt intellekt skapat i det förflutna. Projiceringar är illusioner och likt illusioner kan de kännas FULLT verkliga

Du föds med en hjärna och ett intellekt. Tack vare hjärnan kan du komma ihåg förfluten tid och du kan planera för framtiden. Du minns händelser i det förflutna och hjärnan har tolkat dessa händelser i överlevnadsperspektiv. Barnet BRÄNNER sig och intellektet minns detta och du vet nu att du inte ska lägga handen på en varm spisplatta. Det är skapat så för att vi ska överleva i olika miljöer. Intellektet och egot använder alltså hela tiden erfarenheterna i det förflutna för att du ska överleva i nuet.

Detta faktum har gjort att vi människor erövrat hela jorden. Människan är OERHÖRT anpassningsbar och vi finns ÖVERALLT på jorden. Till och med på månen under korta ögonblick. Djuren kan inte dra slutsatser och de kan inte planera för framtiden på samma sätt som vi kan. Det har samtidigt skapat problem för oss. Det kanske fungerar då det gäller de varma spisplattorna. Att applicera detta på en relation blir förödande och stagnation och konflikter blir följden, eftersom du/ni inte lever i verkligheten.

Ett bra exempel på oönskade konsekvenser är SVARTSJUKA.

MISSA INTE NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Svartsjuka och projiceringar

En man och en kvinna är upprörda. De tittar på en telefon och de bråkar. Mannen har hittat något han tror är bevis på hennes otrogenhet. Svartsjuka består av rädsla och projiceringar.
Vad är det där för nummer i hennes telefon? Du känner inte igen det? Du har börjat kolla upp hennes telefon och hennes aktiviteter på sociala media. Du ställer kuggfrågor för att avslöja henne med att vara otrogen. Du ställer frågor om hennes förehavanden och du ställer kuggfrågor till era gemensamma vänner. Allt i syfte att avslöja henne. Det är bara en TIDSFRÅGA innan du får fram fällande bevis.

Har du varit med om  svartsjuka? Har du varit svartsjuk själv eller har du blivit anklagad för att  gå bakom ryggen då du verkligen inte gjort det?

Det kan vara en hemsk upplevelse och misstankarna i sig kan leda till otrohet. Du ser det du tycker OM och det du INTE tycker om hos dig själv i ANDRA. Svartsjuka kan ha med låg självkänsla, rädsla och bristande tillit att göra. Det kan också hänga ihop med projiceringar och det kan vara en kombination. Minns att du TROR om andra det du ÄR själv och du tror att andra ser på världen på samma sätt som DU.

Kan du själv tänka dig att vara otrogen eller har du någon gång varit otrogen utan att din dåvarande partner vetat om det?

I så fall tror du med stor sannolikhet samma sak om din nuvarande partner. Du tror att denne är FULLT kapabel till otrohet och att det bara är en TIDSFRÅGA. Denna rädsla skapar just det som rädslan fokuserar på:

OTROHET

Har du blivit sviken i det  förflutna (i barndomen  eller i en tidigare relation)? Fanns det svek mellan dina  föräldrar då du växte upp?

Då är det lätt hänt att överföra dessa erfarenheter på nuet och projicera det som egentligen finns INOM dig på nuet och på din partner. Det kan ju också vara så att din partner faktiskt GÅR bakom ryggen på dig. Rensa bort det förflutna så att du kan se ditt liv klart. Sedan kan du börja skilja ut verkligheten från illusionen.

Homofober projicerar rädsla

En homofob är ofta rädd för sin egen sexualitet och förnekar den KRAFTFULLT. När personen möter en homosexuell person projiceras den inre förnekelsen och rädslan på denna person. Det kan ofta omvandlas till hat och förakt. Här kan det behövas arbete på självkänslan och en titt på ditt inre. Om det inte fanns något där skulle du ju inte reagera alls.

Din partner och dina föräldrar

Ofta söker du en partner som liknar dina föräldrar på olika sätt. Du gör detta för att du vill göra upp med dina föräldrar via din partner. Detta är vansinne och det skapar ofrånkomligen relationsproblem.  

Vad göra med projiceringarna?

Samma man och samma kvinna. De är fortfarande upprörda - fast något mindre nu. Trovärdiga förklaringar har framlagts.
Det handlar om medvetenhet. Då du blir medveten kan du särskilja verkligheten från dina egna speglingar i din partner och andra. Det kan ju vara så att ni har en överenskommelse om att leva i tvåsamhet och att din partner ÄR otrogen. Svartsjuka kan LÄTT skapa illusioner och hela fantasivärldar.

Hur är det då med de där idioterna och elakingarna som du upplever att du har omkring dig? Vad är det som gör att du varseblir dem så?  

Ta en titt på vilka egenskaper de har och ta en titt på dig själv. Vilka egenskaper har du? Du kan också fundera över vilka egenskaper dina föräldrar hade då du växte upp. Ofta kan det vara en projicering. TJUGO PROCENT av det du upplever hos andra finns inom dom och ÅTTIO PROCENT finns inom dig. Genomskåda dina egna projiceringar, som varit med och skapat  ditt liv fram till idag, och se KLART.

Inse att dina reaktioner handlar om saker i dig själv och att ju kraftigare din reaktion är ju MER handlar det om dig. Om det inte var så skulle du överhuvudtaget inte reagera. Om det inte var så skulle du inte omge dig med dessa människor. Någonting i dig VILL ha dom där. Dom där elakingarna är bekanta. Du känner igen dom i dig själv. Du är lika elak mot dig själv. Verkligheten du tror att du ser utanför dig själv är bara en förlängning av det du har INOM dig själv. Alltså är det inte verkligheten.

Det är en ILLUSION

Om du nu betänker faktumet att de flesta är omedvetna om sina projiceringar så inser du vidden av utmaningen vi står inför. Kanske kan du också ana vidden av VINST bortom att upphöra med projicerandet. Det kan också vara så att någon gör något som vi inte tillåter oss att göra. Kanske har du en vän som tar det lugnt och undviker att stressa. En person som vilar när hon behöver. Om du bygger ditt självvärde på att arbeta HÅRT, och om du inte tillåter dig själv vila och återhämtning, reagerar du kraftfullt då du ser någon annan som faktiskt vilar och tar det lugnt. Kanske någon som inte kör tillräckligt fort i trafiken.

🐾 Ansvaret för speglingar och projiceringar ligger på 20/80

Minns att proportionerna ligger på 20/80. Alltså att den person du ser som idiot faktiskt har de egenskaperna du reagerar på och att det triggar dig till TJUGO PROCENT. Samtidigt står du själv för hela ÅTTIO PROCENT av din egen reaktion. Ju starkare känsloutlopp desto mer ansvar bör du ta för dina projiceringar.

Att stanna UPP och medvetandegöra var KÄLLAN till dina reaktioner finns är ett stort steg mot medvetenhet och lycka. Det är faktiskt enda sättet att lösa detta på. Att fortsätta skrika på din egen spegelbild är faktiskt GALENSKAP.

Detta är ett spännande arbete som SNABBT ger märkbara resultat i ditt liv.

Lycka till med utforskandet av dig SJÄLV

Läs mer NEDAN eller på startsidan för MORRHÅRET ->

Risk! Risk Anything! Care no more for the opinion of others, for those other voices. Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.
Katherine Mansfield
En vuxen och ett barn pekar båda på dig - som för att skylla på dig - så som det ofta blir vid projiceringar

Projicering och projiceringar

Här följer lättfattliga förklaringar om projiceringar. Projiceringar är något som sker på alla nivåer i samhället och det är något som vi alla måste komma till rätta med för att uppnå mognad och frid. Både inom oss själva och i samhället i stort.

Fortsätt läsa →
Beigefärgade klossar i tre rader formar meningen FÖRLÅT FÖR ATT GLÖMMA. En vertikal linje delar upp raderna och till höger om linjen formas då meningen GE för att FÅ.

Var i kärlek och förlåt andras rädsla manifesterad genom projektioner

Projektioner kan ställa till med elände. Då du i kärlek fullt ut vågar vara den du är kan du räkna med att bli älskad och hatad ty du blir en tydlig spegelbild att projicera på. Projektioner är inte ondska. Det är tecken på sömn. Förlåt dem och ta adekvata steg för ett fortsatt liv i ljus och kärlek.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster