Speglingar och ansvar i din kärleksrelation

En brud och en brudgum försöker finna varandra med förbundna ögon. Speglingar skapar blindhet.

Vad innebär det att ta ansvar för sina speglingar i en kärleksrelation? Du speglar dig hela tiden i andra och i en nära kärleksrelation blir dessa speglingar ofta STARKA. Har du någon gång tagit känslosamma och förhastade beslut eller utfört handlingar som du sedan ÅNGRAT för att du reagerat på din egen spegelbild?

Tar du ansvar för din del:

 • I din kärleksrelation?
 • I dina  vänskapsrelationer?
 • I övriga relationer?

Eller kan du ibland märka att det finns en tendens hos dig att frånsäga dig ansvaret och lägga det "där UTE" hos andra individer och (i ett större perspektiv) andra grupper?

I ett stort perspektiv kan du märka denna tendens då du själv och människor omkring dig talar om andra nationer i fjärran land där övergrepp begås och felaktigheter finns. Har det någon gång slagit dig att det förekommer felaktigheter, övergrepp och annat på NÄRMARE håll?

Kanske finns det saker du inte är nöjd med inom dig själv? Hur behandlar du dig själv? Vad handlar då detta om?

Jag återkommer nu till begreppet helhetstänkande och det faktum att ALLT är ETT och att du speglar dig själv i andra människor hela tiden. Om du inte själv hade det du "ReAgerar" på inom dig på något sätt skulle du inte gå IGÅNG på det. Detta innebär alltså att du ser aspekter av dig själv och din historia i andra människor och grupper HELA tiden.

Ta ansvar för dina speglingar

En man och en kvinna pekar på varandra. De skyller på varandra. Ingen vill ta ansvar.
Det är ju enkelt - eller hur? Det är DITT fel! Hmm - fast vänta lite . . . hämta hem och var inte förhastad. Minns att ansvaret för relationsproblem alltid ligger på 50/50 på olika sätt. Med den insikten är det rätt så improduktivt att förflytta allt ansvar utanför dig till din egen spegelbild. Egentligen är det GALENSKAP. Är du galen? Troligtvis inte mer än normalgalen. Du låter bara din gamla hjärna styra dig och det fungerar inte i denna situation. Hämta HEM och ta ansvar för DIN del.

Jag kommer nu att ta upp något som är mycket vanligt och något som jag erfarit både på egen hand i mina olika relationer och något som ständigt återkommer under relationscoaching på min mottagning. Det jag vill tala om är ANSVAR. Det är vanligt att båda personerna i en parrelation ser sig själva i sin partner och tolkar verkligheten utifrån detta utan att ta ansvar för sin egen del. Om du tänker dig in i denna situation:

Du och din partner speglar er i varandra och tolkar det den andre gör och säger utifrån en spegelbild som bygger på den illusion det innebär att se och känna in i en spegel som DÖLJER och VANSTÄLLER den andra efter dina:

 • Åsikter
 • Förutfattade meningar

och känslor kring dig själv. Utifrån denna verklighetsfrämmande bild tar du nu beslut och besluten kan inte bli annat än OGRUNDADE eftersom ni är blinda och egentligen inte SER vad som händer.

Ansvar, syndabockar, entropi och alltings strävan mot sin lägsta punkt

En "fördel" med att i ilska slå sönder och skälla på din egen spegelbild är att du inte behöver göra något själv. För stunden kan det upplevas som ENKLARE att lägga över ansvaret på andra.

Här kommer också begreppet "SYNDABOCK" in.

En guldfärgad spelpjäs på en svart bakgrund. Det är gula pilar mot den guldfärgade spelpjäsen. I linjerna köar mindre silverfärgade spelpjäser. Detta är symbol för att vara syndabock och i skottlinjen för kollektiva speglingar. Den gula spelpjäsen är syndabocken.
Syndabocken får ta all skit så att hela gruppen kan bli AV med det. Uppgiften att vara syndabock får ofta tydliga och synliga personer ta. Däri kan vi alla tydligt och klart se speglingarna av det vi inte gillar inom oss. Att få alla dessa projiceringar på sig är något du får räkna med om du gör dig synlig och tydlig. Därför behöver du våga vara ogillad och svårsmält i denna position. "Folk som man inte talar skit om är det ingenting med" sade Vilhem Moberg.

Det är vanligt att vissa personer, grupper eller nationer mot sin vilja får ta ansvar för sådant som andra inte vill kännas vid. I Hitlers förföljelse av Judarna kan vi se ett lysande exempel på detta fenomen. Judarna var en av alla syndabockar som Adolf skapade. Samtidigt är det här viktigt att SKILJA på skapande av syndabockar och sund gränssättning, med sin rot i uttryckandet av sanna behov. Vi ska inte tillåta andra att exempelvis:

 • Misshandla oss
 • Medvetet kränka oss
 • Vara omedvetna i alltför stor utsträckning

Lyssna  på dig själv och KÄNN IN. Var försiktig och ta inga förhastade beslut. Betänk alltid att detta med speglingar (eller projiceringar) är mycket STARKA krafter och att de har makten att sätta dig i trance. Även personer som arbetar med människors utveckling kan hamna i dessa tillstånd. Entropin och alltings strävan mot sin lägsta punkt är ständigt närvarande och det är en STÄNDIG resa som kräver din omutbara vilja at växa. Tillåt dig att vara nybörjare. Ditt förhöjda medvetande är värt  det arbete du lägger ner. Att skapa ett förhöjt medvetande är personlig utveckling och jag tror att det är därför vi är här på jorden. För att VÄXA.

Döm inte dig själv och andra. FÖRLÅT, släpp och gå vidare i expansionen istället.

Projiceringar

Fenomenet vi avhandlar brukar också kallas för ATT PROJICERA. Att omedvetet och fortlöpande projicera dig själv i din partner, för dina relationer nedåt och ni separeras ifrån varandra i den disharmoni det innebär att kommunicera utifrån en illusion. Inget möte sker då du I BLINDHET inte ser din partner bakom den SPEGEL du satt upp framför honom/henne

MISSA INTE NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Tips om speglingar och ansvar i en kärleksrelation

Man och kvinna kramar om varandra. De är ledsna.
Det är lätt att dras MED och "reagera mekaniskt" på speglingar. FÖRLÅT dig själv och FÖRLÅT din partner och andra. Att ibland i ett första skede gå igång på sin egen spegelbild ingår då du är född som människa. Om du och/eller din partner gjort det och sedan hämtat hem för reflektion och självinsikt är det viktigt att ni FÖRLÅTER varandra med insikten om att ni är just människor.

Jag poängterar: Detta är INTE en LÄTT resa

Det kan vara MYCKET förvirrande och kaotiskt att reda ut vad som är din egen spegelbild och därmed DITT ansvar och vad som är din PARTNERS ansvar. Här är det återigen viktigt att tro på din egen och andras potential till förändring. På grund av den avancerade resa ni befinner er på är det  också viktigt att FÖRLÅTA misstag som sker. Nästa gång kan det vara DU som gör feltramp. Detta innebär inte  att du ska tillåta vad som helst. Vad det innebär är att du är MEDVETEN om  projicerandet och att det du ser är en person i TRANCE. Om ni båda är medvetna eller har en gryende medvetenhet kan ni hjälpa varandra att VARA VAKNA.

Visst är det ett underbart delsyfte med en kärleksrelation?

Ta ansvar genom att ta timeout

Kvinna formar ett "T" för timeout med händerna. Att begära timeout kan vara att ta ansvar ibland.
Timeout är ett bra verktyg då du upplever att du har mycket UPPRÖRDA känslor och FEBRIGA tankar som forsar fram inom dig. Det är inte konstruktivt att försöka lösa det i upprört tillstånd. Ta TIMEOUT och bestäm en tid då ni kan återuppta kommunikationen. Om du bara GÅR kan det upplevas som ett straff, en hämnd eller något annat.

Låt det gå en tid så att dina känslostormar (öppet uttryckta eller tillbakatryckta) får ebba UT. Ta inga förhastade beslut i affekt. Känslorna säger dig alltid något och det är VIKTIGT att lyssna på sina känslor. Om känslorna kommer från en 5-årig pojke eller en 3-årig flicka där inne är det nödvändigt att SORTERA och FUNDERA på vad du som vuxen ska göra av dessa känslor som kommer från ditt INRE BARN. Kanske säger känslorna även något viktigt om nuet, även om känslostormen inte är i proportion till det som utlöst den. Här är det vettigt att ta en TIMEOUT så att du kan få tid att reda ut det som händer inom dig. Det är ofta rätt så lönlöst att lösa konflikter i upprört tillstånd.

Ta TIMEOUT istället. Det  kan räcka med en halvtimme ibland. Viktigt här är:

Tala illa om sin före detta partner

Två kvinnor på kontor står nära varandra och pratar illa om den enes ex.
Skvallra och prata skit bakom ryggen är en ovana som vissa människor har. Vissa pratar skit om sina ex. Vad innebär det att du pratar skit om någon du tidigare valt att ha en kärleksrelation med? Har ditt ex blivit din personliga syndabock för att det inte fungerade i er relation? SLUTA prata illa om ditt ex. Det är oattraktivt och det säger mer om DIG än det säger om ditt ex. ÄLSKA dig SJÄLV och gå vidare i livet.

Har du tänkt på att vissa människor byter partner som andra byter skor? Har du märkt hur vissa människor pratar illa om sina före detta partners? Har du märkt att bilden ofta är den att hon eller han inte hade något som helst (eller mycket lite) ansvar  för att det inte fungerade med "exet"?

Hur brukar du göra?

Iakttag människor som pratar illa om andra.

Kan det vara så att de egentligen talar illa om sig själva, som de sett i sin EGEN spegelbild , som bygger på nivån av VARSEBLIVNING de befinner sig på vid tillfället?

Om du nyligen träffat en partner som talar illa om sin före detta partner kan det vara bra att fundera på vad hon eller han säger till NÄSTA partner om det tar slut mellan ER. Sättet som den tilltänkta ser på sina tidigare relationer och även föräldrar kan ofta vara mycket talande.

🐾 Avslutande om speglingar i kärleksrelationer

Tips då du arbetar på att bli medveten om speglingar:

 • Övertolka och överintellektualisera INTE
 • Var INTE varandras terapeuter
 • SE varandra och var varandras KÄRLEKSFULLA spegelbilder
 • Fokusera på din EGEN utveckling

LYCKA TILL MED KÄRLEKEN

Läs mer NEDAN eller på startsidan för MORRHÅRET ->

Jag behöver inte inledas i frestelse - jag kan gå själv!
Birgitta Andersson
En vuxen och ett barn pekar båda på dig - som för att skylla på dig - så som det ofta blir vid projiceringar

Projicering och projiceringar

Här följer lättfattliga förklaringar om projiceringar. Projiceringar är något som sker på alla nivåer i samhället och det är något som vi alla måste komma till rätta med för att uppnå mognad och frid. Både inom oss själva och i samhället i stort.

Fortsätt läsa →
Beigefärgade klossar i tre rader formar meningen FÖRLÅT FÖR ATT GLÖMMA. En vertikal linje delar upp raderna och till höger om linjen formas då meningen GE för att FÅ.

Var i kärlek och förlåt andras rädsla manifesterad genom projektioner

Projektioner kan ställa till med elände. Då du i kärlek fullt ut vågar vara den du är kan du räkna med att bli älskad och hatad ty du blir en tydlig spegelbild att projicera på. Projektioner är inte ondska. Det är tecken på sömn. Förlåt dem och ta adekvata steg för ett fortsatt liv i ljus och kärlek.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster