Var i kärlek och förlåt andras rädsla manifesterad genom projektioner

Beigefärgade klossar i tre rader formar meningen FÖRLÅT FÖR ATT GLÖMMA. En vertikal linje delar upp raderna och till höger om linjen formas då meningen GE för att FÅ.

Projektioner kan ställa till med elände. Då du i kärlek fullt ut vågar vara den du är kan du räkna med att bli älskad och hatad ty du blir en tydlig spegelbild att projicera på. Projektioner är inte ondska. Det är tecken på sömn. Förlåt dem och ta adekvata steg för ett fortsatt liv i ljus och kärlek.

Du har idag skapat ditt liv utifrån det du ställts inför, den du varit och det du gjort under åren från det att din mammas ägg blev befruktat av pappas spermie. De vänner, ovänner och samarbetspartners (och stalkers) du har idag har historiskt dragits till dig och du har dragits till dem. Lika söker lika och det fragmenterade söker att bli komplett och HELT (vilket inte är möjligt på denna nivå). LIKA söker LIKA. Kom ihåg det. Gillar du inte det du har omkring dig i form av:

 • Relationer
 • Arbete
 • Fritid
 • Fysiska omgivningar

och annat? Ändra dig SJÄLV och ändra din PERCEPTION av livet. Ändra din perception och gå bortom de illusioner du själv skapat i ditt inre. Ta makten och VÄLJ din verklighet.

Ändra receptet - projektioner skapar spöken i hjärnan

En tavla med text: "Din framtid skapas av vad du gör idag, inte imorgon"
Materialet till dina projektioner har din hjärna samlat in från det att du simmade in i din mammas ägg fram till nu. En stor del av materialet samlade den in fram till du var kring 10 år gammal. Materialet är insamlat i det FÖRFLUTNA, för att användas i situationer i NUET, då din överlevnad står på spel. Detta material har skapat mönster och präglingar. Hjärnan skapar en illusion om att du är separerad från omgivningen. Det är denna illusion som gör att du inte förstår att projektionen handlar om dig själv. Att du ser in i en spegel av dig själv. NUET är den plats där du kan bryta mönstren kring projiceringar.

Förändringarna gör du i NUET. Inte imorgon eller i det förflutna. Det handlar om att göra ändringar i det recept som om och om igen skapat ditt liv fram till idag. Genom NYA handlingar i nuet skapar du nya resultat i ditt liv. Så skapar du det liv du vill ha. Allt annat är illusioner och SPÖKEN i hjärnan. Du vet alltför väl vad de gamla handlingarna givit för resultat. IDENTIFIERA dessa handlingar och dessa resultat. Gör sedan förändringarna i nuet genom att handla på nya sätt

Andras projektioner och andras rädsla

I denna process kommer du att möta omgivningens mekaniska projektioner. Det är inte ondska, ty de vet inte vad de gör. De är i trance och de sover precis som du gör då du projicerar dig själv i tydliga spegelbilder. SOVER för att du styrs av ett organ som har överlevnad som uppgift. Det är NATURLIGT i rädsla och utifrån den gamla hjärnans mekaniskt manifesterade processer. Du kan välja att låta RÄDSLAN styra och då i anpassning låta andras projektioner HINDRA dig. Du kan också välja att förlåta och gå vidare, i bestämd KÄRLEK.

Vad vill du välja? Rädsla eller kärlek?

Var den kärlek du vill ha

Du har makten att välja. Förändringarna på alla nivåer börjar med de enskilda individerna. DITT ansvar i denna process av ökat medvetande och i förändringen av perceptionen, är du SJÄLV. Det enda du skulle kunna ha sann makt över är dig själv och det är STORT. Sluta försöka förändra din partner och andra, och lägg ditt fokus på dig själv istället. var SJÄLV den kärlek du vill ha. Var SJÄLV det du vill ha överhuvudtaget. Visa i handling vad du menar. De som har dig som förebild gör inte som du SÄGER. De gör som du GÖR.

Förlåt reaktionerna på projektionerna, ty de vet inte vad de gör

Fyra händer på varandra. Symbol för förlåtelse.
Förlåtelse är lösningen på många problem på alla nivåer. Ta det inte personligt. Om en katt jagar en råtta ser du den inte som en ondskefull mördare. Du inser att katten gör det för att det är kattens programmering från födseln att jaga råttor. Samma sak är det med projiceringar. Det är VÅR programmering. Därför - förlåt, och "var ett vittne", som buddisterna säger.

Att förlåta och inse sammanhangen då omgivningen "re-agerar" på sina egna projektioner, är en del av att gå bortom den mekaniskt manifesterade rädsla som hjärnan och intellektet skapar, för att det är dess UPPGIFT som organ att försvara organismen från faror. När du blir en tydlig person, genom att visa vem du är, kommer människor att projicera sig SJÄLVA på dig. De kommer att spegla sig själva och utifrån sin självbild kommer de att få olika mer eller mindre omedvetna reaktioner inom sig.

Att förhålla dig till rädslans re-aktioner på projektioner?  

Hur kan du då förhålla dig till personer som re-agerar på dig? För det första är det värdefullt och viktigt att du talar SANNING till dig själv. Att du tar en ärlig titt på dig själv.

Finns det något i den re-aktion du får ifrån den/de andra som du bör ta ansvar för? Något som är "DIN resa"? Vad ligger hos den person som re-agerar på dig? Vad är "DENNES resa"?

Ta först ansvar för egna dina speglingar och rannsaka dig själv. Om du ärligt kommer fram till att re-aktionerna måste ha något med den andres resa att  göra. Inse det och inse att det är hennes eller hans resa och INTE din. Inse att de får ta hand om sin resa SJÄLVA.

Kanske har du tidigare "tagit ÅT dig" och kanske har du blivit ledsen? Kanske har du skapat smärta i dig  själv fram till nu?

Inse vikten av att betänka VEM som ger dig feedback, innan du tar det alltför allvarligt och personligt.

Missa inte NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på utskick (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Var fullständigt medveten om projektionerna

Var FULLSTÄNDIGT medveten om projektionerna och var FULLTÄNDIGT medveten om, att ju tydligare du blir som person, desto tydligare projektioner kommer du att få utstå. Desto starkare re-aktioner (aktioner som  är återspeglingar på dina aktioner) uppstår. Då du visar dig fullt ut och slutar spela dessa "överlevnadsspel", kommer du säkerligen att få reaktioner från de som är kvar i den gamla "överlevnadshjärnan". Detta är LIKA säkert som TYNGDLAGEN och ENTROPIN (alltings strävan mot sin  lägsta punkt). Det är en del av verkligheten på denna nivå.

I rädsla är det brist på kärlek

I RÄDSLA är det brist på kärlek. I RÄDSLA är kärleken villkorad och du måste förtjäna den, slåss för den och kräva den av andra. I RÄDSLA anpassar sig människor likt djur:

 • Skunkar som LUKTAR ILLA
 • Katter som RESER RAGG
 • Hundar som  MORRAR och visar tänderna för att skrämmas
 • Kameleonter som byter FÄRG för att smälta in
 • Igelkottar som STICKS
 • Bläckfiskar som sprutar LÄCK för att förvilla

Dessa arketyper återfinns även hos oss människor.

Har du träffat en HAL ål som slingrar sig eller en LISTIG räv som luras? Kanske har du andra djurarketyper omkring dig?  

Människor som söker ärligt och kärleksfullt dras till dig

Arrangerad bild med en röd/blå magnet. Magneten drar till sig små träfigurer. Detta visas med vita snören. Då du ökar din medvetenhet om projektioner kommer du att dra till dig andra människor som också är medvetna.
Lagen om attraktion innebär att du drar till dig det du manifesterar. Om du manifesterar medvetenhet, ljus och kärlek kommer du att dra till dig medvetna, ljusa och kärleksfulla människor. Medvetenhet om projektioner är viktig. Om du inte ens förstår vad en projektion är, kan du känna dig maktlös och du förstår inte vad som händer. Då du förstår att projektioner finns och hur det fungerar blir livet enklare.

Då du bestämt dig för att leva det liv du innerst inne vill ha kommer du som nybörjare att mötas av rädslans projektioner och du kommer att uppleva detta som MOTSTÅND. Vissa kanske drar sig undan. Samtidigt pågår en annan  process och den består i att andra människor som söker ärligt och kärleksfullt dras till dig.

LIKA söker LIKA

🐾 In i ljus och kärlek

Då du fullt UT manifesterar den du innerst inne ÄR reser du dig upp och förhöjer ditt fokus. Det är som att resa sig upp på ett slagfält, med gamla bunkrar, rostiga minor och skräp. Du bara STÅR där och inser att det är:

 • GAMMALT
 • ROSTIGT
 • MÖGLIGT
 • OVERKLIGT

Att det är den gamla hjärnan skapad för överlevnad som även skapat inre och yttre konflikter och krig. Det är dags för människan att gå VIDARE nu. Vi är färdiga med den GEGGA vi pysslat med alltför länge, och förändringen börjar med var och en av oss. EN efter EN kommer människor att resa sig upp och i medvetenhet, se hur allt hänger samman, och då tillräckligt många gjort detta är spelet ÖVER för de som vill fortsätta skapa inre och yttre slagfält och krig.

Ju fler som reser sig upp och lägger ned vapnen, ju starkare blir kärleken. Desto starkare blir freden och den inre friden. Desto ljusare blir det. Vi är många som är TRÖTTA på den gamla världen som enbart handlar om överlevnad. Vi är många som vill gå BORTOM den gamla hjärnan som enbart är i överlevnad. Detta organ som fått sådan OBERÄTTIGAD betydelse. Ju fler vi blir och desto tydligare vi manifesterar kärleken, desto snabbare kommer vi att få:

 • LJUS
 • FRED

och KÄRLEK på jorden. Det  finns mat så att det räcker till alla. I dag KASTAR vi i de rikaste länderna mat, samtidigt som miljoner barn DÖR av svält varje år. I rädsla är det några få som lägger beslag på alla tillgångar, samtidigt som många andra svälter och dör. Detta förorsakar spänningar och våld, då de förtryckta uttrycker sig. Ju fler som vågar ställa sig upp och fullt ut manifestera det som finns i MAGKÄNSLAN, desto snabbare kan denna värld helas.

Det behövs MOD att våga vara den du är innerst inne och däri finns kärleken. Se på BARN. Vi har alla varit hela barn, och sedan påtvingats vuxenvärldens delade, mekaniska, darrande och paranoida rädsla. Du har kvar ditt inre barn inom dig. Lär dig lyssna så HÖR du.

 • Vi KAN VARA i kärlek
 • Vi KAN gå BORTOM det gamla och in i det NYA
 • VI KAN gå in i LJUS och KÄRLEK

FÖRLÅT din egen och andras rädsla. Du föddes med detta. Det är inte DITT fel. Dock är du ansvarig för att ta dig UT, och du . . .

Kom ihåg att ha KUL

Det är klokt att veta vad man letar efter innan man börjar leta
Nalle Puh
En kvinna ligger på marken med smutsigt ansikte och smutsiga armar. Hon håller i en spegelskärva och projicerar sig själv där. Omkring henne ligger flera spegelskärvor.

Hur påverkas du av projiceringar och speglingar?

Hur påverkas du av projiceringar och speglingar? Vi projicerar ständigt och dessa speglingar gör att livet blir en illusion. Hur sluta projicera det förflutna och se verkligheten i nuet? Läs om speglingar, projiceringar och ditt frigörande ansvar.

Fortsätt läsa →
En brud och en brudgum försöker finna varandra med förbundna ögon. Speglingar skapar blindhet.

Speglingar och ansvar i din kärleksrelation

Vad innebär det att ta ansvar för sina speglingar i en kärleksrelation? Du speglar dig hela tiden i andra och i en nära kärleksrelation blir dessa speglingar ofta starka. Har du någon gång tagit känslosamma och förhastade beslut eller utfört handlingar som du sedan ångrat för att du reagerat på din egen spegelbild?

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster