Vad är helhetstänkande?

Ett vitt pussel format som en stående människa. En kostymklädd man passar in den sista pusselbiten till höger. Sedan blir den brutna helheten hel.

Det talas mycket  om helhetstänkande? Ofta tillämpas fragmenterat tänkande där mindre delar av helheten  används vid felsökning och för lösande av problem. Här finner du information  och inspiration om helhetstänkande.

Till att börja med tar jag upp själva ordet helhetstänkande.  ordet är sammansatt av två ord:

HELHET + TÄNKANDE

Ordet tänkande används idag för att TÄNKANDET i vårt samhälle, som det ser ut idag, ofta har oreserverat företräde framför allt annat.

Kopernikus och Galilei

Planeten Jorden sedd från ovan. Bortom Jorden syns solen. Sedd från ovan finns inga gränser och inga länder. Vår världsbild är en illussion. Jorden är en helhet och den kommer att överleva mänskligheten - vad som än händer.
Helhetstänkande är att tänka bortom symptom, orsak och verkan. Helhetstänkande löser många problem. Då mänskligheten vaknar och varseblir att det från ovan inte finns några gränser, att vår Jord är en obruten helhet och att gränserna är illusioner skapade av OSS. Då kan vi hela oss själva och bli harmoniska delar av denna fantastiska planet.

1492 seglade Columbus västerut och upptäckte Nordamerika. Vid den tiden ansåg gemene man att jorden var platt och att människan som skapelsens krona befann sig i mitten på denna "pannkaka". Columbus  och andra bildade européer VISSTE att jorden var rund. Dock trodde man fortfarande att denna runda planet befann sig i mitten och att allt cirkulerade kring jorden. År 1543 påstod den polske astronomen Nicolaus Kopernikus (1473-1543) i boken

"Om himlakropparnas kretslopp"

att jorden var RUND och att jorden liksom de andra planeterna i solsystemet cirkulerade kring solen. Kopernikus anade förmodligen att hans banbrytande teorier skulle möta motstånd. Det var först samma år som han dog, 1543, då han var 70 år, som han övertalades att ge ut en bok på ämnet. Kopernikus bok var inte så hotfull eftersom ståndpunkterna mest sågs som teorier.
 
Italienaren Galileo Galilei (1564-1642) var matematiker och han ansåg att om man kunde bevisa att en teori stämde i verkligheten, så var alla andra teorier felaktiga. Han hävdade 1632 i boken

"Dialog om de två världssystemen"

att Kopernikus teorier var en ABSOLUT sanning. Kyrkan kände sig då hotad av Galileis påståenden eftersom de hotade den världsbild som kyrkan byggt upp med himmel, helvete och annat. I förlängningen hotade de givetvis kyrkans maktposition.

Vilken belöning tror du att Galileo fick för sina upptäckter?

Han blev satt i HUSARREST för resten av sitt liv. Både Kopernikus och Galilei hade alltså sett sanningen. Trots det tog det alltså nästan 100 ÅR innan den gamla världsbilden med  jorden i centrum föll samman. Detta är typexempel på symptomtänkande där man vill eliminera BUDBÄRAREN istället för att förutsättningslöst ta en titt på det som uppdagas och korrigera sin syn på världen efter det. Steg för steg vann den nya synen på universum mark.

I förnuftets seger över kyrkans oinskränkta makt att formulera det vi inte kan förstå kan vi finna förklaringen till vår övertro på förnuftet och tanken. Det är alltså också DÄRFÖR ordet helhetsTÄNKANDE används.

MISSA INTE NYA INLÄGG!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Prenumerera KOSTNADSFRITT på nyhetsbrev (1 ggr mån) från Bloggen Morrhåret

Kopernikus och Galilei idag

Anteckningsblock med ordet "depression" och en ledsen gubbe. Skrivet med röd touchpenna. Runt blocket ligger piller mot depression. Kan vi bota depression med piller, elchocker och tillförande av vätskor eller krävs helhetstänkande och behandling av orsaken till depressionen?
Går det att bota depression genom att hindra symptomen med piller, elchocker och tillförande av vätskor eller krävs helhetstänkande där orsaken tas omhand?

Hur är det då idag? Vilka är det som har oinskränkt makt idag? Vem har rätt att formulera sanningen? Idag är det vetenskapen som intagit den position som kyrkan hade på medeltiden.

Har verkligen vetenskapen SVAR på  alla frågor som människor ställs inför?

Idag i Sverige är exempelvis miljontals människor sjukskrivna. Detta kostar skattebetalarna och samhället stora pengar samtidigt som människor mår dåligt. Trots detta fortsätter de ansvariga att bota  symptom genom att dela ut olika piller eller genom att skära med skalpell i kroppen. Människans stora inre potential att hela sig själv kallas för Spontan remmission (spontan läkning). Detta eftersom läkningen skett utan operationer eller intagande av piller.

Var finns dagens Kopernikus?

På Medeltiden skulle allt bevisas genom de koncept som kyrkan skapat. Idag måste allt vara vetenskapligt bevisat. Detta innebär att vetenskapen idag tagit sig rätten att formulera sanningen. Vetenskapsmännen är dagens överstepräster och detta trots att vetenskapen absolut inte har förklaringar på alla de frågor som människor ställs inför.

Är ett koncept bättre än ett  annat eller är båda bara KONCEPT?

Om vi tar en titt på kalla fakta. Miljontals människor på åtgärder talar sitt mycket tydliga språk. Det spelar ingen roll hur många intellektuella argument och förklaringar som framläggs. Sanningen kan INGEN argumentera bort. I vårt samhälle som det ser ut idag ligger fokus till överväldigande del på symptom orsakade av fragmenterat tänkande, där självklarheterna i begreppen symptom, orsak och verkan bortses ifrån intill dumhet till förmån för kortsiktighet, inskränkthet och en TOTAL frånvaro av helhetstänkande.

Helhetstänkande och känslor

Framför ett kretskort ses en fantasiteckning föreställande en fantasiorgan som är hälften hjärta och hälften hjärna. Tillämpa helhetstänkande och se att du HAR känslor och tankar - du ÄR inte dina tankar och känslor.
Tillämpa helhetstänkande och se att du HAR känslor och tankar. Du ÄR inte dina tankar och känslor. Var en observatör av dig själv.

Om världsbilden är intellektuell och logisk så blir genast känslor skrämmande. Känslor följer inga intellektuella regler.

Kanske har du märkt detta själv?

Du bestämmer dig för något - kanske du kommer  överens med din partner om att du ska sluta skrika, sluta skälla och SLUTA bruka våld. När du sedan befinner dig i den där bekanta situationen händer det IGEN. Du skriker, skäller och slår igen.

Vad är det som HÄNDER? Du hade ju bestämt dig? Är det så att känslorna spelat dig ett spratt eller kan det vara så att du aldrig fått lära dig att handskas med känslorna på ett skapande sätt?

När jag arbetar, vare sig det gäller coaching eller utbildning, tar jag alltid med känslorna. Utan denna inställning kan aldrig ett helt läkande eller helande uppnås. Vilken roll har intellekt och känslor i våra liv? Vilken relation finns mellan personlig styrka och ovanstående?

Illusionen om separation och  helhetstänkande

Vi föds med en HJÄRNA och ett EGO. Hjärnan och egot är skapade för att du ska överleva på den plats där du föds. Om du föds på savannen på Afrikas slättland eller i New York city spelar ingen roll. Hjärnan, dina föräldrars och samhällets präglingar gör att du överlever. Dock - hjärnan gör att du upplever dig som separerad från din omgivning.

Vem är DU bortom upplevelsen av separation?

Frågan om vem du är har samma dignitet som frågorna om hur stort universum är och hur litet mikrokosmos är.

Helhetstänkande handlar alltså egentligen inte om tänkande. Det handlar om en förhöjning av medvetenheten och en förståelse för att du INTE VET vem du är. Då du ERFAR detta och FÖRSTÅR detta kan du gå bortom separationen. Du bryter dig då fri från separationens fängelse och du kan då se världen och dig själv i ett helhetsperspektiv där du är EN DEL av helheten.

🐾 Vad skulle hända om alla förstod att de är en del i en helhet?

  • Om du skadar någon annan skadar du DIG SJÄLV
  • Om du skadar planeten du bor på skadar du DIG SJÄLV

Att gå in i helhetstänkande förändrar din perception och det ger dig verktyg att skapa långsiktiga och hållbara lösningar. För att kunna lösa problem behöver du ha HELA bilden. Om du enbart ser konsekvenser och symtom på något annat blir livet ett förvirrat skådespel.

Detta gäller på alla nivåer och börja med DIG SJÄLV.

Läs mer NEDAN eller på startsidan för MORRHÅRET ->

Come to the edge. We might fall. Come to the edge. It's too high! Come to the edge! And they came, and he pushed, and they flew.
Christopher Logue
En liten pojke med en dräkt föreställande en superhjälte. Han håller upp sina armar som för att visa sina muskler och sin styrka.

Vad är personlig styrka?

Innehar du personlig styrka? Vad kan du göra för att komma i kontakt med din styrka? Du har säkert hört människor tala om personlig styrka: "Han har utstrålning!", "Hon har karisma!", "Han hade hela publiken i sin hand!".

Fortsätt läsa →
En humla på en vit blomma

Gör som humlan och våga skapa tomrum

Humlan förstod inte att den inte kunde flyga - den flög ändå. När du vågar släppa det kända och därigenom skapa tomrum genom frihet från koncept skapade i det förflutna, är du fri att, likt fågeln Fenix, flyga FRITT i tomrummet och skapa OM ditt liv på NYTT.

Fortsätt läsa →

Relaterade Tjänster