Presentationsteknik

Våga stå på scen i NÄRVARO med KÄNSLA och KREATIVITET. Få personlig utveckling och hjälp att BOTA scenskräck och rampfeber
Du deltar i en utbildning i presentationsteknik och framför dig sitter övriga deltagare och applåderar utbildaren som står längst fram i rummet vänd mot er.

Utbildningen i presentationsteknik har fokus på HELHETSTÄNKANDE. Utbildningen ger personlig utveckling med scenen som MEDEL och helhetstänkandet som UTGÅNGSPUNKT. Våga ta plats i livet.

Recensioner för utbildningar i presentationsteknik

Jag rekommenderar utbildningen till alla som vill ha en förändring. Genom utbildningen fick jag en spark i ändan att göra någon för mig här, nu och framåt. Jag ser att jag har möjlighet till en förändring i mitt liv och att jag själv har makten att påverka utgången.

Jag uppskattade enkelheten, ditt intresse och närvaron under utbildningen. Det var bra driv under alla pass. Blandat med praktiska övningar och föreläsningsavsnitt.

Jag rekommenderar utbildningen till alla som är vilsna i livet och som vill ha en förändring. De som vill få hjälp med att se vad som Är viktigt.

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️
Kerstin
Socionom i Hudiksvall
Fler recensioner -->

Om Föreläsaren

Tommy P.A. Larsson - personlig coach, relationscoach, utbildare & författare. Tommy står framför en röd vägg. Miniatyr.

Tommy har arbetat med coaching, utbildningar och skrivande i 20 år. Innan dess med skådespeleri i 10 år. Läs mer om Tommy -->

Det kändes som att du var dig själv och det faktum att du också haft din resa i livet gjorde det mer mänskligt.

Har redan nämnt för flera på min arbetsplats om min helg och jag har berättat att du finns på nätet. Har bara fått positiva gensvar.

Jag inser vikten av att släppa stoltheten och våga be om hjälp.

👌
Oliver
Elektriker i Enköping
Fler referenser för Tommy -->
Kommande Utbildningstillfällen nedan . . .

Läs även om SCENCOACHING -->

Scrolla ner för BOKNING, FAQ och KONTAKT . . .

Helhetstänkande innebär att ta hänsyn till HELHETEN i en situation. Som det ser ut idag tillämpas till stor del ett fragmenterat tänkande där människor är upptagna med att handskas med symptom på tendenser, händelser och händelsekedjor med DJUPARE rötter. Det är i längden varken ansvarsfullt eller tillräckligt att behandla SYMPTOM.

Hur går Presentationsteknik till?

Du får handfasta verktyg för att gå bortom symptom såsom scenskräck, rampfeber och bristande närvaro. Du får arbeta med hur du medvetet kan ändra exempelvis kroppsspråk och röst. Dock ligger inte tonvikten på symptomen. Huvudsaklig inriktning är ROTEN eller KÄLLORNA till lösningen av dina problem och utmaningar på scenen. Målet är att du tillgodogör sig sådant som fungerar i PRAKTIKEN framför en publik.

Vi arbetar dels med hindrande mönster och präglingar som du fått med dig i livet. Dels arbetar vi med kroppsspråk, röst och sceneri mm. Arbetet sker i möte med mig och de andra utbildningsdeltagarna. Vi gör olika processer och övningar vars syfte är att FRIGÖRA dig på scenen. En trygg, stödjande och tillåtande atmosfär skapas. En plats för UTVECKLING.

För vem passar Presentationsteknik?

Detta är presentationsteknik för dig som vill våga framträda fullt UT i NÄRVARO på scenen och, som en bieffekt, i livet. Utbildningen är för dig som vill gå till ROTEN med problemen på scenen, för dig som vill framträda fullt UT på scenen och i livet, för dig som vill känna GLÄDJE då du framträder, för dig som vill lära dig att handskas med rädsla på scenen, för dig som vill göra personliga och engagerande presentationer och för dig som vill framträda sådan du ÄR i MOD, KÄRLEK och ett VARANDE.

”Att vara eller inte vara, det är frågan”
- Hamlet i Hamlet av W Shakespeare  

Med Presentationsteknik kan du uppnå följande:

  • Finna ditt EGET uttryck på scenen och LITA på det
  • Nå FRAM till publiken
  • BOTA scenskräck och rampfeber
  • FÖRMÅGA att handskas med nervositet och rädsla INNAN och UNDER framträdanden
  • Gå BORTOM rädsla och vara i KÄRLEK på scenen
  • MEDVETENHET om kroppsspråk, manér och röst mm

Förväntningar och Inställning

Du bör vara villig att UTMANA dig själv. Vissa passager kan vara utmanande och du kan komma att uppleva rädsla . . . och kärlek. Du behöver vara ÖPPEN och VILLIG att skapa förändringar. Jag arbetar framförallt med ”vanliga” människor, vilka har som arbetsuppgift att kommunicera från en scen till en publik.

Jag tillämpar TYSTNADSPLIKT

Intresserad av internutbildningar på ert företag eller organisation mm?

Kontakta CarpeLeo om internutbildningar -->

Läs FAQ, PRAKTISKT, UTBILDNINGSVILLKOR och annat UNDER formuläret nedan . . .

Kommande Utbildningstillfällen

Tyvärr för nuvarande finns inga kommande utbildningstillfällen för denna utbildning
PRESENTATIONSTEKNIK GRUNDUTBILDNING, 25-27 aug 2023 (Fre kväll, lö & sö)
PLATS: Stockholm, PRIS:
2900 kr ink moms för privatpersoner & 3900 kr exl moms för företag
PRESENTATIONSTEKNIK GRUNDUTBILDNING, 13-15 okt 2023 (Fre kväll, lö & sö)
PLATS: Stockholm, PRIS:
2900 kr ink moms för privatpersoner & 3900 kr exl moms för företag
PLATS: Stockholm, PRIS:
2900 kr ink moms för privatpersoner & 3900 kr exl moms för företag
PLATS: Stockholm, PRIS:
2900 kr ink moms för privatpersoner & 3900 kr exl moms för företag
ANMÄL DIG VIA FÖLJANDE FORMULÄR
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

CarpeLeo, Box 540, 116 74 Stockholm | Tommy: 070-410 10 49, vardagar dagtid till 19:00

Utbildningsvillkor & bokning

Anmälan är bindande. Utbildningsavgift ska vara betald innan utbildningsstart och erläggs vanligen genom Bankgiro mot faktura med en fakturatid på 10 dagar (om ingen annan överenskommelse träffats). Om avbokning av anmälda utbildningsdeltagare sker äger beställaren rätt att överlåta bokad utbildningsplats till annan deltagare.

Dessa regler är till för att skapa trygga ramar för alla inblandade inklusive lokaluthyrare

Se utbildningsvillkor -->

Praktiskt

Tider: Fre 18.00-sent, lö 09.00-sent, sö 09.00-17.00

Antal deltagare: Max 8

FAQ - presentationsteknik

Här finner du svar på "ofta ställda frågor" om utbildningarna i presentationsteknik. Om du vill utbilda många kan du KONTAKTA CarpeLeo om internutbildningar på företag och organisationer. Välkommen att KONTAKTA CarpeLeo om du inte finner dina svar här.

- När sker utbildningarna?

Se Kommande Utbildningstillfällen OVAN eller kontakta CarpeLeo för utbildningar längre fram

- Vad är syftet med ett "sista anmälningsdatum"?

Syftet är att jag ska veta vem och hur många som kommer så att det är möjligt att planera och inte minst förbereda. Själva utbildningen är en del i en helhet och väldigt mycket sker före och efter utbildningen. Det är viktigt med TRYGGA RAMAR.

- Vem är det som utbildar?

Det är alltid Tommy P.A. Larsson som genomför utbildningar i presentationsteknik

- Tillämpas tystnadsplikt?

Ja - se utbildningsvillkor -->

- Finns det några referenser för utbildningarna?

Se referenser för Utbildning -->

. . . eller . . .

Se referenser för Tommy -->

- Vad kostar det?

Se priser och annat praktiskt vid anmälningsformuläret ovan

- För vem?

Med denna utbildning riktar jag mig till privatpersoner, företagare och personal i företag och på organisationer som vill kommunicera från en scen till en publik. Utbildningen är för dig som vill lägga fokus på din EGEN utveckling på scenen och i livet.

- Måste jag vara en van estradör såsom skådespelare eller artist?

Nej - jag arbetar framförallt med "vanliga människor" som står inför att stå på scen. Många går även utbildningen som ett medel för personlig utveckling. Artister, skådespelare och andra är givetvis välkomna de med. Ta en titt på referenserna så ser du bredden.

- Hur skiljer sig denna öppna utbildning från andra utbildningar i presentationsteknik?

Detta är Inte en traditionell utbildning i presentationsteknik. Vi behandlar Inte Powerpoint, overhead och typsnitt mm. I fokus ligger istället "mjukvaran" - DU SJÄLV! Detta är presentationsteknik och personlig utveckling för erfarna som vill nå FRAM och för oerfarna som vill våga FRAMTRÄDA. Om du är rutinerad får du tillfälle att tillgodogöra dig praktiska verktyg för att nå fram och om du är ovan får du assistans i att kanalisera om rädsla till något positivt och konstruktivt.

Oavsett dina tidigare erfarenheter hjälper jag dig med att framträda HEL i en helhet. Du ska ha roligt på scenen och du ska nå fram till dina åhörare, elever, potentiella kunder, eller vem det nu är du talar till. Samtidigt är din VILJA att utvecklas avgörande för dina resultat.

- Hur går utbildningen till?

Vi arbetar med övningar och processer vars syfte är att frigöra din kreativa frihet och potential på scenen. På så vis kan du skapa ett TRYGGT och FÄNGSANDLE framträdande. Dessutom och inte minst har vi ROLIGT och det finns många möjligheter till SKRATT. Genom interaktion med mig och de övriga deltagarna kan du tillgodogöra dig insikter och erfarenheter som sammantaget frigör din särart och din POTENTIAL på scenen och i förlängningen i livet.

- Vilka verktyg ger utbildningen?

Du får lära dig olika sätt att förbereda dig inför dina framträdanden. Du får övningar som du kan göra själv för att öka din NÄRVARO när du väl står på scenen. Du får en förståelse för vad det är som händer på scenen. Detta i sin tur gör att du kan utveckla din EGEN särart och ditt EGNA uttryck. Efter fullgjord utbildning får du dokumentation för tillbakablickar och fortsatt arbete på dig själv.

- Var sker de öppna utbildningarna?

Öppna utbildningar sker oftast centralt och strävan är att det ska vara nära till lokaltrafik och andra förbindelse. Boka gärna boende i närheten. Jag kan även komma till er och genomföra INTERNUTBILDNINGAR på företag och organisationer. KONTAKTA CarpeLeo om detta.

- Vilka datum är inplanerade och hur anmäler jag mig?

För att ta reda på aktuella utbildningsdatum scrollar du UPP till OVAN KNTAKTFORMULÄRET.

KONTAKTA CarpeLeo om internutbildningar på företag och organisationer.

- Vad är scencoaching?

Kanske vill du inte vänta på nästa utbildningsdatum? Jag tar emot för scencoaching för dig som vill växa och utvecklas på scenen.

- Jag har fler frågor?

Det är bara roligt att svara på frågor om utbildningen. Tveka inte att KONTAKTA CarpeLeo om du inte finner svar på dina frågor.

Jag ser fram emot att arbeta med dig

/Tommy på CarpeLeo: 070-410 10 49, vardagar dagtid till 19:00

Vi HÖRS!

Intresseanmälan - Coaching

BOKA VIA FÖLANDE FORMULÄR
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

CarpeLeo, Box 540, 116 74 Stockholm | Tommy: 070-410 10 49, vardagar dagtid till 19:00

Utbildningsvillkor & bokning

Anmälan är bindande. Utbildningsavgift ska vara betald innan utbildningsstart och erläggs vanligen genom Bankgiro mot faktura med en fakturatid på 10 dagar (om ingen annan överenskommelse träffats). Om avbokning av anmälda utbildningsdeltagare sker äger beställaren rätt att överlåta bokad utbildningsplats till annan deltagare.

Dessa regler är till för att skapa trygga ramar för alla inblandade inklusive lokaluthyrare

Se utbildningsvillkor -->

Praktiskt

Tider: Fre 18.00-sent, lö 09.00-sent, sö 09.00-17.00

Antal deltagare: Max 8

FAQ - presentationsteknik

Här finner du svar på "ofta ställda frågor" om utbildningarna i presentationsteknik. Om du vill utbilda många kan du KONTAKTA CarpeLeo om internutbildningar på företag och organisationer. Välkommen att KONTAKTA CarpeLeo om du inte finner dina svar här.

- När sker utbildningarna?

Se Kommande Utbildningstillfällen OVAN eller kontakta CarpeLeo för utbildningar längre fram

- Vad är syftet med ett "sista anmälningsdatum"?

Syftet är att jag ska veta vem och hur många som kommer så att det är möjligt att planera och inte minst förbereda. Själva utbildningen är en del i en helhet och väldigt mycket sker före och efter utbildningen. Det är viktigt med TRYGGA RAMAR.

- Vem är det som utbildar?

Det är alltid Tommy P.A. Larsson som genomför utbildningar i presentationsteknik

- Tillämpas tystnadsplikt?

Ja - se utbildningsvillkor -->

- Finns det några referenser för utbildningarna?

Se referenser för Utbildning -->

. . . eller . . .

Se referenser för Tommy -->

- Vad kostar det?

Se priser och annat praktiskt vid anmälningsformuläret ovan

- För vem?

Med denna utbildning riktar jag mig till privatpersoner, företagare och personal i företag och på organisationer som vill kommunicera från en scen till en publik. Utbildningen är för dig som vill lägga fokus på din EGEN utveckling på scenen och i livet.

- Måste jag vara en van estradör såsom skådespelare eller artist?

Nej - jag arbetar framförallt med "vanliga människor" som står inför att stå på scen. Många går även utbildningen som ett medel för personlig utveckling. Artister, skådespelare och andra är givetvis välkomna de med. Ta en titt på referenserna så ser du bredden.

- Hur skiljer sig denna öppna utbildning från andra utbildningar i presentationsteknik?

Detta är Inte en traditionell utbildning i presentationsteknik. Vi behandlar Inte Powerpoint, overhead och typsnitt mm. I fokus ligger istället "mjukvaran" - DU SJÄLV! Detta är presentationsteknik och personlig utveckling för erfarna som vill nå FRAM och för oerfarna som vill våga FRAMTRÄDA. Om du är rutinerad får du tillfälle att tillgodogöra dig praktiska verktyg för att nå fram och om du är ovan får du assistans i att kanalisera om rädsla till något positivt och konstruktivt.

Oavsett dina tidigare erfarenheter hjälper jag dig med att framträda HEL i en helhet. Du ska ha roligt på scenen och du ska nå fram till dina åhörare, elever, potentiella kunder, eller vem det nu är du talar till. Samtidigt är din VILJA att utvecklas avgörande för dina resultat.

- Hur går utbildningen till?

Vi arbetar med övningar och processer vars syfte är att frigöra din kreativa frihet och potential på scenen. På så vis kan du skapa ett TRYGGT och FÄNGSANDLE framträdande. Dessutom och inte minst har vi ROLIGT och det finns många möjligheter till SKRATT. Genom interaktion med mig och de övriga deltagarna kan du tillgodogöra dig insikter och erfarenheter som sammantaget frigör din särart och din POTENTIAL på scenen och i förlängningen i livet.

- Vilka verktyg ger utbildningen?

Du får lära dig olika sätt att förbereda dig inför dina framträdanden. Du får övningar som du kan göra själv för att öka din NÄRVARO när du väl står på scenen. Du får en förståelse för vad det är som händer på scenen. Detta i sin tur gör att du kan utveckla din EGEN särart och ditt EGNA uttryck. Efter fullgjord utbildning får du dokumentation för tillbakablickar och fortsatt arbete på dig själv.

- Var sker de öppna utbildningarna?

Öppna utbildningar sker oftast centralt och strävan är att det ska vara nära till lokaltrafik och andra förbindelse. Boka gärna boende i närheten. Jag kan även komma till er och genomföra INTERNUTBILDNINGAR på företag och organisationer. KONTAKTA CarpeLeo om detta.

- Vilka datum är inplanerade och hur anmäler jag mig?

För att ta reda på aktuella utbildningsdatum scrollar du UPP till OVAN KNTAKTFORMULÄRET.

KONTAKTA CarpeLeo om internutbildningar på företag och organisationer.

- Vad är scencoaching?

Kanske vill du inte vänta på nästa utbildningsdatum? Jag tar emot för scencoaching för dig som vill växa och utvecklas på scenen.

- Jag har fler frågor?

Det är bara roligt att svara på frågor om utbildningen. Tveka inte att KONTAKTA CarpeLeo om du inte finner svar på dina frågor.

Jag ser fram emot att arbeta med dig

/Tommy på CarpeLeo: 070-410 10 49, vardagar dagtid till 19:00

Vi HÖRS!

Kostnadsfritt Samtal

070 410 11 46

Vilka är fördelarna med att VÄNTA?
15 minuter KOSTNADSFRITT samtal för att reda ut vilka specifika BEHOV och ÖNSKEMÅL just DU har.
Tommy på CarpeLeo: 070-410 10 49, vardagar dagtid till 19:00

Personlig Coaching

En leende kvinna på coaching-session sitter mitt emot en personlig coach

Personlig Coaching

Som personlig coach hjälper jag dig att komma UR låsningar, se LÖSNINGAR och bearbeta hindrande MÖNSTER

Personlig Coaching
Ett leende par sitter med en relationscoach - de håller varandras händer

Relationscoaching

Relationscoaching för par i kärleksrelationer, familjer och grupper. Få hjälp med KÄNSLOR, ANSVAR och MER.

Relationscoaching
 Närbild på två händer på ett bord - coach och klient. På bordet ligger klossar. Ledarskapscoachen coachar med hjälp av klossar.

Ledarskapscoaching

Lär känna dig själv och använd ditt ledarskap för personlig utveckling. För att vara en bra ledare behöver du ha SJÄLVKUNSKAP.

Ledarskapscoaching
En kvinna på scenen, uppträder, en manlig scencoach sitter på läktaren och coachar henne

Scencoaching

Med scencoaching får du hjälp att nå FRAM från scenen genom att vara dig SJÄLV och raffinera din SÄRART

Scencoaching

Utbildningar

Du deltar i en utbildning i presentationsteknik och framför dig sitter övriga deltagare och applåderar utbildaren som står längst fram i rummet vänd mot er.

Presentationsteknik

Våga stå på scen i NÄRVARO med KÄNSLA och KREATIVITET. Få personlig utveckling och hjälp att BOTA scenskräck och rampfeber

Presentationsteknik
Ett par i en kärleksrelation promenerar i en park och deras barn går mellan dem. Du ser deras ryggar.

Relationer

På utbildningen "Relationer"  får du hjälp att FÖREBYGGA relationsproblem och UTVECKLAS tillsammans med din partner.

Relationer
Luffarschack med 9 rutor. 3 hjärtan i rad. Kärleken har vunnit över rädslan .

Kärlek och Rädsla

Med utbildningen "Kärlek och Rädsla" får du verktyg att skapa det liv just DU vill ha

Kärlek och Rädsla