Presentationsteknik

Våga stå på scen i NÄRVARO med KÄNSLA och KREATIVITET. Få personlig utveckling och hjälp att BOTA scenskräck och rampfeber
A man in front of the room facing camera, an audience with their back to the camera applauding and encouraging him

Utbildningen i presentationsteknik har fokus på HELHETSTÄNKANDE. Utbildningen ger personlig utveckling med scenen som MEDEL och helhetstänkandet som UTGÅNGSPUNKT. Våga ta plats i livet.

Recensioner för utbildningar i presentationsteknik

Effekterna av din utbildning håller i sig. Jag har inga problem att ställa mig upp och hålla föredrag, även om det är på engelska för hundra personer. Det hade varit en ren plåga innan din kurs. Har gjort ett 20-tal framträdanden för stora grupper under året och är helt cool. Tack snälla!

Jag känner att jag kan låta mitt vuxna jag ta plats både på scenen och i krävande möten. Precis det jag sökte!

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️
Lena
Egen företagare och industridesigner

Om Föreläsaren

Tommy Personlig Coach

Tommy har arbetat med coaching, utbildningar och skrivande i 20 år. Innan dess med skådespeleri i 10 år. Läs mer om Tommy

Det kändes som att du var dig själv och det faktum att du också haft din resa i livet gjorde det mer mänskligt.

Har redan nämnt för flera på min arbetsplats om min helg och jag har berättat att du finns på nätet. Har bara fått positiva gensvar.

Jag inser vikten av att släppa stoltheten och våga be om hjälp.

👌
Oliver
Elektriker i Enköping

Helhetstänkande innebär att ta hänsyn till HELHETEN i en situation. Som det ser ut idag tillämpas till stor del ett fragmenterat tänkande där människor är upptagna med att handskas med symptom på tendenser, händelser och händelsekedjor med DJUPARE rötter. Det är i längden varken ansvarsfullt eller tillräckligt att behandla SYMPTOM.

Hur går Presentationsteknik till?

Du får handfasta verktyg för att gå bortom symptom såsom scenskräck, rampfeber och bristande närvaro. Du får arbeta med hur du medvetet kan ändra exempelvis kroppsspråk och röst. Dock ligger inte tonvikten på symptomen. Huvudsaklig inriktning är ROTEN eller KÄLLORNA till lösningen av dina problem och utmaningar på scenen. Målet är att du tillgodogör sig sådant som fungerar i PRAKTIKEN framför en publik.

Vi arbetar dels med hindrande mönster och präglingar som du fått med dig i livet. Dels arbetar vi med kroppsspråk, röst och sceneri mm. Arbetet sker i möte med mig och de andra utbildningsdeltagarna. Vi gör olika processer och övningar vars syfte är att FRIGÖRA dig på scenen. En trygg, stödjande och tillåtande atmosfär skapas. En plats för UTVECKLING.

För vem passar Presentationsteknik?

Detta är presentationsteknik för dig som vill våga framträda fullt UT i NÄRVARO på scenen och, som en bieffekt, i livet. Utbildningen är för dig som vill gå till ROTEN med problemen på scenen, för dig som vill framträda fullt UT på scenen och i livet, för dig som vill känna GLÄDJE då du framträder, för dig som vill lära dig att handskas med rädsla på scenen, för dig som vill göra personliga och engagerande presentationer och för dig som vill framträda sådan du ÄR i MOD, KÄRLEK och ett VARANDE.

”Att vara eller inte vara, det är frågan”
- Hamlet i Hamlet av W Shakespeare  

Med Presentationsteknik kan du uppnå följande:

  • Finna ditt EGET uttryck på scenen och LITA på det
  • Nå FRAM till publiken
  • BOTA scenskräck och rampfeber
  • FÖRMÅGA att handskas med nervositet och rädsla INNAN och UNDER framträdanden
  • Gå BORTOM rädsla och vara i KÄRLEK på scenen
  • MEDVETENHET om kroppsspråk, manér och röst mm

Förväntningar och Inställning

Du bör vara villig att UTMANA dig själv. Vissa passager kan vara utmanande och du kan komma att uppleva rädsla . . . och kärlek. Du behöver vara ÖPPEN och VILLIG att skapa förändringar. Jag arbetar framförallt med ”vanliga” människor, vilka har som arbetsuppgift att kommunicera från en scen till en publik.

Jag tillämpar TYSTNADSPLIKT

Läs FAQ, PRAKTISKT, UTBILDNINGSVILLKOR och annat UNDER formuläret nedan . . .

Kommande Utbildningstillfällen

Tyvärr för nuvarande finns inga kommande utbildningstillfällen för denna utbildning
PRESENTATIONSTEKNIK GRUNDUTBILDNING, 19-21 maj 2023 (Fre kväll, lö & sö)
PLATS: Stockholm, PRIS:
2900 kr ink moms för privatpersoner & 3900 kr exl moms för företag
PRESENTATIONSTEKNIK FORTSÄTTNINGSUTBILDNING, 26-28 maj 2023 (Fre kväll, lö & sö)
PLATS: Stockholm, PRIS:
2900 kr ink moms för privatpersoner & 3900 kr exl moms för företag
PRESENTATIONSTEKNIK GRUNDUTBILDNING, 25-27 aug 2023 (Fre kväll, lö & sö)
PLATS: Stockholm, PRIS:
2900 kr ink moms för privatpersoner & 3900 kr exl moms för företag
PRESENTATIONSTEKNIK GRUNDUTBILDNING, 13-15 okt 2023 (Fre kväll, lö & sö)
PLATS: Stockholm, PRIS:
2900 kr ink moms för privatpersoner & 3900 kr exl moms för företag
ANMÄL DIG VIA FÖLJANDE FORMULÄR
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

CarpeLeo, Box 540, 116 74 Stockholm | Tommy: 070-410 11 46, vardagar 10-19

Utbildningsvillkor & bokning

Anmälan är bindande. Utbildningsavgift ska vara betald innan utbildningsstart och erläggs vanligen genom Bankgiro mot faktura med en fakturatid på 10 dagar (om ingen annan överenskommelse träffats). Om avbokning av anmälda utbildningsdeltagare sker äger beställaren rätt att överlåta bokad utbildningsplats till annan deltagare.

Dessa regler är till för att skapa trygga ramar för alla inblandade inklusive lokaluthyrare

Se utbildningsvillkor

Praktiskt

Tider: Fre 18.00-sent, lö 09.00-sent, sö 09.00-17.00

Antal deltagare: Max 8

FAQ - presentationsteknik

Här finner du svar på "ofta ställda frågor" om utbildningarna i presentationsteknik. Om du vill utbilda många kan du KONTAKTA CarpeLeo om internutbildningar på företag och organisationer. Välkommen att KONTAKTA CarpeLeo om du inte finner dina svar här.

- När sker utbildningarna?

Se Kommande Utbildningstillfällen ovan eller kontakta CarpeLeo för utbildningar längre fram

- Vad är syftet med ett "sista anmälningsdatum"?

Syftet är att jag ska veta vem och hur många som kommer så att det är möjligt att planera och inte minst förbereda. Själva utbildningen är en del i en helhet och väldigt mycket sker före och efter utbildningen. Det är viktigt med TRYGGA RAMAR.

- Vem är det som utbildar?

Det är alltid Tommy P.A. Larsson som genomför utbildningar i presentationsteknik

- Tillämpas tystnadsplikt?

Ja - se utbildningsvillkor

- Finns det några referenser för utbildningarna?

Ja - se referenser för utbildningen högst UPP på sidan

- Vad kostar det?

Se priser och annat praktiskt vid anmälningsformuläret ovan

- För vem?

Med denna utbildning riktar jag mig till privatpersoner, företagare och personal i företag och på organisationer som vill kommunicera från en scen till en publik. Utbildningen är för dig som vill lägga fokus på din EGEN utveckling på scenen och i livet.

- Måste jag vara en van estradör såsom skådespelare eller artist?

Nej - jag arbetar framförallt med "vanliga människor" som står inför att stå på scen. Många går även utbildningen som ett medel för personlig utveckling. Artister, skådespelare och andra är givetvis välkomna de med. Ta en titt på referenserna högst UPP på sidan så ser du bredden.

- Hur skiljer sig denna öppna utbildning från andra utbildningar i presentationsteknik?

Detta är Inte en traditionell utbildning i presentationsteknik. Vi behandlar Inte Powerpoint, overhead och typsnitt mm. I fokus ligger istället "mjukvaran" - DU SJÄLV! Detta är presentationsteknik och personlig utveckling för erfarna som vill nå FRAM och för oerfarna som vill våga FRAMTRÄDA. Om du är rutinerad får du tillfälle att tillgodogöra dig praktiska verktyg för att nå fram och om du är ovan får du assistans i att kanalisera om rädsla till något positivt och konstruktivt.

Oavsett dina tidigare erfarenheter hjälper jag dig med att framträda HEL i en helhet. Du ska ha roligt på scenen och du ska nå fram till dina åhörare, elever, potentiella kunder, eller vem det nu är du talar till. Samtidigt är din VILJA att utvecklas avgörande för dina resultat.

- Hur går utbildningen till?

Vi arbetar med övningar och processer vars syfte är att frigöra din kreativa frihet och potential på scenen. På så vis kan du skapa ett TRYGGT och FÄNGSANDLE framträdande. Dessutom och inte minst har vi ROLIGT och det finns många möjligheter till SKRATT. Genom interaktion med mig och de övriga deltagarna kan du tillgodogöra dig insikter och erfarenheter som sammantaget frigör din särart och din POTENTIAL på scenen och i förlängningen i livet.

- Vilka verktyg ger utbildningen?

Du får lära dig olika sätt att förbereda dig inför dina framträdanden. Du får övningar som du kan göra själv för att öka din NÄRVARO när du väl står på scenen. Du får en förståelse för vad det är som händer på scenen. Detta i sin tur gör att du kan utveckla din EGEN särart och ditt EGNA uttryck. Efter fullgjord utbildning får du dokumentation för tillbakablickar och fortsatt arbete på dig själv.

- Var sker de öppna utbildningarna?

Öppna utbildningar sker oftast centralt och strävan är att det ska vara nära till lokaltrafik och andra förbindelse. Boka gärna boende i närheten. Jag kan även komma till er och genomföra INTERNUTBILDNINGAR på företag och organisationer. KONTAKTA CarpeLeo om detta.

- Vilka datum är inplanerade och hur anmäler jag mig?

För att ta reda på aktuella utbildningsdatum scrollar du UPP till OVAN KNTAKTFORMULÄRET.

KONTAKTA CarpeLeo om internutbildningar på företag och organisationer.

- Vad är scencoaching?

Kanske vill du inte vänta på nästa utbildningsdatum? Jag tar emot för scencoaching för dig som vill växa och utvecklas på scenen.

- Jag har fler frågor?

Det är bara roligt att svara på frågor om utbildningen. Tveka inte att KONTAKTA CarpeLeo om du inte finner svar på dina frågor.

Jag ser fram emot att arbeta med dig

Vi HÖRS/Tommy på CarpeLeo

Intresseanmälan - Coaching

BOKA VIA FÖLANDE FORMULÄR
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

CarpeLeo, Box 540, 116 74 Stockholm | Tommy: 070-410 11 46, vardagar 10-19

Utbildningsvillkor & bokning

Anmälan är bindande. Utbildningsavgift ska vara betald innan utbildningsstart och erläggs vanligen genom Bankgiro mot faktura med en fakturatid på 10 dagar (om ingen annan överenskommelse träffats). Om avbokning av anmälda utbildningsdeltagare sker äger beställaren rätt att överlåta bokad utbildningsplats till annan deltagare.

Dessa regler är till för att skapa trygga ramar för alla inblandade inklusive lokaluthyrare

Se utbildningsvillkor

Praktiskt

Tider: Fre 18.00-sent, lö 09.00-sent, sö 09.00-17.00

Antal deltagare: Max 8

FAQ - presentationsteknik

Här finner du svar på "ofta ställda frågor" om utbildningarna i presentationsteknik. Om du vill utbilda många kan du KONTAKTA CarpeLeo om internutbildningar på företag och organisationer. Välkommen att KONTAKTA CarpeLeo om du inte finner dina svar här.

- När sker utbildningarna?

Se Kommande Utbildningstillfällen ovan eller kontakta CarpeLeo för utbildningar längre fram

- Vad är syftet med ett "sista anmälningsdatum"?

Syftet är att jag ska veta vem och hur många som kommer så att det är möjligt att planera och inte minst förbereda. Själva utbildningen är en del i en helhet och väldigt mycket sker före och efter utbildningen. Det är viktigt med TRYGGA RAMAR.

- Vem är det som utbildar?

Det är alltid Tommy P.A. Larsson som genomför utbildningar i presentationsteknik

- Tillämpas tystnadsplikt?

Ja - se utbildningsvillkor

- Finns det några referenser för utbildningarna?

Ja - se referenser för utbildningen högst UPP på sidan

- Vad kostar det?

Se priser och annat praktiskt vid anmälningsformuläret ovan

- För vem?

Med denna utbildning riktar jag mig till privatpersoner, företagare och personal i företag och på organisationer som vill kommunicera från en scen till en publik. Utbildningen är för dig som vill lägga fokus på din EGEN utveckling på scenen och i livet.

- Måste jag vara en van estradör såsom skådespelare eller artist?

Nej - jag arbetar framförallt med "vanliga människor" som står inför att stå på scen. Många går även utbildningen som ett medel för personlig utveckling. Artister, skådespelare och andra är givetvis välkomna de med. Ta en titt på referenserna högst UPP på sidan så ser du bredden.

- Hur skiljer sig denna öppna utbildning från andra utbildningar i presentationsteknik?

Detta är Inte en traditionell utbildning i presentationsteknik. Vi behandlar Inte Powerpoint, overhead och typsnitt mm. I fokus ligger istället "mjukvaran" - DU SJÄLV! Detta är presentationsteknik och personlig utveckling för erfarna som vill nå FRAM och för oerfarna som vill våga FRAMTRÄDA. Om du är rutinerad får du tillfälle att tillgodogöra dig praktiska verktyg för att nå fram och om du är ovan får du assistans i att kanalisera om rädsla till något positivt och konstruktivt.

Oavsett dina tidigare erfarenheter hjälper jag dig med att framträda HEL i en helhet. Du ska ha roligt på scenen och du ska nå fram till dina åhörare, elever, potentiella kunder, eller vem det nu är du talar till. Samtidigt är din VILJA att utvecklas avgörande för dina resultat.

- Hur går utbildningen till?

Vi arbetar med övningar och processer vars syfte är att frigöra din kreativa frihet och potential på scenen. På så vis kan du skapa ett TRYGGT och FÄNGSANDLE framträdande. Dessutom och inte minst har vi ROLIGT och det finns många möjligheter till SKRATT. Genom interaktion med mig och de övriga deltagarna kan du tillgodogöra dig insikter och erfarenheter som sammantaget frigör din särart och din POTENTIAL på scenen och i förlängningen i livet.

- Vilka verktyg ger utbildningen?

Du får lära dig olika sätt att förbereda dig inför dina framträdanden. Du får övningar som du kan göra själv för att öka din NÄRVARO när du väl står på scenen. Du får en förståelse för vad det är som händer på scenen. Detta i sin tur gör att du kan utveckla din EGEN särart och ditt EGNA uttryck. Efter fullgjord utbildning får du dokumentation för tillbakablickar och fortsatt arbete på dig själv.

- Var sker de öppna utbildningarna?

Öppna utbildningar sker oftast centralt och strävan är att det ska vara nära till lokaltrafik och andra förbindelse. Boka gärna boende i närheten. Jag kan även komma till er och genomföra INTERNUTBILDNINGAR på företag och organisationer. KONTAKTA CarpeLeo om detta.

- Vilka datum är inplanerade och hur anmäler jag mig?

För att ta reda på aktuella utbildningsdatum scrollar du UPP till OVAN KNTAKTFORMULÄRET.

KONTAKTA CarpeLeo om internutbildningar på företag och organisationer.

- Vad är scencoaching?

Kanske vill du inte vänta på nästa utbildningsdatum? Jag tar emot för scencoaching för dig som vill växa och utvecklas på scenen.

- Jag har fler frågor?

Det är bara roligt att svara på frågor om utbildningen. Tveka inte att KONTAKTA CarpeLeo om du inte finner svar på dina frågor.

Jag ser fram emot att arbeta med dig

Vi HÖRS/Tommy på CarpeLeo

Kostnadsfritt Samtal

070 410 11 46

Vilka är fördelarna med att VÄNTA?
15 minuter KOSTNADSFRITT samtal för att reda ut vilka dina specifika behov och önskemål är.
HELGFRIA VARDAGAR 10-19

Personlig Coaching

A smiling woman sitting with a coach

Personlig Coaching

Som personlig coach hjälper jag dig att komma UR låsningar, se LÖSNINGAR och bearbeta hindrande MÖNSTER

Personlig Coaching
A smiling couple sittings with a coach holding hands

Relationscoaching

Relationscoaching för par i kärleksrelationer, familjer och grupper. Få hjälp med KÄNSLOR, ANSVAR och MER.

Relationscoaching
A male hand setting up domino shape steps, a female hand imitating walking up with 2 fingers as legs

Ledarskapscoaching

Lär känna dig själv och använd ditt ledarskap för personlig utveckling. För att vara en bra ledare behöver du ha SJÄLVKUNSKAP.

Ledarskapscoaching
A woman on the stage, performing, a male coach sitting in audience chair watching

Scencoaching

Med scencoaching får du hjälp att nå FRAM från scenen genom att vara dig SJÄLV och raffinera din SÄRART

Scencoaching

Utbildningar

A man in front of the room facing camera, an audience with their back to the camera applauding and encouraging him

Presentationsteknik

Våga stå på scen i NÄRVARO med KÄNSLA och KREATIVITET. Få personlig utveckling och hjälp att BOTA scenskräck och rampfeber

Presentationsteknik
A couple with their child in the middle strolling in a park, back view

Relationer

På utbildningen "Relationer"  får du hjälp att FÖREBYGGA relationsproblem och UTVECKLAS tillsammans med din partner.

Relationer
white chalk drawing of tik tac toe on a b lack background, a diagonal row completed with heart shaped beads, 3 on the top right corner filled with X marks

Kärlek och Rädsla

Med utbildningen "Kärlek och Rädsla" får du verktyg att skapa det liv just DU vill ha

Kärlek och Rädsla